Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of different K/Ca ratios on yield and quality of greenhouse roses

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.18, ss.2216-2220, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gübreleme Programlarına Yeni Bir Bakış: Yeni paradigmalarla, Neden Fark Yaratmak Zorundayız?

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.13-20, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biyostimulantların Sınıflandırılması ve Türkiye’deki Durumu

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.185-200, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Evaluational Research on Chemical Composition of Gum Mastic Quality of Natural Pistacia Species Plants of Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.19, ss.593-599, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Salt Stress on Total RNA and Poly A RNA Contents in Tobacco Suspension Cultured Cells at the Different Time Course

. Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.9, ss.22-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Tuz Stresi Koşullarında Tütün Hücrelerinde Zamana Bağlı Total RNA Miktarının Değişimi

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.37, ss.97-104, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

. Farklı Saksı Harçlarının Nephrolepis exaltata “Gloriosa”’da Vegetatif Gelişme Üzerine Etkisi

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.33, ss.163-167, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mineral Contents of Broomrape (Orobanche cernua Loefl.) and Infested Sunflower Varieties

Journal of Turkish Pytopathology, cilt.25, ss.127-131, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ortamların Karanfil Üretiminde Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, ss.111-118, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ülkemizde Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yetiştirme Ortamları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.277-284, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Azot , Fosfor Ve Potasyum Dozlarının Sanayi Domatesinde İndirgen Şeker İçeriğine Etkisi

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.31, ss.161-168, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sultani Çekirdeksiz Üzümde Gibberellik Asit Ve Yaprak Gübrelemesinin Yaprak Besin Elementleri Ve Ürün Kalitesi Üzerine Etkileri

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Ege Üniversitesi, cilt.2, ss.239-242, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

New Trends on Science and Technology in Agriculture: A Brief Outlook

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC- EXPERT CONFERENCE IN AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 Eylül 2011, ss.5-15

Ecologic Evaluationof Pistacia lentiscus (mastic) in Çeşme Peninsula

X. European Ecological Congress, Aydın, Türkiye, 08 Kasım 2005, ss.2-5

Türkiye'de Gübre Üretimi ve Tüketimi

Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 03 Ekim 2005, ss.13-19

Asessment of Leaf Sampling Date For Apricot, cv. Hacıhaliloğlu

The 2001 Dahlia Greidinger Symposium, Lizbon, Portekiz, 04 Mart 2001, ss.502-504

Organic cherry production in western Turkey

13th International IFOAM Scientific Conference, Basel, İsviçre, 28 Ağustos 0200, ss.2-4

İzmir ve Manisa’da Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Haziran 1999, ss.242-247

Soil Leaf And Fruit Properties Of Fig Under Irrigated And Unirrigated Conditions

Dahlia Greidinger International Symposium, Haifa, İsrail, 01 Mart 1999, ss.145-150

The Effects of Gibberellic Acid And Foliar Fe And Mn Fertilization on The Uptake Of Nutrients in The Thompson Seedless Grape Vineyards

Verband Deutsch-Türkischer Agrar-und Naturwissenschaftler e.V. 5. Symposium, Antalya, Türkiye, 29 Eylül 1997, ss.235-240

The Effects Of Different Nitrogen Levels And Foliar Fertilization On The Leaf And Fruit Nutrient Contents Of Fig

IX. International Colloquium For The Optimization Of Plant Nutrition, Prague, Çek Cumhuriyeti, 08 Ekim 1996, ss.301-305

Sultani Çekirdeksiz Üzümde Gibberellik Asit Ve Kimi Yaprak Gübrelerinin Bitki Azot, Fosfor Ve Potasyum Kapsamlarına Etkileri

İlhan Akalan Toprak Ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 Eylül 1995, cilt.2, no.1, ss.12-21

Bitki Besin Maddelerinin Noksanlıklarının Teşhisinde Bilgisayar Kullanım Olanakları.

Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 05 Ekim 1994, ss.31-34

Bitkisel Üretimde Bilgisayar Otomasyonu Ve Son Gelişmeler

Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 05 Ekim 1994, ss.161-165

Toprak, Bitki, Su Analizlerinde Kullanılabilecek En Uygun Program Yapısı

Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 09 Haziran 1993, ss.161-167

Use Of Microcomputer Systems in The Nutrition Of Plants Grown in Aegean Region

VIII International Colloqium For The Optimization Of Plant Nutrition, Lizbon, Portekiz, 01 Ekim 1992, ss.139-156

Farklı Boyutlardaki Perlitin Kimi Toprak Özelliklerine Etkileri

1. Ulusal Perlit Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Haziran 1992, ss.211-216

Sultani Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında GA3 ve KNO3 Uygulamalarının Bazı Yaprak ve Meyve Özelliklerine Etkileri

Türkiye Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, Şanlıurfa, Türkiye, 23 Eylül 1991, ss.1-11

Tasarımdan Arşivlenmesine Seracılıkta Bilgisayar Kullanımı

Türkiye V. Seracılık Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 Ekim 1990, ss.429-432

Kitap & Kitap Bölümleri

The Place and Importance of Fertilization Programs in New Production Models

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, CHRISTOV I., STRAUSS E.,GAD A., CUREBAL I., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.440-445, 2018

Gübreleme

Serada Domates Tarımı, Yüksel TÜZEL, Editör, Gülermat Matbaa ve Yayıncılık, İzmir, ss.64-83, 2018

Bitki Beslemenin Önemi ve İlkeleri

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme, Ünver İ., Anaç D., Editör, Anadolu Üniversite Yayınları, Eskişehir, ss.122-137, 2017

Sürdürülebilir Çevre Felsefesi

Büyük Menderes’de Sürdürülebilir Tarıma Doğru Projesi Eğitici Eğitimi Ders Notları, , Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, 2017

Giriş ve Tarihçe

Topraksız Tarım ve Bitki Besleme Teknikleri, Anaç D., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-18, 2016

Dengeli bir Gübreleme İçin doğru Yaklaşımlar

İyi Tarım Uygulamaları Genel İlkeleri ve Teknikleri, Aksoy U., Anaç D., Editör, Avrupa Birliği, Türkiye İş Kurumu, İzmir, ss.2-32, 2006

Bilirkişi Raporları

Esas No: 2017/1444 Raporu

İzmir 2. İdare Mahkemesi, ss.15, İzmir, 2018

Esas No 2018/56 ait bilirkişi raporu

İzmir 1. İdare Mahkemesi, ss.23, İzmir, 2018

Esas No: 2018/56 Dosyaya ait Bilirkişi Raporu

İzmir 1. İdare Mahkemesi, ss.23, İzmir, 2018

Esas No: 2018/33 Dosyaya ait Bilirkişi Raporu

İzmir 2. İdare Mahkemesi, ss.18, İzmir, 2018

Esas No: 2018/180 Talimat dosyasına ait Bilirkişi Raporu

eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.7, Eskişehir, 2018

Esas No: 2018/180 Talimat dosyasına ait Bilirkişi Raporu

eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.7, Eskişehir, 2018

Esas No: 2018/33 Dosyaya ait Bilirkişi Raporu

İzmir 2. İdare Mahkemesi, ss.18, İzmir, 2018

Esas No: 2016/1730 Dosyaya ait Bilirkişi Raporu

İzmir 4. İdare Mahkemesi, ss.15, İzmir, 2017

2016/1730 Esas No'lu Yazısı

İzmir 4. İdare Mahkemesi, ss.15, İzmir, 2017

Yavaş Salınımlı Gübreler

Ünaldı Gübre A.Ş, ss.3, İzmir, 2008

Dosya No:2007/173-173 D. İş. ait Bilirkişi Raporu

İzmir Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesi, ss.1, İzmir, 2007

Esas No: 2000/107 Dosyaya ait Bilirkişi Raporu

İzmir, Karşıyaka Ağır Ceza Hakimliği, ss.4, İzmir, 2006

Diğer Yayınlar