Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akademik Azim Ölçeğinin (AAÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.326-344, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish University Students’ Expectations about Counseling

International Journal for the Advancement of Counselling, cilt.41, ss.544-560, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Grupla psikolojik danışma sürecinde grubun gelişimsel evrelerine kültürel bir bakış

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beceriye Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Eğitimi’nin grupla psikolojik danışma becerilerine etkisinin incelenmesi

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.16, ss.448-465, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish counselor trainees’ experiences regarding experiential groups: A qualitative study

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.560, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Psikolojik Danışma Süreç ve Sonuç Araştırmalarında Danışana İlişkin Bir Değişken: Psikolojik Zihinlilik

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), cilt.16, ss.419-431, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Psikolojik danışma yardımına ilişkin beklentiler ölçeğinin geliştirilmesi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.5, ss.313-326, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu nun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, ss.212-221, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Algılanan Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Umudun Aracı Rolü

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Psikolojik Danışmanların Mezuniyet Sonrası Süpervizyon Deneyimleri ve İhtiyaçları

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Psikolojik Danışma Yardımına İlişkin Beklentiler Ölçeği Yetişkin Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2019

Grup Liderliği Becerilerini Kazandırmada Alternatif Eğitim Modelleri

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.389-394

Psikolojik Zihinlilik Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.1166-1168

Psikolojik düşüncelilik kavramı üzerine bir inceleme

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Grup liderliği eğitiminde yaşantı grupları: Avantaj ve dezavantajlar

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 07 Ekim 2015, ss.1

Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz yeterlik algılarının incelenmesi

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011

The role of empathic tendency and perceived social support in predicting loneliness levels of college students

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG 2010), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2010, cilt.5, ss.905-909 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk ve Ergenlerde Okul Reddi

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Davranış Bozukluklarında Tanılama ve Tedavi Yaklaşımları, Doç. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR, Editör, Pegem, Ankara, ss.73-86, 2020

Group Counseling with Adolescents: Problem behaviors and Effective Group Leader Interventions

Academic Studies in Educational Sciences - II, Zahal Onur, Editör, Gece Kitaplığı, ss.1-19, 2020