Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi.

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 VII. Tüberküloz Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Van, Türkiye

 • 2014 VII. Tüberküloz Sempozyumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2014 XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvara Dayalı Süreveyansı Sempozyumu,

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2014 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 IX. Uygulamalı Moleküler Mikrobiyoloji Kursu,

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 35th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology

  Katılımcı

  Vienna, Avusturya

 • 2014 IX. Uygulamalı Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Uygulamalı Ege Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Uygulamalı Ege Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Uygulamalı Ege Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Uygulamalı Ege Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Uygulamalı Ege Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 European Congress of Clinical microbiology and Infectious Diseases.

  Katılımcı

  Barcelona, İspanya

 • 2014 XXVII. Ulusal tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Güçlendirilmesi Projesi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Ulusal tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi.

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Güçlendirilmesi Projesi, Biyogüvenlik pilot eğitimi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2012 , 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2012 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı Tüberkülozda Temel Laboratuvar Tanı Teknikleri,

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvara Dayalı Süreveyansı Sempozyumu

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2012 7. Ulusal Moleku¨ler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 7. Ulusal Moleku¨ler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi,

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 654

h-indeksi (WOS): 12