Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Factors influencing the perception of organic certification logos in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.11, ss.40-46, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Consumer Willingness-To-Pay for Different Organic Certification Logos in Turkey

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, cilt.39, ss.154-175, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The competitiveness of Turkish olive oil on the world market

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.8, ss.68-73, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Consumer preferences for purchase places of organic fruits and vegetables in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.8, ss.144-149, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.130-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydın İl Söke İlçesinde Pamuk Üretclernn Tohum Terciklerini Etkleyen Faktörler

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.189-196, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Cotton Production

International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models, cilt.2, ss.20-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEED SUPPLY AND SEED PREFERENCES OF POTATO FARMERS: NIGDE CENTRAL AND IZMIR ODEMIS PROVINCES

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, cilt.17, ss.239-250, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Consumer willingness to pay for organic food in urban Turkey

Journal of International Food and Agribusiness Marketing, cilt.22, ss.299-313, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Pamukta girdi talebi Menemen örneği

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.88-95, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consumer willingness to pay for food safety labels in urban Turkey a case study of pesticide residues in tomatoes

Journal of International Food and Agribusiness, cilt.12, ss.91-107, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seed Supply and Seed Preferences of Potato Farmers: Niğde Central and Izmir Odemis Provinces

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Bükreş, Romanya, 7 - 09 Haziran 2017

Assessıng Impact of Government Policies on The Competitiveness of Turkish Corn Production

International Conference on Food and Agricultural Economics, ALANYA, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017

The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Oilseed Sunflower in Western Marmara Region Turkey

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016

Are The CEFTA Countries Competitive At The EU Market

24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, 25 - 27 Eylül 2013

Fresh Fruit and Vegetable Consumption in Turkey Classification As Major Minor Crops and Scope For Determination of National Maximum Residue Limits

8 th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2013, ss.23

Why Farmers Quit from Farming

Rural Resilience and Vulnerability The rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis, 29 Temmuz - 01 Ağustos 2013

The Factors Effecting Sustainability of Farming in Aegean Region

23rd Internatıonal Scıentıfıc - Experts Congress on Agrıculture And Food Industry, 27 - 29 Eylül 2012

An Evaluation of the EU new organic import regulation from the perspective of the third country stakeholders

Knowledge for Tomorrow, Proceedings of the Third Scientific Conference of ISOFAR, Seul, Namyangju, Güney Kore, 28 Eylül - 01 Ekim 2011, cilt.2, ss.108-111

Türkiye de Ekonomik Krizler ve Tarıma Yansımaları

Küresel Kriz ve Tarım Çalıştayı, Türkiye, 19 Şubat 2009, ss.3-40

A market share analysis of virgin olive oil producer countries with special respect to competitiveness

103rd European Association of Agricultural Economics Seminar, Barcelona, İspanya, 23 - 25 Nisan 2007

Consumer Willingness to Pay for Organic Products in Urban Turkey

105th EAAE Seminar , International Marketing and International Trade of Quality Food Products, Bologna, İtalya, 8 - 10 Mart 2007

Dünya zeytinyağı piyasasında rekabet analizi Türkiye ve AB karşılaştırması

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.596-602

DTÖ İleri Tarım Müzakerelerinin Türk Tarımı Açısından Değerlendirilmesi

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.81-90

Türkiye de Zeytinyağı Sektörünün Rekabet Edebilirlik Analizi

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.596-602

Tarım Ürünleri Fiyatlarına Döviz Kurunun Yansıması Pamuk Örneği

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.921-929

Türkiye’de Tarım Politikalarında Değişim

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Teknik Kongresi, Türkiye, 03 Ocak 2006 - 07 Ocak 2005

Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk tohumluğu tedarik ve kullanımına ilişkin sorunlar

Türkiye I. Tohumculuk Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2002, ss.95-104

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar