Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Kasım 2015
  MANDİBULADAKİ UNİKİSTİK PLEXİFORM AMELOBLASTOMA OLGUSUNUN KONSERVATİF TEDAVİSİ

  22.Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi

 • Mayıs 2014
  Lateral open bite'ın vertikal dentoalveolar distraksiyon osteogenezis' i ile tedavisi.

  Türk Ortodonti Derneği 14.Uluslararası Kongresi,

 • Haziran 2011
  Alt çenede distraksiyon osteogenezis: Klinik ve histomorfometrik çalışma.

  V. ITI Türk Kongresi

 • Kasım 2008
  Aşırı sürmüş molar dişlerin subapikal kortikotomi ve kemik ankorları ile intrüzyonu: olgu sunumu.

  Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15.Uluslararası Kongresi

 • Nisan 2005
  Kompleks odontomanın histopatolojik ve bt bulgularının incelenmesi: Bir olgu sunumu.

  4. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 100

h-indeksi (WOS): 5