Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Öğretmenin program çalışmalarında rol ve sorumlulukları (Seminer)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı için Fen Öğretimi Öğretim Programının Tasarımı için Anadolu Üniversitesi 1308E327 Nol'lu bilimsel araştırma projesi desteği ile yapılan çalıstay

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2015 Türkiye'de Program Değerlendirme Çalışmaları (Çalıştay)

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2014 Eğiticilerin Eğitimi-2014: Yetişkin Eğitimi (Konferans)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Yetişkin Eğitimi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Kesintili Zorunlu Eğitimde Aile, Öğretmen ve Öğretmen Eğitimcisi Olmak

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Ege'den Eğitime Bakış: Eğitim Sisteminde 4+4+4 Düzenlemesi Üzerine Değerlendirmeler Paneli

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Programı (Yetişkin Eğitimi)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Nitel Araştırma Desenleri (Seminer)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 Yaşam boyu öğrenme

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2011 Program Geliştirme ve Atölye Çalışmaları (Çalıştay)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 Salı Sallanır Toplantıları: Yaratıcı drama ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 21. Yüzyılın eğitim öncelikleri ve kültürlerarası etkileşim

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Çalıştay)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2007 Yapılandırmacı öğrenme kuramının ilköğretim program tasarısı uygulamalarına ve öğretmen özelliklerine yansıması

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2006 Ilköğretim Okulları 6., 7., 8. Sınıf Taslak Öğretim Programlarının Revizyon ve Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2006 Eğitimde çağdaş yönelimler-III: Yapılandırmacılık ve eğitime yansımaları

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2006 Yapılandırmacılık

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2001 Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli Çalışmaları

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2001 Yapılandırmacılık

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 Etkili Öğrenme ve Öğretme

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2016 Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü

  Nafi Atuf Kansu Ailesi

 • Haziran 1995 Takdir Belgesi

  Milli Eğitim Bakanlığı

 • Ağustos 1994 Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte İkinciliği

  Ankara Üniversitesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 14

h-indeksi (WOS): 2