Assoc. Prof.

BURCU ARACIOĞLU


Faculty of Economics and Administrative Sciences

İşletme Bölümü

Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı

Education Information

2012 - 2014

2012 - 2014

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs, Turkey

2003 - 2008

2003 - 2008

Doctorate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İşletme Bölümü, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Production Management, Logistics Management, Production and Service Systems

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Assistant Professor

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2009 - 2016

2009 - 2016

Assistant Professor

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2001 - 2009

2001 - 2009

Research Assistant

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İşletme Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Ege University, Rektörlük, Bağlı Bölümler

2018 - Continues

2018 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ege University, Rektörlük

2018 - Continues

2018 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2018 - Continues

2018 - Continues

Uzaktan eğitim temsilcisi

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd

2018 - Continues

2018 - Continues

Uzaktan eğitim temsilcisi

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Ege Üniversitesi, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2020 - 2021

2020 - 2021

"Eşitsizliklerin Azaltılması" çalışma grubu BAŞKANI

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2020 - 2021

2020 - 2021

Ege Üniversitesi Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğü Üyesi

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

2019 - 2021

2019 - 2021

Assistant Director of the Institute

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019 - 2021

2019 - 2021

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Ege University, Aviation Higher Vocational School

2020 - 2020

2020 - 2020

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Malzeme Planlama Sorumlusu

Ege University, Faculty of Medicine, Başhekimlik

2018 - 2020

2018 - 2020

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tedarik Zinciri ve Maliyet Analizi Koordinatörü

Ege University, Faculty of Medicine, Başhekimlik

2018 - 2019

2018 - 2019

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ege University, Rektörlük

2018 - 2019

2018 - 2019

Deputy Director of the Center

Ege Üniversitesi, Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi

2017 - 2019

2017 - 2019

İç Kontrol Grubu Üyeliği

Ege University, Rektörlük

2017 - 2019

2017 - 2019

Rectorate Commissioner

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Ege University, Rektörlük

2016 - 2018

2016 - 2018

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ege University, Rektörlük

2014 - 2016

2014 - 2016

Deputy Head of Department

Ege Üniversitesi, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Deputy Director of the Center

Ege Üniversitesi, Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi

2013 - 2016

2013 - 2016

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ege University

2013 - 2016

2013 - 2016

Head of Department

Ege Üniversitesi, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Head of Department

Ege Üniversitesi, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İşletme Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

OPERATIONS MANAGEMENT Iı

Postgraduate

Postgraduate

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Postgraduate

Postgraduate

KARAR TEORİSİ

Undergraduate

Undergraduate

OPERATIONS MANAGEMENT FOR HEALTHCARE INSTITUTIONS

Postgraduate

Postgraduate

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Postgraduate

Postgraduate

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ

Undergraduate

Undergraduate

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Taught Courses And Trainings

2018 - 2018

2018 - 2018

4. Sanayi Devrimi Farkındalık Eğitimi ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı

Continuing Education Center - Certificate Program

Soyuer H. , Yıldız H. , Ötleş S. , İnceoğlu M. M. , Kocamaz M. , Aracıoğlu B. , et al.

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Challenges of Project Logistics in Turkey

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B. , Erden G.

International Journal of Social, Political and Economic Research, vol.7, no.2, pp.142-152, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

İNOVASYON VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DEMİRHAN D. , ARACIOĞLU B.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.195-218, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Lojistik Köy Kurulumunun Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Açısından Değerlendirilmesi İzmir Örneği

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B. , SEVİLAY B.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.81-104, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Measuring and Evaluating Performance within the Strategic Management Perspective A Study on Performance Measurement of A Seafood Company

ARACIOĞLU B. , ZALLUHOĞLU A. E. , CANDEMİR C.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.99, pp.1026-1034, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kullanımı ve Finansal Performans Üzerine Etkileri

DEMİRHAN D. , ARACIOĞLU B.

Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.77-96, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Üretim İşlemler Yönetimi Alanında Yaşanan Paradigmal Değişimler Kapsamında Sürdürülebilir Üretim

ARACIOĞLU B.

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.10, no.1, pp.141-156, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2009

2009

Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Etkileri

ARACIOĞLU B. , TATLIDİL R.

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.9, pp.435-461, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Kobi lerin Rekabet Gücü ve E Ticarete Geçiş Süreci Bir Model Önerisi

Ada E., Ventura K. , Aracıoğlu B. , Kazançoğlu Y., Kazançoğlu İ.

Ege Akademik Bakış Dergisi, no.1, pp.53-68, 2008 (National Refreed University Journal)

2005

2005

Havayolu ve Karayolu Taşımacılığında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ada E., Kazançoğlu İ. , Aracıoğlu B. , Ventura K. , Kazançoğlu Y.

İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, vol.20, no.228, pp.42-53, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşlemler Yönetimi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Model

Ada E., Aracıoğlu B. , Ventura K. , Kazançoğlu İ. , Kazancoglu Y.

Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, pp.85-99, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

ETGB ile Gerçekleştirilen Mikroihacat Süreçlerinde Lojistik Operasyonların Analizi

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B.

IV. International Symposium on Strategic and Social Research- ISASOR 2019, 5 - 06 December 2019

2019

2019

PROJECT LOGISTICS’ CHALLENGES IN TURKEY

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B. , Erden G.

17th International Logistics and Supply Chain Congress, 17 - 18 October 2019

2016

2016

DOES DIFFERENT BACKGROUNDS LEAD TO COOPERATION OR CONFLICTS A RESEARCH ONUNIVERSITIES

ARACIOĞLU B. , TATARLAR C. D.

ICSS-10 10th International Congress on Social Sciences, 23 - 24 September 2016 identifier

2015

2015

Lisansüstü Eğitimin İnovatif Davranış Üzerine Etkisi Ege Üniversitesi Örneği

ZALLUHOĞLU A. E. , TURHAN R., KAYMAZ Y. , ARACIOĞLU B.

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı İle Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 26 - 27 November 2015

2013

2013

İzmir İlindeki Öncelikli Sektörlerde İnovatif İş Davranış Kalıplarının Belirlenmesi

KESKEN J. , SOYUER H. , ÇAPRAZ B. , ARACIOĞLU B. , KOCAMAZ M. , KOÇAK A. , et al.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.389-394

2013

2013

Izmir Ilindeki Oncelikli Sektörlerde Inovatif Iş Davranış Kalıplarının Belirlenmesi

KESKEN J. , SOYUER H. , ÇAPRAZ B. , ARACIOĞLU B. , KOCAMAZ M. , KOÇAK A. , et al.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.389-394

2011

2011

Mean Variance Skewness Kurtosis Approach To Portfolio Optimization An Applicatıon In Istanbul Stock Exchange

Aracıoğlu B. , Demircan Keskin F. , Soyuer H.

12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Denizli, Turkey, 26 - 27 May 2011, pp.9-17

2010

2010

Tedarikçi Seçiminde Bulanık TOPSİS Yöntemi Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

DEMİRCAN KESKİN F. , ARACIOĞLU B. , SOYUER H.

10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 September 2010

2010

2010

Dağıtım Rotalarının Belirlenmesinde Bir Model Önerisi

ÇİÇEKLİ U. G. , DEMİRCAN KESKİN F. , ARACIOĞLU B. , SOYUER H.

Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010 Sustainable Development

2005

2005

Kitlesel Kişiselleştirmeye Dayalı Üretim Sistemlerinde Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi

SOYUER H. , ARACIOĞLU B. , KOCAMAZ M.

VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2005, Turkey, 2 - 03 December 2005 Sustainable Development

2004

2004

İşletmelerde E İş Uygulamaları Kapsamında Kitlesel Kişiye Özel Üretim Sistemi

ARACIOĞLU B. , SOYUER H.

Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2004, pp.1-19

2003

2003

Importance of Establising Human Resources Information Systems for Global Competition in Small and Medium Sized Firms A Case Study

ARACIOĞLU B. , ATABAY R. G. , KESKEN J.

12. Annual Conference of The Global Awareness Society International, 22 - 25 May 2003, pp.254-264

2002

2002

Kriz Ortamlarında İşletme Yönetimi Açısından Bilgi Sistemlerinin Önemi

ADA E., ARACIOĞLU B.

Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, Turkey, 6 - 08 May 2002, pp.5-11

Books & Book Chapters

2022

2022

Pandeminin Uluslararası Tedarik Zincirlerine Etkileri: Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) İşlemlerinde Bir Zincir Üyesi Olarak Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Yönünden Değerlendirilmesi

Aracıoğlu B. , Zalluhoğlu A. E.

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDAKİ GELİŞMELER 1 , Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han ÖZTAY,Dr. Öğr. Üyesi Serap SARIBAŞ, Editor, Platanus Publishing, İzmir, pp.133-152, 2022

2020

2020

Hava Kargo Sektörü

YAVAŞ V. , ARACIOĞLU B.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Güncel Araştırmalar Cilt II, Sönmez Sinan, Kara Adem,, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.165-186, 2020

2019

2019

Innovation in Health Sector: The Use of IoT and Its Reflections on Efficiency

Aracıoğlu B.

in: New Approaches in Health Sciences : New Methods and Developments in Health Sciences, Gökhan Aba, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.167-180, 2019

2019

2019

City Logistics in the Context of Smart Cities

Zalluhoğlu A. E. , Aracıoğlu B.

in: Several Dimensions of Innovation, Technology and Industry 4.0 The Effects of Industry 4.0 Revolution on Several Areas, Fatih Ayhan, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.197-213, 2019

2017

2017

TEDARİK ZİNCİRİNDE BELİRSİZLİĞİN YÖNETİLMESİ SAFETYINVENTORY

ARACIOĞLU B. , YANIK s.

in: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Strateji, Planlama ve Operasyon, Doç.Dr. Emrah Bulut, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.314-360, 2017 Sustainable Development

2017

2017

TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖLÇEK EKONOMİSİ YÖNETİMİ ÇEVRİMSTOKU

ARACIOĞLU B. , ESMER S.

in: Tedarik Zinciri Yönetimi-Strateji, Planlama ve Operasyon, Emrah Bulut, Editor, Nobel, Ankara, pp.268-313, 2017 Sustainable Development

2016

2016

Tüm Boyutlarıyla Girişimcilik

ARACIOĞLU B. , DEMİRHAN D., TATARLAR C. D. , ZALLUHOĞLU A. E.

Hümanist Kitap Yayıncılık, İstanbul, 2016

2013

2013

“Kümelenme Eğilimleri Ve Türkiye’de Kümelenme Çabalarına Genel Bakış

ARACIOĞLU B. , ÖZHAN DEDEOĞLU A.

in: Bilim Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerele Yansıması İzmir Örneği, Rasim Akpınar ve Canan Arıkbay, Editor, Dora Yayıncılık, İzmir, pp.157-185, 2013

Supported Projects

2015 - 2016

2015 - 2016

GİRİŞİM KAMPÜSÜ 4

Project Supported by Other Private Institutions

ARACIOĞLU B.

2015 - 2016

2015 - 2016

Meristemege Girişimcilik Programı

TUBITAK Project

ARACIOĞLU B.

2015 - 2016

2015 - 2016

İç Kontrol Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi Sistemine Geçiş

Project Supported by Other Official Institutions

ARACIOĞLU B.

2014 - 2015

2014 - 2015

BORBEL E-Kent Bilgi Sistemi Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ARACIOĞLU B.

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Management Issues in Healthcare System

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Editor

2014 - 2017

2014 - 2017

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Publication Committee Member

2016 - 2016

2016 - 2016

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Editor

2013 - 2014

2013 - 2014

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Assistant Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

LODER

Member

Scientific Refereeing

October 2019

October 2019

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

October 2019

October 2019

Journal of Yaşar University

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Conference Paper (Full Text)

September 2019

September 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Conference Paper (Full Text)

August 2019

August 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Conference Paper (Full Text)

July 2019

July 2019

EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (ESAD)

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Conference Paper (Abstract)

July 2019

July 2019

17. Uluslararası Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi

Conference Paper (Abstract)

July 2019

July 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Conference Paper (Abstract)

July 2019

July 2019

Business and Economics Research Journal

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

17. Uluslararası Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi

Conference Paper (Abstract)

July 2019

July 2019

17. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Conference Paper (Abstract)

July 2019

July 2019

Business and Economics Research Journal

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

17. Uluslararası Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi

Conference Paper (Abstract)

July 2019

July 2019

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

17. Uluslararası Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi

Conference Paper (Abstract)

July 2018

July 2018

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi

Other Indexed Journal

April 2018

April 2018

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

April 2018

April 2018

Munzur Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi)

National Scientific Refreed Journal

November 2017

November 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

November 2017

November 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

May 2017

May 2017

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

May 2015

May 2015

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

December 2014

December 2014

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

August 2014

August 2014

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

October 2013

October 2013

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

September 2013

September 2013

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

April 2013

April 2013

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

March 2013

March 2013

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

September 2012

September 2012

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

April 2012

April 2012

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

January 2012

January 2012

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

October 2011

October 2011

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

April 2011

April 2011

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

March 2011

March 2011

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

December 2010

December 2010

Ege Akademik Bakış

Other Indexed Journal

January 2010

January 2010

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Other Indexed Journal

Scientific Consultations

2018 - Continues

2018 - Continues

Other

Ege Deniz Tekstil A.Ş.

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İşletme Bölümü, Turkey

Mobility Activity

2011 - 2011

2011 - 2011

Erasmus Programme

Lecturing

Europa-Universitaet Viadrina Frankfurt (Oder), Germany

2009 - 2009

2009 - 2009

Erasmus Programme

Get Education

Zaragoza Logistics Center (ZLC), SpainCitations

Total Citations (WOS): 9

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

July-2019

July 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctorate

Doctorate - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctorate

Doktora Tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctorate

Doktora Tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

May-2019

May 2019

Doctorate

Doctorate - Dokuz Eylül Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

April-2019

April 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

August-2018

August 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

October-2017

October 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Ege Üniversitesi

September-2017

September 2017

Doctorate

Doktora tez savunma - Dokuz Eylül üniversitesi

June-2017

June 2017

Doctorate

Doktora Tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

October-2016

October 2016

Post Graduate

Yüksek Lisans tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

May-2016

May 2016

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik - Ege Üniversitesi

March-2016

March 2016

Post Graduate

Yüksek Lisans tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi