Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 European Respiratory Society International Congress

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 2018 International Conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases (WASOG 2018)

  Katılımcı

  Heraklion, Yunanistan

 • 2018 Türk Toraks Derneği 21. yıllık kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Pulmoner Vasküler ve İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 European Respiratory Society International Congress

  Katılımcı

  Milan, İtalya

 • 2017 Türk Toraks Derneği 20. yıllık kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye