Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ege Bölgesi Salihli İlçesi Bağ Plantasyonlarının Verimlilik Durumları ve Ağır Metal İçerikleri

Tekirdağ Ziraat fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.113-124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) BitkisininVerim Parametreleri Üzerine Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.471-477, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Zeolite on Heavy Metal Mobility in Soil and Plant: Case of Nickel

Eurasian Journal of Biology and Ecology, cilt.1, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Potasyum ve Humik asit uygulamalarının yağlık ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinin gelişimine etkisi

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.210-217, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Salt in Irrigation Water on Some Physical and Chemical Properties of Lettuce Plant and Soil

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.22, ss.531-538, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koruyucu Toprak İşleme Doğrudan Ekim ve Türkiye deki Uygulamalari

Ziraat Mühendisliği VIITeknik Kongresi Bildiriler Kitabı, ss.269-292, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitkisel Üretimde Termal Suların Kullanım Olanakları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.123-128, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of contaner type and cultivar on growth of cucumber plants in a closed hydroponic system

Acta Horticulturae, ss.571-577, 2009 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Reduced Tillage and Direct Seeding Applications on Second Crop Maize and Sunflower

Tarım Makinaalrı Bilimi Dergisi, cilt.4, ss.157-164, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reduced Tillage And Direct Seeding Aplications on Second Crop Maiza and Sunflower.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.4, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Bölgesinde Buğday ve Arpa Üretiminde Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Sistemleri

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, cilt.1, ss.270-279, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koruyucu Toprak İşleme Yöntemleri ve Doğrudan Ekim

EgeÜniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, cilt.42, ss.195-205, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı tuz dozlarının ve mandarin anaçlarının topraktaki tuz dağılımı üzerine etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.131-141, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyük Menderes Nehrindeki Bazı Kirletici Parametrelerin Aylık ve Mevsimsel Olarak Değişimi.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.243-250, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzmir İli ve Civarındaki satsuma Mandarini ( Citrus Unshiu Marc.) Üretim Alanlarının Ağır Metal İçerikleri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.129-136, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.49-56, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzmir İli İçme Sularının Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Çevre Koruma Hizmetleri Derg, cilt.2, ss.10-15, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harran Ovası Topraklarında Cıva Miktarının AAS Soğuk Buhar Yöntemi ile Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.33-40, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harran Ovası topraklarının faydalı Bor içeriğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 30/1-2, 41-49, cilt.30, ss.41-49, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Changes of Cr and Co Contents of Some Plants in Manisa Turgutlu Çaldağ Region According to Seasons.

6. Congress on Soil and Water Resources with International Participation., İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2019, ss.85

Effect of Some Soil Conditioners on Physical Properties of a Xerofluvent Soil and Corn Yield

8 th International Soil Science Congress on “Land Degaradation and Challenges in Sustaainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 Mayıs 2017, ss.25-30

Effect of Zeolite Application on Available potassium Capacity of Sandy Soils and Corn Plant

Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges-Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development, Bydgoszcz, Polonya, 18 Eylül 2014, ss.76

The Effect of Elementel Sulphur Applied to Limely Alkaline Soils on Heavy Metal Content of Cotton Corn

1st Central Asia Congress On Modern Agricultural Techniques And Plant Nutrition, Bişkeke, Kırgızistan, 01 Ekim 2013, ss.59-66

The Effects of Natural Zeolite Application on Some Soil Properties

1st Central Asia Congress On Modern Agricultural Techniques And Plant Nutrition, Bişkek, Kırgızistan, 01 Ekim 2013, ss.254

Effective Factors on Structure Stability of Typic Xerofluvent Soil

8th International Soil Science Congress on ”Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management”, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, cilt.3

Tarla Bitkileri Tarımında Toprak Sorunları ve Çözüm Önerileri

2011 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı, İzmir, Türkiye, 22 Kasım 2011, ss.66-76

Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Toprak Sorunları ve Çözüm Önerileri

2011 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı, Denizli, Türkiye, 27 Eylül 2011, ss.24-32

Effects of Municipal Waste Treatment Sludge Application on Heavy Metal Content od Sweet Corn and Soil

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2010, cilt.2, ss.1303-1309 Creative Commons License

Effects of Treated Waste Water on Some Physical Properties of Soil and Yield and Nutrient Content of Corn Plant

International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Türkiye, 26 Mayıs 2010, ss.154-160

Organic cucumber growing in the greenhouse

3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Bursa, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2006, ss.277-0 identifier identifier identifier

Organik Roka Üretimi

VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 19 Eylül 2006, ss.55-60

The Effects of Conservation Tillage and Direct Seeding Application on the Yield of Second Crop Maize

ISTRO -2006 17th Conferance of the İnternational Soil Tillage Research Organization, Kiel, Almanya, 28 Ağustos - 03 Eylül 2006

The Effects of Conservation Tillage aAnd Direct Seeding Applications nn The Yield of Second Crop Maize

International Soil Tillage Research Organisation 17 th Triennial Conference “Sustainability - its Impact on Soil Management and Environment”, Kiel, Almanya, 28 Ağustos - 03 Eylül 2006, ss.1311-1317 Creative Commons License

Kıyı Ege’de Tuzluluk Olgusuna Genel Bir Bakış

18. Uluslararası katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 Haziran 2006, ss.120-125

The effects of saline irrigation water by drip irrigation on salt distribution in soil

International Conference on Biosaline Agriculture and Salinity Tolerance in Plants, Muğla, Türkiye, 01 Ocak 2005, ss.187-0 identifier

Organik Ekolojik Biyolojik Tarım Uygulamaları

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak Ankara, Türkiye, 3 - 07 Ocak 2005

Effects of enhanced potassium doses on yield, quality and nutrient uptake of watermelon

IPI regional workshop on Potassium and Fertigation development in West Asia and North Africa, Morocco, Fas, 24 Kasım 2004, ss.15-20

Effects on Enhanced Potassium Doses on Yield, Quality and Nutrient Uptake of Tomato.

Potassium and Fertigation Development in WANA Region. IPI Workshop, 24 - 28 Kasım 2004

Effects on Enhanced Potassium Doses on Yield, Quality and Nutrient Uptake of Watermelon.

Potassium and Fertigation Development in WANA Region., 24 - 28 Kasım 2004

Effects on Enchanged Potassium Doses on Yield Quality and Nutrient Uptake of Tomato

IPI Workshop on Potassium and Fertigation Development in West Asia and North Africa Region, Rabat, Fas, 24 - 28 Kasım 2004, ss.320-325

Tarım Topraklarında Organik Maddenin Sürdürülebilirliği.

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 01 Nisan 2003, ss.32-36

Toprak İşleme Teknikleri İle Toprağın Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.46

Büyük Menderes Ve Gediz Nehirlerine Ait Bazı Kirlilik Parametrelerinin Değişimi ve Çevreye Olan Olumsuz Etkileri

Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu,, Hatay, Türkiye, 18 Eylül 2002, ss.15-20

İzmir ve Manisa İllerinde Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları

2002 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantıları Bildirileri, İzmir, Türkiye, 21 Mayıs 2002, no.107, ss.49-72

Organic vegetable production under greenhouse conditions

FAO/AUB 1st National Conference on IPP Managament of Greenhouse Crops, 07 Şubat 2002

Potassium content of arable lands and irrigation waters in Turkey

Potassium and Water Management in West Asia and North Africa, Amman, Ürdün, 05 Kasım 2001 - 06 Kasım 2011, ss.181-188

Effect of Mineral and Organik Fertilizers on Leaf Nitrogen Compounds of Rocket Eruca vesicaria subsp sativa Mill

Croatian Symposium on agriculture with an International Participation, 19 - 20 Şubat 2001

Influence of Salinity on Soil Microbial Respiration and Enzyme Activity.

International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity,, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2000, ss.56

Response of Satsuma Mandarin (Citrus Unshiu marc.) Trees on Poncirus Triofoliata to Salinity Due to Seawater Intrusion

. Intern ational Symp. On Tecniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2000, ss.150

Ege’den GAP’a Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları

2000 GAP Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 16 Ekim 2000, ss.591-595

Organic cherry production in western Turkey

13th International IFOAM Scientific Conference, Basel, İsviçre, 28 Ağustos 0200, ss.2-4

Effect of manure doses and growth media on the physical and chemical properties of soils and rocket leaves

X.th International Colloqium For The Optimization of Plant Nutrition, Kahire, Mısır, 08 Nisan 2000, ss.89-95

Effect of Potassium on Maize Grown Under Different Irrigation Conditions

. X.th International Colloqium For the Optimization of Plant Nutrition, Kahire, Mısır, 08 Nisan 2000, ss.215-218

Nutrient Status of Mandarin Orchards in Gümüldür –İzmir (Turkey)

X.th International Colloqium For the Optimization of Plant Nutrition, Kahire, Mısır, 08 Nisan 2000, ss.213-215

Kaynak Koruyucu Girdi Kullanımı

Türkiye Ziraat Müh.V. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 Ocak 2000, ss.15-20

Aşağı Büyük Menderes Ovasında Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Bunların Islahına Yönelik Öneriler.

Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 05 Eylül 1999, ss.190

Aşağı Büyük Menderes Ovası Topraklarında Bor Kirliliği

Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 05 Eylül 1999, ss.150

İzmir ve Manisa’da Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Haziran 1999, ss.242-247

Salination Effects on Soil and Leaf Properties of Satsuma Orchards

Internatioan Symposium on Nutrient Management under Salinity and Water Stress, Haifa, İsrail, 28 Şubat 1999, ss.36-40

Effect of Saline Irrigation Water on Fig Nursery Trees.

International Symposium on Nutrient Management under Salinity and Water Stress, Haifa, İsrail, 28 Şubat 1999, ss.32-35

Relations Between nutrient status and Quality Properties of Çeşme Muskmelon.

İnternational Workshop on:Improved Crop Quality by Nutrient Management, 28 Eylül - 01 Ekim 1998

Effect of Nutritional Status on Fruit Quality of Satsuma Mandarin c.v. Owari under Saline Conditions.

Int. Workshop on: Improved Crop Quality by Nutrient Management., İzmir, Türkiye, 28 Eylül 1998, ss.184-190

A Study on The Relationship of Some Quality Parameters with the Nutritional status of Melon.

Int. Workshop on: Improved Crop Quality by Nutrient Management., İzmir, Türkiye, 28 Eylül 1998, ss.185-190

Microbial Biomass and Some Enzyme Activities in Arable Soils Irrigated With Heavy Metal-Polluted Gediz River.

M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soils., İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 1998, ss.324-330

Akdeniz Havzasında Çölleşme ve Tuzlulaşma Problemine Karşı Yeni tekniklerin Geliştirilmesi

Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri, İzmir, Türkiye, 01 Ocak 1998, ss.126-137

Potassium Fertilization to Control Salinization Effects.

Regional Workshop on Food Security in the WANA Region, the essential need for balanced fertilization ., İzmir, Türkiye, 26 Mayıs 1997, ss.35-38

Effect of Sea Water Intrusion on Soil Salinity.

The first regional conference on Interdisciplinary Strategles for Development of Desert Agriculture., Tel-Aviv, İsrail, 23 Şubat 1997, ss.15

Low-cal Coal as Humus Source.

IXth Internatioanl Colloquium For the Optimization of Plant Nutrition., Prag, Çek Cumhuriyeti, 08 Eylül 1996, ss.150

Groundwater Salinization in Satsuma Mandarin Growing Region in Turkey.

Second International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops., Crete, Yeni Kaledonya, 08 Eylül 1996, ss.135-140

Sulama Suyu Kaynaklarının Sulama Süreci Sonu Nitel ve Nicel İçerikleri.

I. Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 10 Ekim 1995, ss.30-35

Gediz’in Kirlilik Parametreleri

I. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 19 Eylül 1994, ss.20-25

Maya Sanayi Atık Sularının Tarımda Kullanım Olanakları.

I. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 19 Eylül 1994, ss.15-20

Toprak, Bitki, Su Analizlerinde Kullanılabilecek En Uygun Program Yapısı

Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 09 Haziran 1993, ss.161-167

Optimum Irrigation Schedules for Cotton Under Deficit Irrigation Conditions.

Nuclear Techniques to Assess Irrigation Schedules for Field Crops., Viyana, Avusturya, 01 Ocak 1996, ss.225

Kitap & Kitap Bölümleri

Toprak Bilimi

Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2016

Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışları

Ekoloji ve Çevre Bilgisi, Açıkgöz, E., Arcak, S., Editör, Açık Öğretim Fakültesi Yayın No: 1349, Eskişehir, ss.192-214, 2011

Closed Substrate Culture: A Case Study from Turkey

Regional Training Work Shop on Soilless Culture Technologies, Tüzel, Y, Editör, Fao, Roma, ss.134-145, 2004

Zararlılar (Beyazsinekler,Yaprakbitleri, Yaprakgaleri sinekleri, Yeşilkurt

Serada Organik Domates Yetiştiriciliği, Tüzelş Y., Onoğur, E., Editör, Tarp Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Yayınları, İzmir, ss.47-51, 2000

Sera Toprağı

E.Ü. Bergama Meslek Yüksek Okulu Yayınları, İzmir, 1999

Effect of Saline Conditions on Nutritional Status on Fruit Quality of Satsuma Mandarin cv. Owari

Improved Crop Quality by Nutrient Management, D. Anaç, P. Martin Prevel , Editör, Spiriger, 1999 identifier identifier identifier

Optimum Irrigation Schedules for Cotton Under Deficit Irrigation Conditions

Nuclear Techniques to Asses Irrigation Schedules or Field Crops., Anaç D., Editör, Ao/Iaea Division Of Nuclear Techniques İn Food And Agriculture, Viyana, ss.225-242, 1996