Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2001 - 2012
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 1994 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 05.10.2015 - 05.10.2018
Bölüm Başkan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 05.10.2009 - 01.10.2012
VERDİĞİ DERSLER
Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yüksek Lisans, 2018-2019
Algoritma ve Programlama II, Lisans, 2018-2019
Bitirme Tezi, Lisans, 2018-2019
Automata Theory, Lisans, 2018-2019
Nesneye Dayalı Programlama, Lisans, 2018-2019
Bitirme Tezi, Lisans, 2017-2018
Algoritma ve Programlama II, Lisans, 2017-2018
Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yüksek Lisans, 2017-2018
Nesneye Dayalı Programlama, Lisans, 2017-2018
Bitirme Tezi, Lisans, 2017-2018
Automata Theory, Lisans, 2017-2018
Algoritma ve Programlama II, Lisans, 2016-2017
Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Automata Theory, Lisans, 2016-2017
Nesneye Dayalı Programlama, Lisans, 2016-2017
Sunucu Yazılım Teknolojileri, Lisans, 2015-2016
Introduction to Computer Science, Lisans, 2015-2016
Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yüksek Lisans, 2015-2016
Nesneye Dayalı Programlama, Lisans, 2015-2016
Automata Theory, Lisans, 2015-2016
Sunucu Yazılım Teknolojileri, Lisans, 2014-2015
Introduction to Computer Science, Lisans, 2014-2015
Nesneye Dayalı Programlama, Lisans, 2014-2015
Automata Theory, Lisans, 2014-2015
Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yüksek Lisans, 2014-2015
İstemci Sunucu Sistemleri, Lisans, 2013-2014
Sunucu Yazılım Teknolojileri, Lisans, 2013-2014
Introduction to Computer Science, Lisans, 2013-2014
Automata Theory, Lisans, 2013-2014
Nesneye Dayalı Programlama, Lisans, 2013-2014
Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sunucu Yazılım Teknolojileri, Lisans, 2012-2013
Introduction to Computer Science, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ö.Özgöbek, "Ontolojiler ve anlamsal çıkarsama kullanılarak bir öneri sistemi tasarlanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, O.Alatli, "Anlamsal Veb uyumlu etmenler için bir ontoloji yönetim sisteminin geliştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, A.Ateş, "Anlamsal web ve etmen teknolojileri kullanarak katma değerli telekomünikasyon servisleri için bir çerçeve geliştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, E.Tümer, "Nesnelerin İnterneti Ortamındaki Veriler Kullanılarak Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahminleme ve Gerçek Zamanlı Veriler Üzerinde Karmaşık Olay İşleme", EGE ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, A.Yaşa, "Nesnelerin İnterneti İçin Bir Veri Gösterim Modeli Geliştirilmesi ve Bulut Platformunda Saklanması", EGE ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, E.Bulut, "Yapısal olmayan türkçe verilerin bağlı veri kaynaklarıyla etiketlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, U.Şimşek, "Semantic enrichment of content management systems: An application on Joomla! CMS", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, B.Yönyül, "Dağıtık bağlı veri sorgulama motorlarında performans yönetimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, İ.Boztepe, "Mobil araçlar için hedef yönelimli etmen geliştirmeye yönelik bir çerçevenin tasarımı ve gerçekleştirimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, K.Güney, "Anlamsal web ve etmen teknolojileri kullanarak sağlık bilgi sistemi geliştirme", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Yilmaz, "Mobil kullanıcılara bağlam farkında bilgi sunumu için bir etmen geliştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, H.Küçükkeleş, "Mobil araçlarda çalışan etmenler için bir planlayıcı tasarımı ve gerçekleştirimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, G.Okkalioğlu, "Mobil araçlar için etmen tabanlı bir anlamsal web servis sunum platformu geliştirme", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, İ.Yurdakul, "Çokluortam verilerinin aranması ve aktarılması için bir çok-etmenli sistem geliştirme", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, G.(Kaygu) Koş, "Etmen teknolojisinin mobil araçlarda kullanımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, T.Ergin, "Gömülü sistemler için platform bağımsız ve genişletilebilir bir yazılım geliştirme çerçevesi tasarımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, İ.Seylan, "Etmen iletişimi için anlamsal web uyumlu bir içerik dili tasarımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, S.Öztuna, "Çok etmenli sistemlerde test yönelimli programlama için bir ortam tasarımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, E.Çetin, "Etmen çerçevelerinin farklı açılardan karşılaştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, E.Ünalir, "Turizm alanında etmen tabanlı pazarlık stratejileri", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Şubat, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haziran, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Ege Üniversitesi, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması (Emrah İnan), Ege Üniversitesi, Eylül, 2018
Atama, Yrd.Doç.Dr. kadrosuna atama için değerlendirme jürisi., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ekim, 2017
Atama, Yrd.Doç.Dr. kadrosuna atama için değerlendirme jürisi., Ege Üniversitesi, Şubat, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi