Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perceptions of Elementary School Teachers Concerning the Concept of Curriculum

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, ss.125-139, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the Professional Development Program on Web Based Content Development

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.1427-1437, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing reflective thinking through theory-practice connection

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.10, ss.77-102, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Examining English Self-Efficacy Beliefs of University Preparatory Class Students

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.39-59, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı yedinci sınıf insan ve çevre ünitesindeki etkinliklerin bilimsel süreç becerileri açısından değerlendirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.10, ss.32-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kesintili zorunlu eğitim ilkokul birinci sınıf uygulamalarının incelenmesi

K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.1643-1660, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of the practices implemented to improve english speaking skills at preparatory classes

International Journal of Psycho-Educational Sciences, cilt.3, ss.12-26, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğrenci başarısının belirlenmesinde bağıl ve mutlak değerlendirme üzerine bir araştırma

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.79-98, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin üstbiliş farkındalıklarına katkısı

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum and Instructional Studies), cilt.1, ss.71-85, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sosyal bilişsel bağlamda bilgiyi oluşturmaya katkısı

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.39-67, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişötesi ve yapılandırmacı öğrenme çevreleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.11, ss.279-298, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde davranışçılıktan yapılandırılmacılığa geçiş için bilgi gerçeklik ve öğrenme olgularının yeniden anlamlandırılması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.109-120, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim kurumlarındaki eğitsel kol etkinliklerinin değerlendirilmesi

EĞİTİM VE BİLİM, cilt.27, ss.22-30, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı branşlardan mezun olan sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.19-34, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretim elemanlarının yansıtıcı düşünme düzeylerini geliştirmeye yönelik program arayışı

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.390-393

Öğretmen adaylarının eğitim programı yönelimlerinin incelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.477-479

The examination of the required multicultural education characteristics in curriculum design

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.3651-3655

6. sınıf Fen ve Teknoloji öğretim programında yer alan madde ve değişim ünitesinin sağlamlığı

XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011, ss.62-63

Evaluation Of Professional Development Program Practices Implemented Toward Web Based Content Development

13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries, Varna, Bulgaristan, 17 - 19 Haziran 2010

Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen algıları

I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.52-53

Bilgisayar teknolojisine ilişkin öğrenen algılarını oluşturan bireysel sosyal ve eğitsel etmenlerin incelenmesi

Eğitimde Yeni Yönelimler-V: Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 Nisan 2009, ss.438-441

Yapılandırmacılığın Felsefi ve Kuramsal Dayanakları

Eğitimde Çağdaş Yönelimler-III: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları, İzmir, Türkiye, 29 Nisan 2006

A proposed curriculum design on civics education for the balkan countries through distance learning

International Conference on "Lifelong Learning in the Balkans" a Historical Context and Current Trends, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 1 - 03 Temmuz 2005, ss.733-744

İngilizce öğretmenlerinin iletişim yeterliklerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi

VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya, Türkiye, 9 - 11 Eylül 1998, cilt.1, ss.521-529

Öğretmenlerin mesleki stres düzeyi ile stresle başa çıkmada uygulanan bireysel ve örgütsel stratejiler

VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya, Türkiye, 9 - 11 Eylül 1998, cilt.1, ss.231-240

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitimde Yeni Yönelimler

Yapılandırmacılık, Demirel Özcan, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.39-65, 2015

Eğitimde Yeni Yönelimler

Uzaktan Eğitim, Demirel Özcan, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.271-288, 2015

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri I II

Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri, Altun Eralp, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.55-129, 2015

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri I II

Programlı Öğretim, Altun Eralp, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.131-167, 2015