Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2003 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 1996 - 2003Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 1994 - 1996Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 1984 - 1994Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Rektör Yardımcısı

  Ege Üniversitesi

 • 2013 - 2016Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 2011 - 2013Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 2002 - 2005Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 1998 - 2004Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Tohum Teknolojisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 1997 - 1999Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Yönetilen Tezler

 • İzmir ilinde mısır üreticilerinin tohum tercihleri üzerine bir araştırma, ABAY C. F. , C.CAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Önemli bazı ülkelerin (AB ve ABD) organik ürün ithalat rejiminin Türkiye'nin organik ürün dışsatımı açısından incelenmesi, ABAY C. F. , D.HİÇYILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Türkiye'de tarımsal büyümenin kaynakları: 1980-2010 dönemi, ABAY C. F. , S.ARTIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Uluslararası gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması (GATT) ve Türkiye'nin tarımsal ürünler dış ticaretine etkileri, ABAY C. F. , A.KUNTAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Sudan'da uygulanan tarım politikalarının tarım sektörü üzerine etkileri, ABAY C. F. , E.TARTEEB(Öğrenci), Doktora, 2006
 • Çekirdeksiz kuru üzüm dış ticaretinde avrupa birliği gıda ve kalite güvenlik sistemine uyum olanakları üzerine bir araştırma, ABAY C. F. , K.UMUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Türkiye'de makroekonomik değişkenlerin tarım sektörüne kısa ve uzun dönem etkileri üzerine bir araştırma, ABAY C. F. , B.TÜRKEKUL(Öğrenci), Doktora, 2004
 • Ege bölgesinde seçilmiş bir yörede kuru incir üretim ve pazarlaması üzerine bir araştırma, ABAY C. F. , T.ÇUKUR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000