Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Improving Oral Cancer Outcomes with Imaging and Artificial Intelligence

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.99, ss.241-248, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Obstructive sleep apnoea and the need for its introduction into dental curricula

EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION, cilt.21, ss.121-129, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral health-related quality of life among institutionalized patients after dental rehabilitation

GERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL, cilt.15, ss.1151-1157, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The diagnostic importance of saliva for systemic diseases: Review

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.28, ss.66-73, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of various digital processing algorithms on the measurement accuracy of endodontic file length

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.103, ss.280-284, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ağız Kanseri Tanısında Potansiyel Biyomarkerlar

1. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 4 - 06 Mart 2020

İntraoral premalign ve malign lezyonlu hastaların doku örneklerindeki Candida türlerinin DNA analiziyle belirlenmesi ve sağlıklı doku ile karşılaştırılması

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.6, no.4, ss.269-273

Maksillada Diffuz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu raporu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

Eagle Sendromu: Olgu Bildirimi

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

Oral mukozal lezyonları ne kadar tanıyoruz?

Ege üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, 50. Yıl Kutlama Etkinlikleri, Türkiye, 14 Mart 2019

Training a combined imaging and machine learning based capability for mapping oral cancer heterogenity and margins

39th Annual Conference of the American-Society for Laser Medicine and Surgery Inc (ASLMS), Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 31 Mart 2019, cilt.51, ss.41-42 Creative Commons License

Oral prekanseröz lezyonların tanısında Toluidin Blue boyama yöntemi

Oral Mukoza Hastalıkları SempozyumuEge Üniversitesi Yüz ve Ağız içi Lezyonları Konseyi (EGEYA) Toplantısı, Türkiye, 22 Aralık 2018

Ağız kanserlerinin öncü lezyonlarının tanı ve takibi

İzmir Dişhekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 9 - 11 Kasım 2018

Comparing an imaging-based versus saliva-based approach to determining oral cancer risk

38th Annual Conference of the American Society for Laser Medicine and Surgery-Inc (ASLMS) on Energy Based Medicine and Science, Dallas, TX, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Nisan 2018, cilt.50, no.29, ss.6-7

Dişhekimlerinin hemodiyaliz hastalarına yönelik bilgi ve deneyimlerinin değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Developing a saliva-based oral cancer risk test for underserved population in acommunity-based setting

37th Annual Meeting of the American Society for Laser Medicine and Surgery, San diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Nisan 2017, cilt.49, ss.422-423

Oral mukozal lezyon sınırlarının belirlenmesinde toluidin mavisinin etkisi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, 17 - 19 Nisan 2015

İmplant çevresi alveoler kemiğin panoramik radyografiler ve fraktal analiz kullanılarak değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 Nisan 2013, ss.32

Radio-opacity of all ceramics: The effect of zirconia core thickness

91st General Session & Exhibition of the IADR, 42nd Annual Meeting of the IADR, 37th Annual Meeting of the CADR, Seattle, Amerika Birleşik Devletleri, 20 Mart 2013, ss.176

Radio-opacity of all-ceramics: The influence of zirconia core thickness

89th General Session & Exhibition of the IADR/AADR/CADR, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Mart 2011, ss.187

Fractal Analysis for assessment of trabecular peri implant alveolar bone using panoramic radiographs

12th Congress of the European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010

Comparison of conventional and digital radiography systems with regard to radiopacity of root filling materials

11th Congress of the European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, 25 - 28 Haziran 2008

Maksiller sinüsün kantitatif değerlendirilmesinde panoramik radyografinin etkinliği

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2007

Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu bir hastada mandibuler metastaz

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2007, ss.65

An unusual case of acute allergic reaction to mercury in amalgam restoration

12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2007, ss.226

Bisphosphonate associated osteonecrosis of the jaws: Report of 3 cases

12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2007, ss.244

Comparison of various image enhancement methods on the measurement accuracy of endodontic file length

10th Congress of the European Academy of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Leuven, Belçika, 31 Mayıs 2006, ss.75

Konvansiyonel radyografiler ve dijital görüntülerin diagnostik kalite açısından karşılaştırılması

Ege üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.86-87

In-vitro comparison of three imaging techniques for root-canal measurements

The Joint Meeting of the Continental European (CED) and Scandinavian (NOF) Divisions of the IADR, Amsterdam, Hollanda, 14 Eylül 2005, ss.19

Demineralized-freeze-dried-bone-allograft and platelet-rich-plasma versus platelet rich plasma alone: Clinical and radiographic evaluation

The Joint Meeting of the Continental European (CED) and Scandinavian (NOF) Divisions of the IADR, Amsterdam, Hollanda, 14 Eylül 2005, ss.36

Periferal dev hücreli granulom: 3 olgu sunumu

4. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2005

Farklı yaş gruplarında kemik içi defektlerin prevalansı

TDB 11. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 2004, ss.125-126

Aşırı melanin pigmentasyonunun tedavisinde kriyo cerrahi

Türk Periodontoloji Derneği 34. bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Nisan 2004, ss.20

Oral verrüköz karsinom: Bir olgu nedeniyle

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu 3. Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004

Geriatrik hastalarda dental durum ve oral mukoza değişiklikleri

Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu 3. Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Metabolik Düzensizlikler

Ağız Hastalıkları Atlası Tanı ve Tedavi, Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner,Prof. Dr. Kaan Orhan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.446-458, 2020

Reaktif tümörler

Ağız Hastalıkları Atlası Tanı ve Tedavi, Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner,Prof. Dr. Kaan Orhan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.536-541, 2020

Benign tümörler

Ağız Hastalıkları Atlası Tanı ve Tedavi, Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner,Prof. Dr. Kaan Orhan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.480-535, 2020

El-bilek radyografisi

Oral Radyoloji Akıl Notları, Prof. Dr. İlknur Özcan, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.80-84, 2020

Periferal Sinir Sistemi Hastalıkları

Ağız Hastalıkları Atlası Tanı ve Tedavi, Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner,Prof. Dr. Kaan Orhan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.476-479, 2020