Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu 1989 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.EgeÜniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda eğitimine başlamadan önce 1989'dan 1991'e kadar Kastamonu, Seydiler'de  pratisyen hekim olarak çalıştı. 1996 yılında Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ve
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamaladı ve 2004 yılına kadar uzman Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda uzman olarak çalıştı.  2004 yılında doçent ve 2011 yılında profesör oldu. 1998 yılından bu yana  aynı bölümün  Mikobakteriyoloji Laboratuvarı'nda çalışmakta ve 2006 yılından bu yana laboratuvarın yöneticiliğini yapmaktadır. Araştırma alanları mikobakteriyoloji  ve moleküler mikrobiyoloji alanındadır.Uluslararası 38 yayını konferans ve atölye çalışmaları,  Genbank'a bildirilmiş  23 nükleotit dizisi ve eserlerine Web  of Science'da yapılmış 600'ün üzerinde atıf bulunmaktadır. Halen Türk Mikrobiyoloji Derneğ Bakteri Genetiği ve Mikobakteri Çalışma Grubu  üyesidir.

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
cengiz.cavusoglu@ege.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.ege.edu.tr/cengiz.cavusoglu
İş Telefonu
+90 232 390 2992 Dahili: 2992
Posta Adresi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bornova/İzmir