Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Practice in Human Dignity in Palliative Care

Holistic Nursing Practice, cilt.32, ss.71-80, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of School of health students’ ethics position inTurkey

Nursing Ethics, cilt.24, ss.225-237, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Satisfaction and anxiety in an initiative with local anesthesia

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.43, ss.1030-1033, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Initiation of the adventure of X-rays in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.75, ss.343-345, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

RADIOLOGY IN TURKEY and Emin Faik USTUN Prof. MD

NOBEL MEDICUS, cilt.6, ss.105-108, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A personal ethics responsibility example: The relationship between child development and drugs taken by pregnant mother

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.38, ss.95-96, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is ethics a necessity or an obligation?

NURSING ETHICS, cilt.15, ss.131-132, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Untitled

NURSING ETHICS, cilt.13, ss.323-324, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Medical ethics at Ege University Faculty of Medicine

NURSING ETHICS, cilt.12, ss.198-199, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ethical issues for cancer screenings - Five countries - four types of cancer

PREVENTIVE MEDICINE, cilt.39, ss.223-229, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is ethics necessary in medicine?

NURSING ETHICS, cilt.10, ss.560-561, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A famous Turkish dermatologist, Dr. Hulusi Behcet

EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.12, ss.469-470, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recent developments in medical ethics at Ege University Faculty of Medicine

NURSING ETHICS, cilt.8, ss.562-563, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 PANDEMİSİ VE BİREYİN TOPLUMDAN SOYUTLANMASI

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), cilt.7, ss.1129-1130, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COVID-19 PANDEMİSİNİN YENİ BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Klimik Dergisi, cilt.33, ss.108-109, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.142-153, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of Ethics Education Programme on The Nurses’xx Level of Ethical Decision Making: A phenomenology Study

International Journal of Medical Science and Clinical Invention, cilt.6, ss.4431-4437, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Ethics Education Programme on The Nurses’xx Level of Ethical Decesion Making: A Phenomenlogy Study

İnternational Journal of Medical Bcience and Clinical Invention, cilt.6, ss.4431-4437, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süpervizör Hemşirelik Hakkında Kısa Bir Değerlendirme ve Öneri

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi

Journal of Human Rhythm, cilt.5, ss.104-116, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Folklorik Açıdan Bazı Yörelere Göre Türk Mutfağının Kısa Bir Değerlendirmesi

Researcher Social Sciences Studies, cilt.6, ss.33-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Alanda Etik Sorunlar

Ege Tıp Dergisi, cilt.57, ss.75-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Sonu Bakımda İnsan Onuru

Ege Tıp Dergisi, cilt.56, ss.162, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Health professionals’ exposure to mobbing in a medical school hospital

Journal of Turgut Ozal Medical Center, cilt.24, ss.437-442, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Grup Sağlık Çalışanının Bakış Açısıyla Göçmen Sorunu: Nitel Bir Çalışma

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.361-378, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoteknoloji Tıp ve Etik

Ege Tıp Dergisi, cilt.55, ss.158-162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dr Şükrü Kamil Talimcioğlu nun Oğlu Dr Reşit e Yazdığı Mektuplardan Bölümler

Turkish Studies Academic Journal, cilt.11, ss.115-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşamı Anlamlı Kılan İki Temel Kavram Etik ve Hukuk

Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, cilt.8, ss.7-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşamın Sonuna Ait Etik Sorunlar

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, cilt.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Palyatif Bakım ve Etik Cerrahide Hekim Hasta İletişiminde Etik Boyut

Türkiye Klinikleri J Gen Surg Special Topics, cilt.9, ss.74-80, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

14 Mart Tıp Bayramı ve Günümüzdeki Durumu

Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, cilt.7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sevgi ve Etik Bir Konferans Sunumunun Makale Haline Dönüştürülmesi

Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, cilt.7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretimsel Videoların Hemşirelik Beceri Eğitiminde Kullanımı

Ege Tıp Dergisi, cilt.54, ss.213, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Düzeltme ve İki Öneri

Ege Tıp Dergisi, cilt.54, ss.74-75, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Bir Arşiv Resmi ve Tıbbi Bir Olgu

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, ss.155-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Olgu Bir Karar ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.2, ss.155-159, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çay Bitkisinin Camelia sinensis L tarihsel gelişimi ve tıbbi açıdan değerlindirilmesi

Lokman Hekim Tıp Tarihi Dergisi, cilt.3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethical Issues for Cancer Screening

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, cilt.4, ss.373-376, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Necessity of Hospice in Turkey in terms of Routine Nursing Practice

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

Life Perceptions of People with Stoma: A Qualitative Research

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

An Ethical Evaluation Over the Thin Line Between Life and Death

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

Social media use in nursing practises within the context of patient’s privacy

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

Ethical Approaches in the Process of Scientific Research and Publication

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017 Creative Commons License

Practices in Human Dignity in Palliatıve Care: A Qualitative Study

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

The Death Under Good Care

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

The Practice Dimension of Prison Nursing: An Example From Central Anatolia

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ GÖZÜYLE KLİNİK ALANDA ETİK SORUNLAR

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Hospiz ortamında aromaterapi uygulamalarında hemşirelik

3. Uluslarası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017

Etikçi Bakış Açısıyla Sağlık Profesyonellerinin Etik Sorumluluğuna İlişkin Paylaşımlar

Etikçi Bakış Açısıyla Sağlık Profesyonellerinin Etik Sorumluluğuna İlişkin Paylaşımlar, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2015

Berlin Almanya da Terminal Dönem Hastaları ve Hospiz Bakımı Görsel Sunum Eşliğinde Etik Bir Değerlendirme

V. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi “Cerrahide Etik ve Hukuk”, 5 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015

Müzik Terapide Bir Müzik Enstrümanı ve Uygulama Örneği

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tanımlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 27-29 Mayıs 2015 Kayseri, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015

Kıta Avrupasında Gelişmiş Bir Hospiz Sistemi Örneği Berlin Almanya

Tıp-Etik-Hukuk Bakış Açısıyla Hospiz Anlayışında Örnek ve Öneriler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 Şubat 2015

Hospiz Kavramının Etik Boyutu Hospiz Bir Ölüm Evi Olmalı mı

Tıp-Etik-Hukuk Bakış Açısıyla Hospiz Anlayışında Örnek ve Öneriler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 Şubat 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Yoğun Bakımda Çözümlenememiş Etik ve Hukuk Sorunlar

Berlin/Almanya’xxda Terminal Dönem Hastaları ve Hospiz Bakımı, Ayşegül Demirhan Erdemir, Öztan Usmanbaş, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.85-90, 2018

TIP-ETİK-HUKUK AÇISINDAN CİNSEL SUÇLARDA KASTRASYON

CİNSEL DOKUNULMAZLIK SUÇLARINDA TIBBİ KASTRASYONUN ETİK YÖNDEN İNCELENMESİ, ÇAĞATAY ÜSTÜN, Editör, EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BASIMEVİ, İzmir, ss.1-136, 2018

MERHABA ETİK-AFORİZMALAR

Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2017

PALYATİF BAKIM-SEMPTOM YÖNETİMİ VE YAŞAM SONU BAKIM

Palyatif Bakım ve Etik, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.95-128, 2017

Tıp Etik Hukuk Boyutuyla Hospiz

Berlin/Almanya'da Terminal Dönem Hastaları ve Hospiz Bakımı, ÜSTÜN ÇAĞATAY, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.1-12, 2016

Tıp Etik Hukuk Boyutuyla Kürtaj

Kürtaj'ın Etik Boyutları, Çağatay Üstün, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.7-25, 2015