Araştırma Alanları

  • Biyoteknolojik Prosesler ve Fermentasyon Teknolojisi

  • Tekstil Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Biyoteknoloji

  • Biyomateryal

  • Biyoreaktör

  • Mikrobiyal Biyoteknoloji

  • Fermantasyon