Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi 19-21 Aralık 2019 Ankara

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 VIII.Hemşirelik Esasları Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 I. Uluslararası III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Uluslararası I. Palyatıf Bakım Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 I. Palyatif Bakım Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 27

h-indeksi (WOS): 3