Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Impacts of Online Social Networks on Accomodation Preferences: the Case of Turkey

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.99-115, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de İktisat Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler

İktisat ve Toplum Dergisi, ss.9-12, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Research Network Collaboration in Economics: A Social Network Analysis for Izmir

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Empirical Evidences on Turkish Tourism-led GrowthExperience in the Presence of a Structural Break

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.18, ss.51-60, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kriz Teorileri: Kondratief, Schumpeter ve Wallerstein

Efil Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.110-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de İç Turizm Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi

EFIL Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.158-171, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriye Krizi Sonrası Göçün Türkiye’de Bölge Ekonomilerine Etkileri

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.769-795, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hiyerarşiye Alternatif Bir Sentez: Panarşi

İktisat ve Toplum, cilt.1, no.1, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Karmaşıklık Ekonomisi

İktisat ve Toplum Dergisi, cilt.0, no.0, ss.94-96, 2017 (Hakemsiz Dergi)

TURİST HAREKETLERİ İLE KONUT SATIŞLARI İLİŞKİSİ: PANEL GRANGER NEDENSELLİK VE EŞANLI DENKLEM SİSTEMİ ANALİZLERİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerli Turistlerin Turistik Konaklama Tesisi Tercihlerinde İnternet Temelli Sosyal Ağların Rolü: İzmir Örneği

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.39-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de 2015 Yılı İtibariyle Yaşam Endeksi Açısından İllerin Değerlendirmesi

İktisat ve Toplum Dergisi, cilt.0, no.0, ss.30-33, 2016 (Hakemsiz Dergi)

An Empirical Analysis of Cultural Economy in Turkey s Metropolitan Regions

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.53-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Analysis of Cultural Economy in Turkey’s Metropolitan Regions

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, no.4, ss.53-65, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de Yüksek Teknolojili Endüstrilerde Bilgi Dışsallıkları ve Bölgesel Yenilikçiliğe Etkileri

İktisadi Yenilik Dergisi, cilt.3, ss.93-112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000li Yıllarda Türkiye İçin Turizm Yanlı Büyüme Hipotezinin Analizi

Dokuz Eylül İİBF Dergisi, cilt.30, ss.1-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge Externalities in Turkish High Technology Manufacturing Industries Spatial Panel Data Analyses

Journal of Yasar University, cilt.10, ss.6711-6729, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İller Bazında Yabancı Turist Akımının Belirleyicileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.10, ss.107-122, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Thomas Piketty ve 21 Yüzyılda Kapital

İktisat ve Toplum, cilt.0, no.0, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Disiplinlerarası Bir Alan Ekonofizik ve Kuantum Ekonomisi

İktisat ve Toplum, cilt.0, no.0, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Kavramsal Olarak Bilgi Dışsallıkları ve Bilgi Dışsallıklarının İktisadi Etkileri

İktisat ve Toplum Dergisi, cilt.0, no.0, ss.47-52, 2014 (Hakemsiz Dergi)

FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS AND NET EXPORTS RELATIONSHIP IN THE EUROPEAN AREA A PANEL COINTEGRATION ANALYSIS

THE EMPIRICAL ECONOMICS LETTERS, cilt.12, ss.683-695, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS AND NET EXPORTS RELATIONSHIP IN TURKEY AN ANALYSIS FOR THE POST1980 PERIOD

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES, cilt.3, ss.83-93, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endogenous Determination of FDI Growth and Economic Growth: the OECD Case

International Journal of Public Policy, cilt.5, ss.409-429, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları

E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, cilt.0, no.0, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Regional Gender Inequalities in Turkish Labor Market: A Spatial Econometric Analysis

5th International Management and Social Sciences Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2020

Ekonomik Karmaşıklık Perspektifinden İzmir

III. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Hatay, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2019 Creative Commons License

Türkiye'deki Mevcut ve Potansiyel Kalifiye İşgücünün Beyin Göçüne Yönelik Eğilimleri

ZEUGMA II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak 2019

Regional Innovations and Exports Relationships: Panel Cointegration Analyses

Izmir International Congress on Economics and Administrative Sciences, İzmir, Türkiye, 05 Aralık 2018, cilt.0, no.0

Türkiye'de Bölgesel Yenilikçilik ile Kamu Yatırımları İlişkisi

Izmir International Congress on Economics and Administrative Sciences, İzmir, Türkiye, 05 Aralık 2018, cilt.0, no.0

Türkiye’de İller Düzeyinde Sektörel Kamu Yatırımları ile İhracat Arasındaki Eşbütünleşik İlişkiler

IV. International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF’18), Aydın, Türkiye, 28 Kasım 2018, cilt.0, no.0

The Impact of Tourist Inflows on Residential Sales in Turkish Provinces: A Spatial Econometric Analysis

Europen Congress on Economic Issues 2018, Kocaeli, Türkiye, 15 Kasım 2018, cilt.0, no.0

SEKTÖREL KAMU YATIRIMLARI İLE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN İLLER DÜZEYİNDE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

1st International Congress of Political Economic and Financial Analysis 2018, Aydın, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.51

Research Network Collaboration in Economics: A Social Network Analysis for Izmir

European Congress on Economic Issues: New Trends in Economics (ECOEI), Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

The Determinants of Regional Unemployment in Turkey: A Spatial Panel Data Analysis

European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2017

Türkiye de Bölgesel Göç Konut ve İşgücü Piyasaları Üzerine Panel Veri Analizleri

International Congress of Management Economy and Policy 2016, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

Türkiye de Bölgesel Göç Konut Ve İşgücü Piyasaları Üzerine Panel Nedensellik Analizleri

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

The Relationship between Regional Migration and Housing Markets in Turkey A Simultaneous Equations System Approach

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 14 Ekim - 16 Kasım 2016

Bornova nın Ekonomik Yapısı Analiz ve Öneriler

1. Bornova Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2014

The Determinants of Tourist Arrivals at NUTSIII Level in Turkey

2nd International Conference on Economic and Social Studies 2014, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 25 Nisan 2014, ss.17-28

Knowledge Externalities as a Key Concept in Economics

Euro-American Conference for Academic Disciplines, Praha, Çek Cumhuriyeti, 28 - 31 Mayıs 2013

Türkiye de İç Turizmin Belirleyicilerine Yönelik Bir Mekansal Panel Veri Analizi

3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Şubat - 02 Mart 2012, cilt.1, ss.143-154

Yeniliklerin İhracat ve Etkileri Üzerine Mekansal Bir İnceleme 1995 2009 Türkiye Örneği

3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Şubat - 02 Mart 2012, cilt.1, ss.71-82

The Role of Clusters In The Regional Innovation Systems In Today s Globalizing World A Comparative Analysis of Turkey With Successful Countries

5 th International Conference on Business, Management and Economics (ICBME’09), Globalization,Global Branding and their Strategic Implications, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009

Stability and Economic Growth Relationship A Comparative Analysis For Turkey

International Conference on Social Sciences, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2009

The Relationship Between Innovation and Competition at Micro and Macro Levels

Fourth International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2008, ss.3-22

Endogenous Determination of FDI and Economic Growth: The OECD Case

ICSS International Conference on Social Sciences, İzmir, Türkiye, 21 Ağustos 2008

The Endogenous Determination of FDI in Economic Growth

3rd International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, Athens, Yunanistan, 04 Ağustos 2008

How Does FDI and Economic Growth Affect Each Other? The OECD Case

3rd International Conference on Economics, İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2008, ss.21-40

Kitap & Kitap Bölümleri

Kısa Dönemde Döviz Kurları

Uluslararası İktisat, Fatih Saygılı,Elif Tunalı Çalışkan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, İzmir, 2019

Uzun Dönemde Döviz Kurları

Uluslararası İktisat, Fatih Saygılı,Elif Tunalı Çalışkan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, İzmir, 2019

THE IMPACT OF TOURIST INFLOWS ON RESIDENTIAL SALES IN TURKISH PROVINCES: A SPATIAL ECONOMETRIC ANALYSIS

Economic Issues: Global and Local Perspectives, Selçuk Koç,Sema Yılmaz Genç,Vahit Ferhan Benli, Editör, Cambridge International Academics, Kocaeli, ss.155-160, 2019

Sağlıkta Dijitalleşme ve Sağlık 4.0

Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi, Türkcan,U., Editör, Orion, Ankara, ss.325-337, 2019

Türkiye'de Endüstriyel Bölgeler ve Bölgesel Gelişme

Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi, Türkcan,U., Editör, Orion, Ankara, ss.111-126, 2019

Makroekonomide İşgücü Piyasası

Ekonominin İlkeleri, Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş, Prof. Dr. Metin Karadağ, Doç.Dr. Mehmet Güçlü, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.565-583, 2019

The Determinants Of Regional Unemployment In Turkey: A Spatial Panel Data Analysis

Unregistered Employment, Selçuk Koç, Ayhan Orhan, Mehmet Çağrı Gözen, Editör, Ijopec Publication, London, ss.176-180, 2017 identifier identifier

Önsöz, Regresyonun Esasları, Terimler Sözlüğü

Mikroiktisat, Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş ve Prof. Dr. Metin Karadağ, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, 2014

Üretim Maliyeti

Mikroiktisat - Teori ve Uygulamalar, Prof. Dr. Recep Kök, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2014

Yüksek Teknolojili Endüstrilerde Bilgi Dışsallıkları: İzmir Örneği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerele Yansıması: İzmir Örneği, Akpınar R., Arıkbay C., Editör, Dora, İzmir, ss.95-118, 2013

Does Information and Communication Technologies Sustain Economic Growth? The Underdeveloped and Developing Countries Case

Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies Dynamics of Knowledge Society Transformation, Muhammed Karataş ve Mustafa Zihni Tunca, Editör, IGI Global, New-York, 2010

Türkiye'de ve Dünyada Ar-Ge Faaliyetlerine Yabancı Yatırımların Etkisi

Türkiye'de Ar-Ge Faaliyetlerinin Gelişmesinde Uluslararası Yatırımların Rolü, YASED, Editör, Yased, İstanbul, ss.69-91, 2008

Diğer Yayınlar