Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does peri-implant bone loss affect the LL-37 and proteinase 3 levels in peri-implant sulcus fluid?

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPLANT DENTISTRY, cilt.6, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of teeth in mandibular fracture lines

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.33, ss.194-198, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cone-beam CT+free-hand flapless implant placement: a low-cost and fast method.

CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH, ss.138, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Dental Treatment in Patients with Mental Retardation: A Retrospective Study

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, ss.830-836, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Thirty-five percent carbamide peroxide application causes in vitro demineralization of enamel.

Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, cilt.23, ss.900-4, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Microcomputerised tomography evaluation of 10% carbamide peroxide applied to enamel

JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.33, ss.561-567, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A modified method for preparing platelet-rich plasma: An experimental study

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.62, ss.1403-1407, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

emporomandibuler Eklem Rahatsızlıklarında Cerrahi Yaklaşımlar

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, cilt.1, no.3, ss.29-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanser Hastalarında Bifosfonata Bağlı Osteonekroz (BRONJ): Retrospektif Çalışma

Ege Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.32-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktinik Şelitis: Tanı, Tedavi, Korunma

Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases, cilt.2, no.1, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş hekimlinde lokal anesteziklere bağlı allerji

Cumhuriyet Dental Journal, 2013,16(1):1-7, cilt.16, ss.1-7, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pterigomandibuler Aralığa İtilen Dişler:İki Olgunun Sunumu.

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Science, cilt.19, ss.142-145, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AĞIZ İÇİ OTOJEN KEMİK GREFTLERİ ELDE ETME YÖNTEMLERİ VE KULLANIM ENDİKASYONLARI

Türkiye Klinikleri Greftler Özel Sayısı, cilt.3, ss.10-17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANTİKOAGULAN KULLANAN HASTALARDA DENTAL YAKLAŞIM

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.6, ss.92-98, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Başvuran Mandibula Kırığı Olgularının Retrospektif İncelemesi: Epidemiyolojik Çalışma

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, no.2, ss.151-157, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sialolithiazisin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Olgu sunumu ve Derleme

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.85, ss.114-118, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağız içi lipom : olgu serisi

E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, no.2, ss.81-86, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gömük üçüncü molar dişler alınsın mı? Kalsın mı?

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, cilt.123, ss.90-98, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sinüs maksillariste yabancı cisim

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.32, no.1, ss.51-54, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zihinsel Engelli Hastalarda Genel Anestezi Altında Dental Tedaviler

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, cilt.122, ss.62-67, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gömük 3. Molar Dişler Alınsın mı? Kalsın mı?

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, cilt.123, ss.90-98, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Case report: Management Issues Of A Patient Who Ingested A Denture: A Case Report

ACTA STOMATOLOGICA CROATICA, cilt.45, no.2, ss.131-134, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibular Koronoid Hiperplazi

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.53-59, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Temporomandibular Eklem Artrosentezinin İlginç Bir Komplikasyonu: Olgu Sunumu

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.13, ss.63-66, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Çekimi Uygulamalarında Sedasyon Deneyimlerimiz

ANESTEZİ DERGİSİ, cilt.18, no.4, ss.220-224, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Zona Zoster, orijinal görüntü

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.16, no.2, ss.203-206, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bisfosfonata bağlı osteonekroz: olgu sunumu ve literatür derlemesi.

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.16, no.3, ss.257-267, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İritasyon fibromunun tedavisinde multidispliner yaklaşım: Olgu Sunumu.

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.39-45, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İdyopatik Kemik Kavitesi: İki Olgu Sunumu

Dişhekimi Bilimsel, cilt.1, ss.27-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktinik Şelitis Tedavisinde 5-Fluorourasil (5-FU) Kullanımı: Derleme ve İki Olgunun Sunumu

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.12, no.1, ss.56-63, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Florid cemento-osseous dysplasia with vitamin d deficiency: a rare case report.

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 3rd International Congress, 25 - 28 Nisan 2019

Muayenehane Pratiğinde Dental İmplant Cerrahisi

Muğla Dişhekimleri Odası 2018 yılı eğitimleri çerçevesindeki konferans, Muğla, Türkiye, 25 Mayıs 2018, ss.1

Minimally Invasive Management of TMJ Hypermobility: A Preliminary Study

IAOMS-ACBİD Joint Congress in Conjunction With ACBİD 12 th Congress, Antalya, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.1

Soru ve Cevaplarla İnteraktif İmplant Eğitim

İzmir Dişhekimleri Odası 2018 yılı eğitim programı çerçevesindeki konferans,, İzmir, Türkiye, 07 Mayıs 2018, ss.4

Muayenehane Pratiğinde Oral Cerrahi Girişimler

İzmir Dişhekimleri Odası 2018 yılı eğitim programı çerçevesindeki konferans, İzmir, Türkiye, 22 Mart 2018, ss.1

Review of 101 benign epithelial, mesenchymal and mixed odontogenic tumours.

29th European Congress of Pathology, 2-6 September, Amsterdam, The Netherlands, Amsterdam, Hollanda, 2 - 06 Eylül 2017

Olgularla TME Düzensizliklerinin Tanı ve Tedavisinin Değerlendirilmesi

İzmir Dişhekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,, İzmir, Türkiye, 27 Kasım 2015, ss.1

Ağız içi otojen kemik greftler, elde etme yöntemleri, endikasyonları

Çanakkale Dişhekimleri Odası 25. Bilimsel Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 21 Kasım 2015, ss.1

Oral cerrahide piezo cerrahi kullanımı

Çanakkale Dişhekimleri Odası 25. Bilimsel Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 21 Kasım 2015, ss.2

BİSFOSFONATA BAĞLI OSTEONEKROZ (BON) OLGULARINDA MANDİBULAR KEMİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PRELİMİNER KANTİTATİF BİR ÇALIŞMA

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Comparison of Haemostatic Effects of Surgicel and Chitosan Using a Model of Exodontia in Patients With Cirrhosis

Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Prag, Çek Cumhuriyeti, 23 Eylül 2014, ss.1

Surgical management of bishosphonate related osteonecrosis of the jaws (BRONJ).

22th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Prag, Çek Cumhuriyeti, 23 Eylül 2014, ss.2

Management of bishosphonate related osteonecrosis of the jaws (BRONJ): a retrospective cohort study

21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery Barcelona, Barcelona, İspanya, 21 Ekim 2013, ss.1186

Surgical management of symptomatic internal derangement of TMJ: a retrospective cohort study.

21 st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery ICOMS, Barcelona 21-24 October 2013., Barce, İspanya, 21 Ekim 2013, ss.1372

Pulsed Laser-Induced Micro-Pits: As Bone Stabilizers

6th International WLT Conference on Lasers in Manufacturing (LiM), Munich, Almanya, 23 - 26 Mayıs 2011, cilt.12, ss.245-251 identifier identifier

Micromorphological characterisation of laser modified titanium dental implant surface

19th International Congress on Photonics in Europe, Proceedings of the Fifth International WLT-Conference on Lasers in Manufacturing, Munich, Almanya, 15 - 18 Haziran 2009, ss.459-464

Aktinik şelitis tedavisinde 5-fluorourasil (5-FU): Olgu sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2008, ss.36

Kranyomaksillofasiyal cerrahide kullanılan alloplastik kemik greftlerinin değerlendirilmesinde bilgisayarli mikrotomoğrafi: 4 yıllık deneyim

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Haziran 2007, ss.24

Bir olgu nedeniyle bisfosfonata bağlı osteonekroz: Ne yapmalıyız

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Haziran 2007, ss.25

Does 24 hour drinking lead to 24 hour operating?

Annual Scientific Meeting of the British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Kongresi, Aviemore, İngiltere, 15 Haziran 2007, ss.35

In-vivo assessment of a new long fibre composite material for craniomaxillofacial reconstruction

17th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery Kongresi, International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, Viyana, Avusturya, 08 Eylül 2005, ss.83

Micro-Ct in the analysis of bone defects: potential for a new quantitative measure

Annual Scentific Meeting of the British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Kongresi, Gateshead New Castle, İngiltere, 17 Haziran 2005, ss.46

"Development and “in-vivo” assessment of a new long fibre composite material for craniomaxillofacial reconstruction

Annual Scentific Meeting of the British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Kongresi, Gateshead New Castle, İngiltere, 17 Haziran 2005, ss.25

35% carbamide peroxide causes in vitro demineralization of enamel

British Society for Dental Research Annual Scientific Meeting Kongresi,, Dundee, İskoçya, 08 Nisan 2005, ss.74

Micro-Ct evaluation of 10% carbamide peroxide applied enamel

27th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Swiss Society of Reconstructive Dentistry Kongresi, Cenevre, İsviçre, 19 Eylül 2003, ss.35-108

Histomorphometric evaluation of critical sized experimental bone defects by micro computerized tomography

Annual Scientific Meeting of the British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Kongresi, Glasgow, İskoçya, 20 Haziran 2003, ss.29

Modifiye edilmiş basitleştirilmiş bir yöntemle trombositten zengin plazma (tzp) elde edilmesi: Deneysel çalışma

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Haziran 2002, ss.78

Tek basamaklı sinüs lifting + PRP + dental implant uygulaması

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Haziran 2002, ss.1