Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2004 Doktora

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler (Yl), Türkiye

 • 1994 - 1998 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri, Su Ürünleri/Temel Bilimler, Türkiye

 • 1990 - 1994 Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Hidrobiyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  İzmir Körfezi'nin Farklı Bölgelerindeki Bazı Balık Çiftliklerinin Bentik Çeşitliliğe Etkilerinin Karşılaştırılması

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler (Yl)

 • 1998 Yüksek Lisans

  Ege Denizi'nde Yaşayan Anomur Türleri ve Bazı Ekolojik Özellikleri

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü/Deniz Biyolojisi A.D.