Araştırma Alanları

 • Tarımsal Bilimler

 • Ziraat

 • Bahçe Bitkileri

 • Bağ Yetiştirme ve Islahı

 • Biyoteknoloji ve Genetik

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoteknoloji

 • Bitki Biyoteknolojisi

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Bitki Moleküler Genetiği

 • Temel Bilimler