Dr.Öğr.Üyesi

BURCU KAPLAN TÜRKÖZ


Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Eğitim Bilgileri

2004 - 2009

2004 - 2009

Doktora

Sabancı Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bilimleri Ve Biyomühendislik (Dr), Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

Sabancı Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bilimleri Ve Biyomühendislik (Yl) (Tezli), Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Structural investigation of G-protein signaling in plants

Sabancı Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bilimleri Ve Biyomühendislik (Dr)

2004

2004

Yüksek Lisans

Investigation of cloning strategies for A.thaliana G protein α-subunit gene in Pichia pastoris

Sabancı Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bilimleri Ve Biyomühendislik (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyokimya, Moleküler Biyokimya, Yapısal Biyoloji, Biyoinformatik, Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Protein Mühendisliği, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Araştırma Görevlisi

Universite Lyon 1, Institut De Biologie Et Chimie Des Protéines, Bases Moléculaires Et Structurales Des Systèmes Infectieux

2002 - 2010

2002 - 2010

Araştırma Görevlisi

Sabancı Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Biyoinformatiği Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Technical English

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Protein Yapısı, Biyoinformatik ve Deneysel Teknikler

Lisans

Lisans

Biology

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Gıda Mühendisleri için Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Reading and Writing Skills

Lisans

Lisans

Reading and Writing Skills

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uygulamalı Protein Mühendisliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Protein Yapısı, Biyoinformatik ve Deneysel Teknikler

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

PROBİYOTİK Lactobacillus casei 21/1'NİN OLASI BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ TIR DOMAİN PROTEİNİNİN TANIMLANMASI, REKOMBİNANT ÜRETİMİ, SAFLAŞTIRILMASI VE BİYOİNFORMATİK ANALİZİ

Kaplan Türköz B. (Danışman)

B.BAKAR(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Zymomonas mobilis levansukrazının üretimi, saflaştırılması ve kristalizasyonu

KAPLAN TÜRKÖZ B.

G.Sözgen(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

PROBİYOTİK Bifidobacterium breve 'NİN BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ TIR PROTEİNİN TANIMLANMASI, KLONLANMASI VE REKOMBİNANT ÜRETİMİ

Kaplan Türköz B. (Danışman)

D.DİLARA(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

Structural insights into Helicobacter pylori oncoprotein CagA interaction with beta 1 integrin

Kaplan-Tuerkoez B. , Jimenez-Soto L. F. , DİAN C., ERTL C., Remaut H., LOUCHE A., et al.

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, cilt.109, ss.14640-14645, 2012 Özet

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Link between Probiotics and Immune system: TIR domain Proteins

KAPLAN TÜRKÖZ B. , Bakar B., Akpınar D. D.

International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress IV (MIMIC IV), Bursa, Türkiye, 27 Nisan 2019, ss.48

2018

2018

Kısa bir toksik probiyotik protein hikayesi

Bakar B., KAPLAN TÜRKÖZ B.

İmmunolojide Moleküller Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 Ekim 2018, ss.3

2018

2018

TLR sinyal iletimi ve bakteriyel TIR proteinler

KAPLAN TÜRKÖZ B.

İmmunolojide Moleküller Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 Ekim 2018, ss.2

2018

2018

Investigating the use of Zymomonas mobilis levansucrase for levan production

Sözgen G., Özdoğan G., KAPLAN TÜRKÖZ B.

6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 05 Eylül 2018, ss.75

2018

2018

Use of a Split GFP system to detect TIR domain interactions

Bakar B., Akpınar D. D. , KAPLAN TÜRKÖZ B.

6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 05 Eylül 2018, ss.74

2018

2018

Bioinformatics and Food Sciences

Bakar B., Akpınar D. D. , KAPLAN TÜRKÖZ B.

7. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 02 Temmuz 2018, ss.52

2018

2018

Probiotics, postbiotics and immune system

KAPLAN TÜRKÖZ B.

1st International Food and Medicine Congress, Ankara, Türkiye, 24 Mayıs 2018, ss.102

2017

2017

Novel food approaches of probiotics in food industry

Akpınar D. D. , Bakar B., KAPLAN TÜRKÖZ B.

New trends in Food safety and quality (NIFSA 2017, Kaunas, Litvanya, 05 Ekim 2017, ss.40

2016

2016

Purification of Z mobilis levansucrase forstructural studies

KAPLAN TÜRKÖZ B. , AKPINAR D. D. , DÖNER F.

30th European Crystallography Meeting, Basel, İsviçre, 28 Ağustos - 01 Eylül 2016, cilt.72, ss.217

2015

2015

Identification and structural modeling of probiotic TIR domain proteins

KAPLAN TÜRKÖZ B. , Köse O., Yılmaz M., Abacı B.

13th SESAME Users’s Meeting, Amman, Ürdün, 25 Kasım 2015, ss.36

2015

2015

Identification and structural modeling of a novel virulence factor from H pylori

KAPLAN TÜRKÖZ B.

29th European Crystallographic Meeting, Acta Crystallographica Section A, Rovinj, Hırvatistan, 23 - 28 Ağustos 2015, cilt.71, ss.272
Link

2014

2014

Structure Function Studies of A thaliana heterotrimeric G protein subunits

QUARANTİNİ S., KOSE H., KAPLAN TÜRKÖZ B. , AKTURK A., SAYERS Z.

23rd International Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, Acta Crystallographica Section A, Montreal, Kanada, 5 - 12 Ağustos 2014, cilt.70, ss.423
Link

2014

2014

Structural biology as a tool in understading Brucella pathogenesis : analysis of Brucella Toll/interleukin 1 receptor (TIR) protein BtpA

KAPLAN TÜRKÖZ B. , Koelblen T., Terradot L.

International Food Congress : Novel Approaches in Food Industry NAFI 2014, Aydın, Türkiye, 26 Mayıs 2014, ss.85

2010

2010

SAXS CD and DLS studies on plant heterotrimeric G protein Gamma subunit AGG2

AKTURK A., KAPLAN TÜRKÖZ B. , SAYERS Z.

26th European Crystallography Meeting, ActaCrystallographica Section A, Darmstadt, Almanya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2010, cilt.66, ss.130-131
Link

2010

2010

Effects of GTP on oligomeric state of GPA1 Arabidopsis G protein alpha subunit

KAPLAN TÜRKÖZ B. , AKTURK A., SAYERS Z.

26th European Crystallography Meeting, Acta Crystallographica Section A, Darmstadt, Almanya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2010, cilt.66, ss.135-136
Link

2009

2009

Biophysical analyses on plant heterotrimeric G proteins

KAPLAN TÜRKÖZ B. , İSKİT S., SAYERS Z.

25th European Crystallography Meeting, Acta Crystallographica Section A, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 Ağustos 2009, cilt.65, ss.164
Link

2005

2005

Expression of A thaliana G protein alpha subunit in P pastoris

KAPLAN B. , TUNCA GEDİK S., SAYERS Z.

30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference, FEBS Journal, Budapest, Macaristan, 2 - 07 Temmuz 2005, cilt.272, ss.11
Link

Desteklenen Projeler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bir Gıda Atığı Olarak Domates Çekirdeğinden Katma Değeri Yüksek Biyoaktif Gıda Bileşenleri Elde Edilmesi, Karakterizasyonu ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK Projesi

KAPLAN TÜRKÖZ B.

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bakteriyel TIR Domain Proteinlerinin Tanımlanması, Saflaştırılması, Yapısal Özelliklerinin ve Etkileşimlerinin Araştırılması’

TÜBİTAK Projesi

KAPLAN TÜRKÖZ B. (Yürütücü)

2015 - 2018

2015 - 2018

" HELİCOBACTER PYLORİ HP1437 PROTEİNİN TIR DOMAİN PROTEİN OLARAK KARAKTERİZASYONU, REKOMBİNANT ÜRETİMİ, SAFLAŞTIRILMASI VE MYD88/TIRAP İLE ETKİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI"

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KAPLAN TÜRKÖZ B. (Yürütücü) , GÖKSUNGUR M. Y.

2015 - 2018

2015 - 2018

Zymomonas Mobilis Levansukraz Enziminin Üretilmesi Saflaştırılması Karakterizasyonu Ve Endüstriyel KullanımıTÜBİTAK 1001 Proje numarası 214O174

TÜBİTAK Projesi

KAPLAN TÜRKÖZ B. (Yürütücü)

2014 - 2016

2014 - 2016

Helicobacter pylori HP1437 proteinin TIR domain protein olarak karakterizasyonu rekombinant üretimi saflaştırılması ve MyD88 TIRAP ile etkileşiminin araştırılmasıProje numarası 114C095BİDEB 2232 Yurda Dönüş Araştırma Projesi

TÜBİTAK Projesi

KAPLAN TÜRKÖZ B. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - 2016

2016 - 2016

Turkish Journal of Biology

Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Üye

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Üye

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Üye

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Nisan 2019

Nisan 2019

International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress IV (MIMIC IV)

Bursa

Ekim 2018

Ekim 2018

Dicle Dilara Akpınar, Burcu Kaplan Türköz, ‘Probiyotik Bifidobacterium breve ‘nin olası TIR domain proteinin klonlanması, rekombinant üretimi ve saflaştırılması’ İmmunolojide Moleküller Sempozyumu, Özdere, İzmir

İzmir

Ekim 2018

Ekim 2018

Burcu Kaplan Türköz, 'TLR sinyal iletimi ve bakteriyel TIR proteinler'. İmmunolojide Moleküller Sempozyumu, Özdere, İzmir

İzmir

Ekim 2018

Ekim 2018

Bahar Bakar, Burcu Kaplan Türköz. 'Kısa bir toksik probiyotik protein hikayesi'. İmmunolojide Moleküller Sempozyumu, Özdere, İzmir

İzmir

Ekim 2018

Ekim 2018

Burcu Kaplan Türköz, Özge Taştan, Güler Sözgen, Taner Baysal, Yekta Göksungur (2018) Synthesis of fructooligosaccharides (FOS) in apple nectar and carob syrup by Zymomonas mobilis levansucrase: Effect of FOS content on quality characteristics, 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 3-5 Ekim 2018, Zagreb, Hırvatistan

Zagreb

Eylül 2018

Eylül 2018

Bahar Bakar, Dicle Dilara Akpınar, Burcu Kaplan Türköz (2018) Use of a Split GFP system to detect TIR domain interactions, 6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey (MolBiyoKon) 05-08.09. 2018, İzmir, Türkiye

İzmir

Eylül 2018

Eylül 2018

Güler Sözgen, Gökçenaz Özdoğan,, Burcu Kaplan Türköz (2018) Investigating the use of Zymomonas mobilis levansucrase for levan production, 6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey (MolBiyoKon) 05-08.09. 2018, İzmir, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Güler SÖZGEN, Burcu KAPLAN TÜRKÖZ, PURIFICATION AND CRYSTALLIZATION OF ZYMOMONAS MOBILIS LEVANSUCRASE, Open SESAME & Instruct-ERIC Workshop on Remote X-ray Data Collection from European, Synchrotrons at the Weizmann Institute of Science, 14-18.05.2018, Rehovot, Israil, poster sunum

Rekhovot

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Kaplan Türköz Burcu , 'Probiotics, postbiotics and immune system' 1st International Food and Medicine Congress,Ankara,Sözlü sunum

Ankara

Aralık 2017

Aralık 2017

SÖZGEN GÜLER,Özdoğan Gökçenaz,KAPLAN TÜRKÖZ BURCU, Purification of levansucrase for crystallization, 15th SESAME Users Meeting, ÜRDÜN, Amman, 2017 Poster bildiri

Amman

Aralık 2017

Aralık 2017

Akpınar Dicle Dilara,KAPLAN TÜRKÖZ BURCU, Identification and recombinant production of a TIR domain protein from probiotic Bifidobacterium breve, 15th SESAME Users’s Meeting, ÜRDÜN, Amman, 2017 Poster bildiri

Amman

Aralık 2017

Aralık 2017

BAKAR BAHAR,KAPLAN TÜRKÖZ BURCU, Structural studies on putative TIR domain protein of probiotic L. casei, 15th SESAME Users’s Meeting, Amman, 2017 Poster bildiri

Amman

Ekim 2017

Ekim 2017

SÖZGEN GÜLER,Taştan Özge,BAYSAL TANER,KAPLAN TÜRKÖZ BURCU, Production of fructooligosacchharide containing fruit juices using Z. mobilis levansucrase, EFFOST 2017, İSPANYA, Sitges, 2017

Barcelona

Eylül 2017

Eylül 2017

AKPINAR DİCLE DİLARA,BAKAR BAHAR,KAPLAN TÜRKÖZ BURCU, Novel food approaches of probiotics in food industry, New trends in Food safety and quality (NIFSA 2017), LİTVANYA, KAUNAS, 2017 , Poster sunum

Kaunas

Aralık 2016

Aralık 2016

Bakar Bahar,KAPLAN TÜRKÖZ BURCU, Structural Studies on Z Mobilis Levansucrase, 14. SESAME Users Meeting, ÜRDÜN, Amman, pp.12, 2016,Sözlü Sunum

Amman

Ekim 2016

Ekim 2016

KAPLAN TÜRKÖZ BURCU,Akpınar Dicle Dilara, Probiyotiklerin Sağlığa Etkilerini Anlamada Moleküler Yaklaşımlar, 12. Gıda Kongresi, TÜRKİYE, Edirne, pp.118-118, 2016 Sözlü Bildiri

Edirne

Haziran 2016

Haziran 2016

Burcu Kaplan Türköz, ‘Levansukrazların Yapı-Fonksiyon ilişkisi’ Levan Çalıştayı, 2-3 Haziran 2016, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Sözlü sunum

İstanbul

Ocak 2016

Ocak 2016

Kaplan Türköz,Burcu, Structural biology as a versatile tool to understand bacterial proteins: Enzymes and Immune System Regulation, DESY/XFEL Workshop,Hamburg, Almanya,Davetli konuşmacı

Hamburg

Aralık 2015

Aralık 2015

Özlem Erdal, Özge Taştan, Taner Baysal, Yekta Göksungur, Burcu Kaplan Türköz. 'Zymomonas mobilis ile Levansukraz Enzim Üretiminin Optimizasyonu' 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19.12. 2015, Konya, Bildiriler Kitabı, sayfa 122, Sözlü Sunum

Konya

Kasım 2015

Kasım 2015

Burcu Kaplan Türköz*, Oğuz Köse, Melek Yılmaz, Buket Abacı (2015), ‘Identification and structural modeling of probiotic TIR domain proteins’, 13th SESAME Users’s Meeting, 25-26 November 2015, Amman, Ürdün, özet kitabı s.36

Amman

Ağustos 2015

Ağustos 2015

B. Kaplan-Türköz (2015) “Identification and structural modeling of a novel virulence factor from H.pylori”,29th European Crystallographic Meeting, Rovinj, Hırvatistan

Pula

Aralık 2014

Aralık 2014

Burcu Kaplan Türköz, Crystallography & bacterial diseases, Advanced Workshop on Structural Biology: using Synchrotron Radiation to Visualise Biological Molecules, 15 -19 Aralık 2014, Miramare, Trieste, Italya

Trieste

Mayıs 2014

Mayıs 2014

KAPLAN TÜRKÖZ BURCU,Koeblen Thomas,Terradot Laurent, Structural biology as a tool in understading Brucella pathogenesis, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry NAFI 2014, TÜRKİYE, Kuşadası, 2014 ,Sözlü sunum

Aydın

Ekim 2013

Ekim 2013

Burcu Kaplan-Türköz, "Structural biology of bacterial pathogenesis", 3rd Turkish Accelerator Center (TAC) Light Sources (SR&FEL) International Users’ Meeting (TAC-LSUM2013), 5-7 Ekim 2013, Ankara Universitesi, Ankara, Türkiye

Ankara

Haziran 2013

Haziran 2013

Burcu Kaplan-Türköz, Arthur Louche, Cyril Dian, Han Remaut and Laurent Terradot (2013), “Structural Biology of Helicobacter pylori Virulence: the crystal structure of oncoprotein CagA”, EMBO Practical Course 10-14 Haziran 2013, ESRF, Grenoble, Fransa

Grenoble

Şubat 2013

Şubat 2013

Burcu Kaplan-Türköz, Arthur Louche, Cyril Dian, Han Remaut and Laurent Terradot (2013), “Structural basis of bacterial oncogenesis” 23rd ESRF Users' Meeting and Associated Workshops, 4–6 Şubat 2013, Grenoble, Fransa

Grenoble

Ocak 2013

Ocak 2013

Burcu Kaplan-Türköz, "The structure of Helicobacter pylori CagA and its interaction with beta1 Integrin"14ème Rencontre G-RREMI (Groupe Régional de Recherche en Microbiologie des Interactions), 21 Ocak 2013 Domaine Universitaire de la DOUA, Lyon, Fransa

Lyon

Kasım 2012

Kasım 2012

KAPLAN TÜRKÖZ BURCU,Jimenez Soto Luisa F,Dian Cyril,Ertl Claudia,Remaut Han,Louche Arthur,Tosi Tommaso,Haas Rainer,Terradot Laurent, The structure of Helicobacter pylori CagA and its interaction with 1 Integrin, SFBBM-SFB Meeting Molecular mechanisms and integrated life processes, FRANSA, Grenoble, 2012,Sözlü sunum

Grenoble

Haziran 2012

Haziran 2012

Burcu Kaplan-Türköz, Han Remaut, Cyril Dian, Arthur Louche, Marie-Pierre Candusso, Tommaso Tosi, Laurent Terradot (2012) “Structural insights into Helicobacter pylori infection” TUCr2012 – 3rd Turkish Crystallographic Meeting, 7-9 June 2012, Dokuz Eylül University İzmir, Türkiye, özet kitabı, sayfa 15, sözlü sunum

İzmir

Ocak 2012

Ocak 2012

Protein Crystallography course “From Data to Structures” in BIOCENTER and The Department of biochemistry, University of Oulu, Oulu, Finlandiya

Oulu

Ağustos 2011

Ağustos 2011

International Union of Crystallography (IUCr) XXII Congress and General Assembly, Madrid, İspanya

Madrid

Haziran 2010

Haziran 2010

Burcu Kaplan-Türköz, Muhsincan Şeşen, Alpay Taralp and Ali Koşar (2010) “Effect of Hydrodynamic Bubbly Cavitation on Lysozyme Structure” 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR6), 15-18 Haziran 2010, İzmir, Turkey, özet kitabı. s. 512

İzmir

Mart 2010

Mart 2010

SESAME-JSPS-Sabanci “Synchrotron Radiation Workshop” 01-05 Mart 2010, Antalya, Türkiye

Antalya

Kasım 2009

Kasım 2009

Burcu Kaplan Türköz, Sedef Iskit and Zehra Sayers (2009) "Biophysical and Structural characterization of Arabidopsis Heterotrimeric G-protein alpha subunit GPA1” 8th SESAME Users’s Meeting, 19-21 Kasım 2009, Petra, Ürdün , özet kitabı s.16

Amman

Ağustos 2009

Ağustos 2009

Kaplan Türköz, Sedef Iskit and Zehra Sayers (2009) "Biophysical Analyses on Plant Heterotrimeric G-Proteins",25th European Crystallographic Meeting, Istanbul, Türkiye

İstanbul

Eylül 2008

Eylül 2008

Burcu Kaplan Türköz, Sedef Iskit and Zehra Sayers, "Biophysical Characterization of A.thaliana Heterotrimeric G-protein Subunits" EMBO Practical Course "X-ray Crystal Structure Determination of Macromolecules" 14-20 September 2008, SOLEIL, sözlü sunum,Saint Aubin, Fransa

Paris

Şubat 2008

Şubat 2008

Burcu Kaplan Türköz, Sedef Iskit and Zehra Sayers (2008) " Cloning and Expression of A. thaliana Heterotrimeric G Protein Subunits" EMBO Young Scientists Forum ,20-22 Şubat 2008, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul,Türkiye, özet kitabı, s.49

İstanbul

Haziran 2007

Haziran 2007

Burcu Kaplan Türköz, Gizem Dinler and Zehra Sayers (2007) “Recombinant Expression and Characterization of A.thaliana Heterotrimeric G protein alpha subunit; GPA1” Phosphorylation & G-Protein Mediated Signaling Networks Gordon Research Conference,Maine, ABD

Maine

Eylül 2005

Eylül 2005

Tarımsal Biyoteknoloji Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

İstanbul

Temmuz 2005

Temmuz 2005

Burcu Kaplan, Sedef Tunca and Zehra Sayers (2005) " Expression of A. thaliana G protein alpha subunit in P. pastoris"27. 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference,Budapest, Macaristan

Budapest

Eylül 2004

Eylül 2004

Burcu Kaplan, Erinc Sahin, Alpay Taralp and Zehra Sayers,Characterization of a two-component immobilization system through GST activity. The 12th International Biotechnology Sympossium,Santiago, Şili

Santiago

Mayıs 2004

Mayıs 2004

Erinç Şahin, Alpay Taralp and Zehra Sayers (2004) “ İki Bileşenli bir Enzim Sabitleme Sisteminin Moleküler Biyoloji Yöntemleriyle Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu” II. Uluslararasi Katilimli Moleküler Tanı ve Uygulamaları Sempozyumu, İzmir,Türkiye, 10-14 Mayıs. özet kitabı, sayfa 26

İzmir

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Journal of Food Biochemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Journal of Food Biochemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Best Oral Presentation Award, Title: 'Probiotics, Postbiotics and Immune System'

1st International Food and Medicine Congress

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Levansukraz Enziminin Kalorisi Azaltılmış Fonksiyonel Meyve Ürünleri Üretiminde Kullanılması

4. Uluslararası Gıda Ar-ge Proje Pazarı, Özel Kategori ödülü,Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Sabancı University BIO Seminer

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

DESY/European XFEL - Turkey Workshop "Science at accelerator-based X-ray sources

Davetli Konuşmacı

Hamburg-Almanya

2014 - 2014

2014 - 2014

Advanced Workshop on Structural Biology: using Synchrotron Radiation to Visualise Biological Molecules

Davetli Konuşmacı

Trieste-İtalya

2013 - 2013

2013 - 2013

TAC-LSUM2013 (3rd Turkish Accelerator Center (TAC) Light Sources ,SR&FEL) International Users’ Meeting,

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

14ème Rencontre G-RREMI (Groupe Régional de Recherche en Microbiologie des Interactions)

Davetli Konuşmacı

Lyon-Fransa

Burslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

TÜBİTAK-BİDEB 2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği

TÜBİTAK

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Carl Storm International Diversity Fellowship and Chair's Fund

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Doktora bursu

Üniversite

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans Bursu

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 87

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

Gıda model sistemlerinde proteinlerdeki nitrasyon ürünlerinin tayini için ileri kromatografik yöntemlerin uygulanması ve bu ürünlerin oluşumunun engellenmesi - Ege Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

“Lactobacillus sanfranciscensis Üreme Koşullarının Optimizasyonu ve Ekşi Hamur Ekmeği Üretiminde Starter Kültür Olarak Kullanımı - Ege Üniversitesi

Ekim-2015

Ekim 2015

Tez Savunma (Doktora)

NANOSIZED CROSSLINKED PROTEIN AGGREGATES (NANO-CLPA) - Sabancı Üniversitesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Tez Savunma (Doktora)

Transglutaminaz ve yumurta albümini proteininin PSE hindi etinin jel karakteristiklerine etkilerinin araştırılması - Ege Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Akademik Proje Araştırma Grubu

EGE ÜNİVERSİTESİ, Turkey