Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Patient Education Materials: Readability Formulas and Materials Assessment Tool

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, cilt.12, sa.3, ss.412-418, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Eğitiminde Rol Play Yönteminin Kullanımı

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019