Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Female athletes and bone mineral density.

XI. Balkan Congress of Sports Medicine., Antalya, Türkiye, 26 Nisan 1999, ss.55