Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Nisan 2019 Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

  Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği

 • Temmuz 2010 Travel Stipend

  CED-IADR, 88th General Session & Exhibition of the IADR

 • Haziran 2005 1. Winner of Junior Film Reading Sessions

  12th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology

Burslar

 • 2015 - 2016 Yurtdışı doktora sonrası araştırma burs programı

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 162

h-indeksi (WOS): 7

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2020 1. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi

  Konferans

  Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği, Türkiye

 • Mart 2019 Oral mukozal lezyonları ne kadar tanıyoruz?

  Konferans

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2018 Oral prekanseröz lezyonların tanısında Toluidin Blue boyama yöntemi

  Konferans

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2018 Ağız kanserlerinin öncü lezyonlarının tanı ve takibi

  Konferans

  İzmir Dişhekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Türkiye