Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Eczacılık

  • Eczacılık Teknolojisi

  • Farmasötik Biyoteknoloji

  • Yaşam Bilimleri

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Kanser Moleküler Biyolojisi

  • Temel Bilimler