Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 - 20196. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi 19-21 Aralık 2019 Ankara

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 - 2018VIII.Hemşirelik Esasları Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 - 2018Uluslararası I. Palyatıf Bakım Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 - 2018I. Uluslararası III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 - 2018I. Palyatif Bakım Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 - 2017Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 - 2017Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 23

h-indeksi (WOS): 2