Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"BAKIRÇAY HAVZASI LİMNOFAUNASI", BAP Diğer, 16-SÜF-038, Yönetici, Devam Ediyor
"SAKARYA NEHRİ HAVZASI BENTİK OMURGASIZ FAUNASI", BAP Diğer, 15-SÜF-011, Araştırmacı, 2019
"Nif çayı İzmir Su Kalitesinin Biyolojik Bileşenler ve Fizikokimyasal Değişkenler Kullanılarak Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013/SÜF/024 , Araştırmacı, 2017
"Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Bentik ve Planktonik Omurgasızların Tespiti ve Dağılımlarını Etkileyen Ekolojik Faktörlerin Belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 2011/SÜF/037, Araştırmacı, 2014
"Gönen Çayı’nın (Balıkesir) Limnofaunası.", BAP Arastırma Projesi, 2010/SÜF/002, Araştırmacı, 2013
"Saklıgöl (Honaz, Denizli), Karagöl (Bozkurt, Denizli) ve Kartal Gölü’nün (Beyağaç, Denizli) Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2009/SÜF/002, Araştırmacı, 2013
"Tahtalı Baraj Gölü’nde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2009, Araştırmacı, 2009
"Tahtalı Baraj Gölü’nde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2008, Araştırmacı, 2008
"Tahtalı Baraj Gölü’nde Biyomanipülasyon ve seyreltme Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2008, Araştırmacı, 2008
"Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2007/BİL/001, Araştırmacı, 2008
"Adıgüzel Baraj Gölü’nün (Güney-Denizli) Limnolojik Yönden Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2006/SÜF/009, Araştırmacı, 2011
"Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2007, Araştırmacı, 2007
"Doğu Karadeniz Dağlarındaki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması", TÜBITAK Projesi, ÇAYDAG-104Y183, Araştırmacı, 2009
"Kemer Baraj Gölü’nün (Aydın) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2004/SÜF/009, Araştırmacı, 2008
"Uludağ (Bursa)’daki Göllerin ve Akarsuların Flora ve Faunasının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2002/SÜF/003, Araştırmacı, 2005
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısularının Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması.", BAP Arastırma Projesi, 2000, Araştırmacı, 2003
"Batı Karadeniz Bölgesindeki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2001/SÜF/010, Araştırmacı, 2004
"Orta Toroslardaki Eğrigöl’ün Limnolojik Özelliklerinin Sualtı Araştırmaları ile İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, TBAG-1795-(199T024), Araştırmacı, 2002
"Yuvarlak Çay’ın (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi) Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2000, Araştırmacı, 2002
"Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) Limnolojik Yönden İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2000/SÜF/008, Araştırmacı, 2003
"Bafa Gölü Biyo-Ekolojik Özelliklerinin Sualtı Limnolojisi Açısından İncelenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, 1997/SÜF/003, Araştırmacı, 1999
"Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Crustacea Faunası Üzerine Araştırmalar", BAP Doktora, 1997/SÜF/023, Yönetici, 2003
"Sulak Alanların Yönetimi Projesi, Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi. (Final Raporu) ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1999, Araştırmacı, 1999
"Toroslar Üzerindeki Bazı Dağ Göllerinin Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 1996/SÜF/006, Araştırmacı, 2000
"Buldan Baraj Gölü’nün (Buldan-Denizli) Limnolojik Yönden Araştırılması.", BAP Arastırma Projesi, 1994/SÜF/003, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi