Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 2001 - 2012Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 1994 - 2001Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2018Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2012Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansEtmen Tabanlı Yazılım Geliştirme

 • LisansAlgoritma ve Programlama II

 • LisansBitirme Tezi

 • LisansNesneye Dayalı Programlama

 • LisansBitirme Tezi

 • LisansAutomata Theory

 • Yüksek LisansEtmen Tabanlı Yazılım Geliştirme

 • LisansSunucu Yazılım Teknolojileri

 • LisansIntroduction to Computer Science

 • Lisansİstemci Sunucu Sistemleri

Yönetilen Tezler

 • Nesnelerin İnterneti İçin Bir Veri Gösterim Modeli Geliştirilmesi ve Bulut Platformunda Saklanması, ERDUR R. C. , A.CAHİT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Nesnelerin İnterneti Ortamındaki Veriler Kullanılarak Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahminleme ve Gerçek Zamanlı Veriler Üzerinde Karmaşık Olay İşleme, ERDUR R. C. , E.DENİZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Semantic enrichment of content management systems: An application on Joomla! CMS, ERDUR R. C. , U.ŞİMŞEK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Yapısal olmayan türkçe verilerin bağlı veri kaynaklarıyla etiketlenmesi, ERDUR R. C. , E.BULUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Ontolojiler ve anlamsal çıkarsama kullanılarak bir öneri sistemi tasarlanması, ERDUR R. C. , Ö.ÖZGÖBEK(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Anlamsal Veb uyumlu etmenler için bir ontoloji yönetim sisteminin geliştirilmesi, ERDUR R. C. , O.ALATLI(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Dağıtık bağlı veri sorgulama motorlarında performans yönetimi, ERDUR R. C. , B.YÖNYÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Mobil araçlar için hedef yönelimli etmen geliştirmeye yönelik bir çerçevenin tasarımı ve gerçekleştirimi, ERDUR R. C. , İ.SEMİH(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Mobil kullanıcılara bağlam farkında bilgi sunumu için bir etmen geliştirilmesi, ERDUR R. C. , Ö.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Anlamsal web ve etmen teknolojileri kullanarak sağlık bilgi sistemi geliştirme, ERDUR R. C. , K.GÜNEY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Mobil araçlarda çalışan etmenler için bir planlayıcı tasarımı ve gerçekleştirimi, ERDUR R. C. , H.KÜÇÜKKELEŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Mobil araçlar için etmen tabanlı bir anlamsal web servis sunum platformu geliştirme, ERDUR R. C. , G.OKKALIOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Anlamsal web ve etmen teknolojileri kullanarak katma değerli telekomünikasyon servisleri için bir çerçeve geliştirilmesi, ERDUR R. C. , A.FEYZİ(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Gömülü sistemler için platform bağımsız ve genişletilebilir bir yazılım geliştirme çerçevesi tasarımı, ERDUR R. C. , T.ERGİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Çokluortam verilerinin aranması ve aktarılması için bir çok-etmenli sistem geliştirme, ERDUR R. C. , KANTARCI A. , İ.YURDAKUL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Etmen teknolojisinin mobil araçlarda kullanımı, ERDUR R. C. , G.BAHAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Etmen iletişimi için anlamsal web uyumlu bir içerik dili tasarımı, ERDUR R. C. , İ.SEYLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Çok etmenli sistemlerde test yönelimli programlama için bir ortam tasarımı, ERDUR R. C. , S.ÖZTUNA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Etmen çerçevelerinin farklı açılardan karşılaştırılması, ERDUR R. C. , E.ÇETİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Turizm alanında etmen tabanlı pazarlık stratejileri, ERDUR R. C. , E.ÜNALIR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004