Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Current Concepts on Spinal Tuberculosis

Journal of Turkish Spinal Surgery, cilt.31, sa.1, ss.60-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Total diz artroplastisi ile ilişkili periprostetik kırıklar

TOTBİD Dergisi, sa.18, ss.170-178, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar