Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nonneuropathic Neuropathic Bladder-Is it Really Nonneuropathic?

JOURNAL OF UROLOGY, cilt.201, ss.802-809, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Brain Abscess in Children: A Rare but Serious Infection

CLINICAL PEDIATRICS, cilt.57, ss.574-579, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A fatal case of tuberculous meningitis in a child with juvenile idiopathic arthritis: a diagnostic challenge

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, cilt.50, ss.709-711, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Building 3D anatomical model of coiling of the internal carotid artery derived from CT angiographic data

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.274, ss.1097-1102, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relationship of stylohyoid chain and cervical internal carotid artery detected by 3D angiography

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.39, ss.897-904, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Are Multiple Retinal Arterial Macroaneurysms Considered a Sign of Cerebral Aneurysms

OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING RETINA, cilt.48, ss.79-82, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Endovascular treatment of intracranial infectious aneurysms

NEURORADIOLOGY, cilt.58, ss.277-284, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

False-Positive 131I Uptake in a Benign Bone Lesion on Post-therapy Scan.

Clinical nuclear medicine, cilt.41, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sex estimation: 3D CTA-scan based on orbital measurements in Turkish population

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.22, ss.257-262, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

[Meningoencephalitis caused by West Nile virus in a renal transplant recipient].

Mikrobiyoloji bulteni, cilt.48, ss.674-82, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unexpected False-positive I-131 Uptake in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma

MOLECULAR IMAGING AND RADIONUCLIDE THERAPY, cilt.27, ss.99-106, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Clinical, Neuroimaging, and Genetic Features of the Patients with L-2-Hydroxyglutaric Aciduria

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.5, ss.39-43, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A Case of Polymicrobial Brain Abscess Caused By a Rare Bacterium: Granulicatella elegans

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Silent Tumefactive Demyelinating Lesions and Radiologically Isolated Syndrome

CASE REPORTS IN NEUROLOGICAL MEDICINE, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma, nazal tip zemininde invaziv fungal sinüzit

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.22, ss.126-131, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Extranodal N/KT Cell Lymphoma the Nasal Type on Invasive Fungal Sinusitis.

Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, cilt.22, ss.126-131, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut iskemik inme: MR ve BT perfüzyon.

Türkiye Klinikleri Radiol-Special Topics, cilt.10, ss.49-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntrakraniyal yer kaplayan lezyonların radyolojik ayırıcı tanısı.

Türk Radyoloji Seminerleri, cilt.4, ss.161-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posterior reversible encephalopathy syndrome PRES a series of 22 patients

EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.21, ss.116, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TOSİLİZUMAB İLİŞKİLİ MULTİFOKAL SEREBRAL MİKROANJİOPATİ

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım 2018, ss.211

Carotid Plaque MRI Features: Embolic Complications and Effects on Cognition After Carotid Artery Stenting.

European Society of Neuroradiology 41st Annual Meeting, Rotterdam, Hollanda, 19 Eylül 2018, ss.450

Guillain-Barre Syndrome: MR Imaging of the Spine in Nine Children

XVI. Balkan Congress of Radiology, Ankara, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.1

Oftalmopatinin farklı bilim dallarınca irdelenmesi

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology/SANAR, 3 - 05 Mayıs 2018

Rijit Suprafonksiyonel Uyanık Kraniotomi

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2018, no.28, ss.113

Olgularla Fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, no.4, ss.4

Erişkin Yaş Grubunda Yüksek Debili Galen Ven Anevrizmal Malformasyonu

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, no.2, ss.2

Reversible Serebral Vazokonstrüksiyon Sendromu Bir Olgu.

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, no.3, ss.3

Duallumen Balon Kateter ile Spinal Dural Arteriovenöz Fistül Embolizasyonu.

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, no.5, ss.5

Styloideojenik Juguler Venöz Kompresyon Sendromu.

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, no.7, ss.7

Karotis Anjioplasti Stentleme Esnasında Serebral Hava Embolisi, BT'de Yalancı Sak.

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, no.6, ss.6

Nadir Bir Olgu Arteriyel Anjiografi Sonrası Geçici Kortikal Görme Kaybı.

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, no.6, ss.6

Serebral Hiperperfüzyon Sendromu Karotid Revaskülarizasyon Sonrası Nadir Talihsiz Bir Komplikasyon

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, no.1, ss.1

Development of Patient-Spesific 3d-Printed Dural Venous Models for Preoperative Planning

9th International Congress of Clinical and Applied Anatomy, Innsbruck, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2017 identifier identifier identifier

Can Anatomical Variations in Cortical Venous Sinus Thrombosis Cases Be Determined with 3D-MR Venography?

9th International Congress of Clinical and Applied Anatomy, Innsbruck, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2017

Glutaric aciduria type I diagnosis case with normal glutaryl carnitine and urine organic acid analysis.

13 th Int. Congress of Inborn Errors of Metabolism. J of Inborn Errors of Metabolism and Screening Special supplement with the abstracTS, Rio-De-Janeiro, Brezilya, 5 - 08 Eylül 2017, ss.198

Serebral Yağ Embolisi Olgusunda MRG Bulguları.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 Mayıs 2017, cilt.3, ss.3

SURF1 Gen Defekti Saptanan 14 Olgunun Klinik, Radyolojik ve Moleküler Bulguları.

XVI. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Nisan 2017, no.5, ss.5

CANAVAR TAŞI YARALANMALARINDA CERRAHİ TEKNİKLER: ONLARCA KÜÇÜK METAL NASIL ÇIKARTILIR?

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.123

VERTEBRAL HİPEROSTEOZ: DİSFAJİYE YOL AÇAN DEV SERVİKAL OSTEOFİTLER

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.257

The Role of MRI and SPECT/CT in I-131 Avid Bone Lesions of Dİfferentiated Thyroid Carcinoma.

European Society of Radiology 29th European Congress of Radiology, Viyana, Avusturya, 01 Mart 2017, ss.1

Glial Tümörlerin Derecelendirilmesinde DCE ve DSC Perfüzyonun Etkinlik Karşılaştırılması.

Türk Nöroradyoloji Derneği 26.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 17 Şubat 2017, no.26, ss.26

Spinal Kord ve Kanal TÜmörleri.

Türk Nöroradyoloji Derneği 26.Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi, İstanbul, Türkiye, 17 Şubat 2017, no.8, ss.8

Radyolojik Bulgularla Nörodejeneratif Hastalıklara Yaklaşım.

Olgular Eşliğinde Doğumsal Metabolik Hastalıklara Güncel Yaklaşım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Aralık 2016, ss.4

DEKOMPRESSİF CERRAHİ, KİMİN İÇİN? NE ZAMAN? NE KADAR?

ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 2016, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

Spinal ve Serebral Enfeksiyonların Binbir Yüzü.

Türk Nöroradyoloji Derneği Pediatrik Nöroradyoloji Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 18 Kasım 2016, no.3, ss.3

MRI and MR Spectroscopy in Neurometabolic Disorders.

XIV. Balkan Congress of Radiology, Thessaloniki, Yunanistan, 13 Ekim 2016, ss.1

Vakalarla Hipofizde Radyoloji

2. Ege Bölge Hipofiz Toplantısı, İzmir, Türkiye, 10 Ekim 2016, no.3, ss.3

Nörofibramatozis tip 1'de hamartom içine kanama: Olgu sunumu

13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, 5-8 Ekim 2016, İzmir, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.105

Spinal magnetic resonance imaging findings in mucopolysaccharidosis type IVA

SSIEM 2016 Annual Symposium, Rome, Italy. J Inherit Metab Dis 2016; 39 ( suppl 1 ): S184., 6 - 09 Eylül 2016

Clinical Neuroimaging and genetic features of L 2hydroxyglutaric aciduria case series

SSIEM Annual Symposium Rome 6-9 September 2016, 6 - 09 Eylül 2016, cilt.39, ss.138

Spinal MR Bulguları İle Mukopolisakkaridoz Tip IV a Olguları

V. Uluslararası katılımlı lizozomal hastalıklar kongresi, 14-17 Nisan 2016, Bodrum, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Hemorajik Miksopapiller Epandimom MRG Bulguları.

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Ekim 2015, no.5, ss.5

Wernicke Ensefalopatisinde Radyolojik Bulgular.

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Ekim 2015, no.8, ss.8

Kaudal Regresyon Sendromu: Bir Olgu Sunumu.

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Ekim 2015, no.8, ss.8

Nörolojik Semptomlarla Prezente Olan Eagle Sendromu.

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Ekim 2015, no.5, ss.5

Relationship with styloid chain and internal carotid artery detected by 3D angiography

XXIV. International Symposium on Morphological Sciences-2015-İstanbul, 2 - 06 Eylül 2015 identifier identifier identifier

Yaş Tayininde Klavikula Medial Epifizi Tomografi Görüntülerinin Yeri

XII. Adli Bilimler Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015

Bikarotid Kütük Yapılı Arcus Aortae Modelinin 3B Anjiografi ile İncelenmesi

Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi-2015-Ankara, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015

Benign Kemik Kistinde Metastazı Taklit Eden I-131 Tutulumu: Bir Olgu

27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Türkiye, 01 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.54

Enkondromda Kemik Metastazını Taklit Eden I-131 Tutulumu

27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Türkiye, 01 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.55

Kafatabanı Cerrahisinde Radyoloji ve Önemi.

Ege Üniversitesi 1.Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 Mart 2015, no.11, ss.11

Sellar ve Parasellar Bölge Cerrahisinde Radyoloji ve Önemi

Ege Üniversitesi 1.Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 Mart 2015, no.10, ss.10

LATE PSEUDOPROGRESSION IN GLIOBLASTOMA PATIENTS: COMPARABLE ANALYSIS WITH REAL TUMOR PROGRESSION

11th Congress of the European-Association-of-Neuro-Oncology, Turin, İtalya, 9 - 12 Ekim 2014, cilt.16 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

TEMPORAL KEMİĞİN RADYOLOJİK İNCELEMESİ

VERTİGO, PROF.DR. FAZIL NECDET ARDIÇ, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.191-212, 2018

Onkolojik Nöroradyoloji

Nöroşirurji Yeterlik Sınavlarına Hazırlık, Biceroglu H., Hanci M., Editör, Us Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir, ss.167-177, 2016