Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2012 Doktora

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

 • 2006 - 2008 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2005 Lisans

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Yüksek Teknolojili Endüstriler ve Dinamik Bilgi Dışsallıklarının Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

 • 2008 Yüksek Lisans

  Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkileri: Panel Data Analizi

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri Almanca

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012Ekonomi Yaz Seminerleri XI - Spatial Panel Data

  Mesleki Eğitim , Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu