Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Veritabanı ve Veri Yapıları

  • Bilgi Depolaması ve Geri Kazanımı

  • Veritabanı Sistemleri

  • Mühendislik ve Teknoloji