Araştırma Alanları

 • Tıp

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

 • Tıbbi Mikrobiyoloji

 • Dahili Tıp Bilimleri

 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoinformatik

 • Biyoçeşitlilik

 • Mikrobiyoloji

 • Bakteriyoloji

 • Populasyon Biyolojisi

 • Evrim

 • Populasyon Genetiği

 • Temel Bilimler