Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çalışma Sermayesi ile Ekonomik Katma Değer Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, cilt.12, sa.1, ss.107-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Sermayesi ile Ekonomik Katma Değer Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, cilt.12, ss.107-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Borsa İstanbul’da Zombi Firmaların Varlığının Araştırılması

III. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.1207

Maliyet Bileşenleri Tablosu ile Fiyatlandırma

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.192

İzmir'in Levanten İşletmeleri

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.1865-1871

Semavi Dinlerde Maliyet Muhasebesi

II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), Antalya, Türkiye, 19 Nisan 2018, ss.772-773

BIST-İmalat Sektöründe Çalışma Sermayesinin Ekonomik Katma Değer Üzerindeki Etkisi

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13 - 17 Aralık 2017

Türkiye Muhasebe Standardı 2: Stoklar Ve Uygulaması

Muhasebe Standartları Sempozyumu IX, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

The Investigation of Zombie Firms’ Existence in Borsa İstanbul Manufacturing Industry

Uncertainty and Challenges in Contemporary Economic Behaviour (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management), Özen, E. and Grima, S., Editör, Emerald Publishing Limited, ss.37-48, 2020

Ortaklık ve Komisyon Mal Satışı

Şirketler Muhasebesi, M. Yılmaz İçerli,Gülşah Atağan, Editör, Kitapana Yayınevi, İzmir, ss.37-48, 2018

Anonim Şirketler

Şirketler Muhasebesi, M. Yılmaz İçerli,Gülşah Atağan, Editör, Kitapana Yayınevi, İzmir, ss.175-204, 2018

Nakit Akış Tablosu

Mali Tablolar Eğitimi, Prof. Dr. Süleyman Yükçü, Editör, Kitapana, İzmir, ss.302-326, 2017

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Mali Tablolar Eğitimi, Prof. Dr. Süleyman Yükçü, Editör, Kitapana, İzmir, ss.329-339, 2017