Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Kasım 2015 MANDİBULADAKİ UNİKİSTİK PLEXİFORM AMELOBLASTOMA OLGUSUNUN KONSERVATİF TEDAVİSİ

  22.Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi

 • Mayıs 2014 Lateral open bite'ın vertikal dentoalveolar distraksiyon osteogenezis' i ile tedavisi.

  Türk Ortodonti Derneği 14.Uluslararası Kongresi,

 • Haziran 2011 Alt çenede distraksiyon osteogenezis: Klinik ve histomorfometrik çalışma.

  V. ITI Türk Kongresi

 • Kasım 2008 Aşırı sürmüş molar dişlerin subapikal kortikotomi ve kemik ankorları ile intrüzyonu: olgu sunumu.

  Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15.Uluslararası Kongresi

 • Nisan 2005 Kompleks odontomanın histopatolojik ve bt bulgularının incelenmesi: Bir olgu sunumu.

  4. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 107

h-indeksi (WOS): 5