Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HYPOHIDROTIC ECTODERMAL DYSPLASIA: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE, cilt.44, ss.225-240, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Mouth Opening Angle Between Dentate and Edentulous Subjects

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE, cilt.27, ss.174-179, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Laser use vs. handpiece for tooth preparation: A preliminary in vitro study

JOURNAL OF LASER APPLICATIONS, cilt.21, ss.63-66, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prosthetic Rehabilitation of Segmental Odontomaxillary Dysplasia: Seven-Year Follow-Up

CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL, cilt.46, ss.103-107, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reversal of reduced bond strength after bleaching

General Dentistry, cilt.58, ss.258-263, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Adeziv simantasyon için restorasyon yüzeylerinin hazırlanması

ege bölgesi dişhekimleri odası bilimsel eki, cilt.5, ss.11-14, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ektodermal displazi olgusunda protetik rehabilitasyon

ege bölgesi diş hekimleri odası bilimsel eki, cilt.5, ss.15-18, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rezin simanlar ve diş yüzeylerinin adeziv simantasyon için hazırlanması

ege bölgesi diş hekimleri odası bilimsel eki, cilt.4, ss.3-9, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azalmış okluzal dikey boyutun hareketli overlay protez ile rehabilitasyonu

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, ss.221-224, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lenz microphthalmia syndrome with dental anomalies A case report

J dent child (Chic), cilt.70, ss.262-265, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VİDASIZ İMPLANT SİSTEMLERİNDE PROTETİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ

TDB 23. ULUSLARARASI KONGRESİ, 21 - 24 Eylül 2017

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Adana Çukurova Mezunlar Derneği Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2015

Implant destekli bar tutuculu ve sabit hibrid protezler

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İleri Cerrahi Kursu, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Mart 2015

Retainer modifications of adhesive fixed partial dentures.

Balkan Stomatoloji Derneği “BaSS” 7. Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Mart 2002, ss.100

Retainer modifications of adhesive fixed partial dentures. 28-30 Mart 2002, Kuşadası

Balkan Stomatoloji Derneği “BaSS” 7. Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

Kitap & Kitap Bölümleri