Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2010 Marmara Denizi’nin Türkiye Pycnogonid Faunasındaki Yeri.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 Markiz Adası (Çandarlı-İzmir) Krustaseleri

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2001 Ege Denizi Üst İnfralittoral Zonundaki Cystoseira Fasieslerinin Crustacea Faunası

  Çalışma Grubu

  Hatay, Türkiye

 • 1999 Türkiye'nin Ege Denizi Sahilleri Anomura (Crustacea-Decapoda) Faunası

  Çalışma Grubu

  Adana, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 188

h-indeksi (WOS): 8