Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 European Conference on Electrical Engineering and Computer Science (EECS 2017)

  Oturum Başkanı

  Bern, İsviçre

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 2

Davetli Konuşmalar

 • Şubat 2019 Nasıl Karar Alırız?-Karar Alma Mekanizmaları ve Nöropazarlama Uygulamaları

  Seminer

  IKEA, Türkiye

 • Aralık 2018 fMRI Design and Analysis

  Seminer

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2018 Sosyal Destek fMRI Çalışması için Deneysel Tasarım, Veri Toplanması ve Analizi

  Seminer

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye