Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Cotton Production

International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models, cilt.2, ss.20-30, 2017
Link

SEED SUPPLY AND SEED PREFERENCES OF POTATO FARMERS: NIGDE CENTRAL AND IZMIR ODEMIS PROVINCES

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, cilt.17, ss.239-250, 2017 Özet

Consumer willingness to pay for organic food in urban Turkey

Journal of International Food and Agribusiness Marketing, cilt.22, ss.299-313, 2010
Link

Pamukta girdi talebi Menemen örneği

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.88-95, 2002

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assessıng Impact of Government Policies on The Competitiveness of Turkish Corn Production

International Conference on Food and Agricultural Economics, ALANYA, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017

The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Oilseed Sunflower in Western Marmara Region Turkey

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016

Are The CEFTA Countries Competitive At The EU Market

24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, 25 - 27 Eylül 2013

Fresh Fruit and Vegetable Consumption in Turkey Classification As Major Minor Crops and Scope For Determination of National Maximum Residue Limits

8 th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2013, ss.23

Why Farmers Quit from Farming

Rural Resilience and Vulnerability The rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis, 29 Temmuz - 01 Ağustos 2013

The Factors Effecting Sustainability of Farming in Aegean Region

23rd Internatıonal Scıentıfıc - Experts Congress on Agrıculture And Food Industry, 27 - 29 Eylül 2012

An Evaluation of the EU new organic import regulation from the perspective of the third country stakeholders

Knowledge for Tomorrow, Proceedings of the Third Scientific Conference of ISOFAR, Seul, Namyangju, Güney Kore, 28 Eylül - 01 Ekim 2011, cilt.2, ss.108-111

Türkiye de Ekonomik Krizler ve Tarıma Yansımaları

Küresel Kriz ve Tarım Çalıştayı, Türkiye, 19 Şubat 2009, ss.3-40

A market share analysis of virgin olive oil producer countries with special respect to competitiveness

103rd European Association of Agricultural Economics Seminar, Barcelona, İspanya, 23 - 25 Nisan 2007

Consumer Willingness to Pay for Organic Products in Urban Turkey

105th EAAE Seminar , International Marketing and International Trade of Quality Food Products, Bologna, İtalya, 8 - 10 Mart 2007
Link

Dünya zeytinyağı piyasasında rekabet analizi Türkiye ve AB karşılaştırması

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.596-602

Tarım Ürünleri Fiyatlarına Döviz Kurunun Yansıması Pamuk Örneği

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.921-929

DTÖ İleri Tarım Müzakerelerinin Türk Tarımı Açısından Değerlendirilmesi

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.81-90

Türkiye de Zeytinyağı Sektörünün Rekabet Edebilirlik Analizi

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.596-602

Türkiye’de Tarım Politikalarında Değişim

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Teknik Kongresi, Türkiye, 03 Ocak 2006 - 07 Ocak 2005

Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk tohumluğu tedarik ve kullanımına ilişkin sorunlar

Türkiye I. Tohumculuk Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2002, ss.95-104

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar