Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

  • 2016 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

    Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Verdiği Dersler

  • Doktora Hücre Kültüründe Hastalık Modelleri

  • Lisans Farmasötik Biyoteknoloji

  • Lisans Moleküler Biyoloji

  • Yüksek Lisans Terapötik Proteinler