Doç.Dr.

BURCU ARACIOĞLU


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2014

2012 - 2014

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Türkiye

2003 - 2008

2003 - 2008

Doktora

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Üretim Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Üretim ve Servis Sistemleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2009 - 2016

2009 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2001 - 2009

2001 - 2009

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Ege Üniversitesi Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğü Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Enstitü Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Havacılık Meslek Yüksekokulu

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Komisyon üyeliği

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Uzaktan eğitim temsilcisi

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Uzaktan eğitim temsilcisi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2020 - 2020

2020 - 2020

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Malzeme Planlama Sorumlusu

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Başhekimlik

2018 - 2020

2018 - 2020

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tedarik Zinciri ve Maliyet Analizi Koordinatörü

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Başhekimlik

2018 - 2019

2018 - 2019

Merkez Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi

2018 - 2019

2018 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi

2018 - 2019

2018 - 2019

İç Kontrol Grubu Üyeliği

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2017 - 2019

2017 - 2019

Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2017 - 2019

2017 - 2019

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi

2013 - 2016

2013 - 2016

Merkez Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi

2013 - 2016

2013 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

OPERATIONS MANAGEMENT Iı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KARAR TEORİSİ

Lisans

Lisans

OPERATIONS MANAGEMENT FOR HEALTHCARE INSTITUTIONS

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Lisans

Lisans

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ

Lisans

Lisans

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

İNOVASYON VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DEMİRHAN D. , ARACIOĞLU B.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.195-218, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Lojistik Köy Kurulumunun Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Açısından Değerlendirilmesi İzmir Örneği

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B. , SEVİLAY B.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.81-104, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Measuring and Evaluating Performance within the Strategic Management Perspective A Study on Performance Measurement of A Seafood Company

ARACIOĞLU B. , ZALLUHOĞLU A. E. , CANDEMİR C.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.99, ss.1026-1034, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Üretim İşlemler Yönetimi Alanında Yaşanan Paradigmal Değişimler Kapsamında Sürdürülebilir Üretim

ARACIOĞLU B.

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.10, ss.141-156, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kullanımı ve Finansal Performans Üzerine Etkileri

DEMİRHAN D. , ARACIOĞLU B.

Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.77-96, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Etkileri

ARACIOĞLU B. , TATLIDİL R.

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.9, ss.435-461, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Havayolu ve Karayolu Taşımacılığında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ada E., Kazançoğlu İ. , Aracıoğlu B. , Ventura K. , Kazançoğlu Y.

İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, cilt.20, ss.42-53, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşlemler Yönetimi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Model

Ada E., Aracıoğlu B. , Ventura K. , Kazançoğlu İ. , Kazancoglu Y.

Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, no.8, ss.85-99, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

PROJECT LOGISTICS’ CHALLENGES IN TURKEY

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B. , Erden G.

17th International Logistics and Supply Chain Congress, 17 - 18 Ekim 2019

2016

2016

DOES DIFFERENT BACKGROUNDS LEAD TO COOPERATION OR CONFLICTS A RESEARCH ONUNIVERSITIES

ARACIOĞLU B. , TATARLAR C. D.

ICSS-10 10th International Congress on Social Sciences, 23 - 24 Eylül 2016 identifier

2016

2016

Does Different Backrounds Lead to Cooperation or Conflict

ARACIOĞLU B. , TATARLAR C. D.

10th International Congress on Social Sciences, Madrid, İspanya, 23 Eylül 2016, ss.1

2015

2015

Lisansüstü Eğitimin İnovatif Davranış Üzerine Etkisi Ege Üniversitesi Örneği

ZALLUHOĞLU A. E. , TURHAN R., KAYMAZ Y. , ARACIOĞLU B.

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı İle Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

2013

2013

İzmir İlindeki Öncelikli Sektörlerde İnovatif İş Davranış Kalıplarının Belirlenmesi

KESKEN J. , SOYUER H. , ÇAPRAZ B. , ARACIOĞLU B. , KOCAMAZ M. , KOÇAK A. , et al.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.389-394

2011

2011

Mean Variance Skewness Kurtosis Approach To Portfolio Optimization An Applicatıon In Istanbul Stock Exchange

Aracıoğlu B. , Demircan Keskin F. , Soyuer H.

12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Denizli, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2011, ss.9-17

2010

2010

Dağıtım Rotalarının Belirlenmesinde Bir Model Önerisi

ÇİÇEKLİ U. G. , DEMİRCAN KESKİN F. , ARACIOĞLU B. , SOYUER H.

Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010

2005

2005

Kitlesel Kişiselleştirmeye Dayalı Üretim Sistemlerinde Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi

SOYUER H. , ARACIOĞLU B. , KOCAMAZ M.

VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 2005, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2005

2004

2004

İşletmelerde E İş Uygulamaları Kapsamında Kitlesel Kişiye Özel Üretim Sistemi

ARACIOĞLU B. , SOYUER H.

Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2004, ss.1-19

2003

2003

Importance of Establising Human Resources Information Systems for Global Competition in Small and Medium Sized Firms A Case Study

ARACIOĞLU B. , ATABAY R. G. , KESKEN J.

12. Annual Conference of The Global Awareness Society International, 22 - 25 Mayıs 2003, ss.254-264

2002

2002

Kriz Ortamlarında İşletme Yönetimi Açısından Bilgi Sistemlerinin Önemi

ADA E., ARACIOĞLU B.

Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2002, ss.5-11

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Innovation in Health Sector: The Use of IoT and Its Reflections on Efficiency

Aracıoğlu B.

New Approaches in Health Sciences : New Methods and Developments in Health Sciences, Gökhan Aba, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.167-180, 2019

2019

2019

City Logistics in the Context of Smart Cities

Zalluhoğlu A. E. , Aracıoğlu B.

Several Dimensions of Innovation, Technology and Industry 4.0 The Effects of Industry 4.0 Revolution on Several Areas, Fatih Ayhan, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.197-213, 2019

2019

2019

City Logistics in the Context of Smart Cities

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B.

Several Dimensions of Innovation, Technology and Industry 4.0 The Effects of Industry 4.0 Revolution on Several Areas, Fatih Ayhan, Editör, Peter Lang Publishing, Inc, Berlin, ss.197-213, 2019

2019

2019

Innovation in Health Sector: The Use of IoT and Its Reflections on Efficiency

ARACIOĞLU B.

New Approaches in Health Sciences : New Methods and Developments in Health Sciences, Gökhan Aba, Editör, Peter Lang Publishing, Berlin, ss.167-180, 2019

2017

2017

TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖLÇEK EKONOMİSİ YÖNETİMİ ÇEVRİMSTOKU

ARACIOĞLU B. , ESMER S.

Tedarik Zinciri Yönetimi-Strateji, Planlama ve Operasyon, Emrah Bulut, Editör, Nobel, Ankara, ss.268-313, 2017

2017

2017

TEDARİK ZİNCİRİNDE BÜTÜNLEŞİK PLANLAMA

ALKAN G., DURU O., YERCAN H. F. , CEYHUN G. Ç. , BİTİKTAŞ F., SÜRÜCÜ E., et al.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Strateji, Planlama ve Operasyon, Doç.Dr.Emrah Bulut, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, İstanbul, ss.209-230, 2017

2017

2017

TEDARİK ZİNCİRİNDE BELİRSİZLİĞİN YÖNETİLMESİ SAFETYINVENTORY

ARACIOĞLU B. , YANIK s.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Strateji, Planlama ve Operasyon, Doç.Dr. Emrah Bulut, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.314-360, 2017

2016

2016

Tüm Boyutlarıyla Girişimcilik

ARACIOĞLU B. , DEMİRHAN D., TATARLAR C. D. , ZALLUHOĞLU A. E.

Hümanist Kitap Yayıncılık, İstanbul, 2016

2013

2013

İller Bazında Sağlık Kurumlarında Etkinlik Analizi

ARACIOĞLU B.

Ofisser Dijital Baskı Merkezi, İzmir, 2013

2013

2013

“Kümelenme Eğilimleri Ve Türkiye’de Kümelenme Çabalarına Genel Bakış

ARACIOĞLU B. , ÖZHAN DEDEOĞLU A.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerele Yansıması İzmir Örneği, Rasim Akpınar ve Canan Arıkbay, Editör, Dora Yayıncılık, İzmir, ss.157-185, 2013

Desteklenen Projeler

2015 - 2016

2015 - 2016

GİRİŞİM KAMPÜSÜ 4

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ARACIOĞLU B.

2015 - 2016

2015 - 2016

Meristemege Girişimcilik Programı

TÜBİTAK Projesi

ARACIOĞLU B.

2015 - 2016

2015 - 2016

İç Kontrol Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi Sistemine Geçiş

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ARACIOĞLU B.

2014 - 2015

2014 - 2015

BORBEL E-Kent Bilgi Sistemi Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ARACIOĞLU B.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Management Issues in Healthcare System

Editörler Kurulu Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Editör

2014 - 2017

2014 - 2017

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2016 - 2016

2016 - 2016

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Editör

2013 - 2014

2013 - 2014

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Journal of Yaşar University

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Bildiri (Tam Metin)

Eylül 2019

Eylül 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Bildiri (Tam Metin)

Ağustos 2019

Ağustos 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Bildiri (Tam Metin)

Temmuz 2019

Temmuz 2019

17. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Bildiri (Özet)

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Business and Economics Research Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

17. Uluslararası Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi

Bildiri (Özet)

Temmuz 2019

Temmuz 2019

EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (ESAD)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Bildiri (Özet)

Temmuz 2019

Temmuz 2019

17. Uluslararası Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi

Bildiri (Özet)

Temmuz 2019

Temmuz 2019

17th International Logistics and Supply Chain Congress

Bildiri (Özet)

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Business and Economics Research Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

17. Uluslararası Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi

Bildiri (Özet)

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

17. Uluslararası Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi

Bildiri (Özet)

Temmuz 2018

Temmuz 2018

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Munzur Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi)

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2014

Ağustos 2014

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2012

Nisan 2012

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2011

Ekim 2011

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2011

Mart 2011

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2010

Aralık 2010

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2010

Ocak 2010

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Diğer

Ege Deniz Tekstil A.Ş.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, TürkiyeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Dokuz Eylül Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Ege Üniversitesi

Eylül-2017

Eylül 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora tez savunma - Dokuz Eylül üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

Ekim-2016

Ekim 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Ege Üniversitesi

Mart-2016

Mart 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans tez Savunma - Dokuz Eylül Üniversitesi