Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 2001 - 2012Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 1994 - 2001Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2018Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2012Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansEtmen Tabanlı Yazılım Geliştirme

 • Yüksek LisansEtmen Tabanlı Yazılım Geliştirme

 • LisansAlgoritma ve Programlama II

 • LisansBitirme Tezi

 • LisansBitirme Tezi

 • LisansNesneye Dayalı Programlama

 • LisansAutomata Theory

 • LisansSunucu Yazılım Teknolojileri

 • LisansIntroduction to Computer Science

 • Lisansİstemci Sunucu Sistemleri

 • LisansOtomata Teorisi

Yönetilen Tezler

 • Nesnelerin İnterneti İçin Bir Veri Gösterim Modeli Geliştirilmesi ve Bulut Platformunda Saklanması

  Erdur R. C. (Danışman)

  A.CAHİT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Nesnelerin İnterneti Ortamındaki Veriler Kullanılarak Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahminleme ve Gerçek Zamanlı Veriler Üzerinde Karmaşık Olay İşleme

  Erdur R. C. (Danışman)

  E.DENİZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Semantic enrichment of content management systems: An application on Joomla! CMS

  Erdur R. C. (Danışman)

  U.ŞİMŞEK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Yapısal olmayan türkçe verilerin bağlı veri kaynaklarıyla etiketlenmesi

  Erdur R. C. (Danışman)

  E.BULUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Ontolojiler ve anlamsal çıkarsama kullanılarak bir öneri sistemi tasarlanması

  Erdur R. C. (Danışman)

  Ö.ÖZGÖBEK(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Anlamsal Veb uyumlu etmenler için bir ontoloji yönetim sisteminin geliştirilmesi

  Erdur R. C. (Danışman)

  O.ALATLI(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Dağıtık bağlı veri sorgulama motorlarında performans yönetimi

  Erdur R. C. (Danışman)

  B.YÖNYÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Mobil araçlar için hedef yönelimli etmen geliştirmeye yönelik bir çerçevenin tasarımı ve gerçekleştirimi

  Erdur R. C. (Danışman)

  İ.SEMİH(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Mobil kullanıcılara bağlam farkında bilgi sunumu için bir etmen geliştirilmesi

  Erdur R. C. (Danışman)

  Ö.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Anlamsal web ve etmen teknolojileri kullanarak sağlık bilgi sistemi geliştirme

  Erdur R. C. (Danışman)

  K.GÜNEY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Mobil araçlarda çalışan etmenler için bir planlayıcı tasarımı ve gerçekleştirimi

  Erdur R. C. (Danışman)

  H.KÜÇÜKKELEŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Mobil araçlar için etmen tabanlı bir anlamsal web servis sunum platformu geliştirme

  Erdur R. C. (Danışman)

  G.OKKALIOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Anlamsal web ve etmen teknolojileri kullanarak katma değerli telekomünikasyon servisleri için bir çerçeve geliştirilmesi

  Erdur R. C. (Danışman)

  A.FEYZİ(Öğrenci), Doktora, 2008

 • Gömülü sistemler için platform bağımsız ve genişletilebilir bir yazılım geliştirme çerçevesi tasarımı

  Erdur R. C. (Danışman)

  T.ERGİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Çokluortam verilerinin aranması ve aktarılması için bir çok-etmenli sistem geliştirme

  Erdur R. C. (Danışman)

  İ.YURDAKUL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Etmen teknolojisinin mobil araçlarda kullanımı

  Erdur R. C. (Danışman)

  G.BAHAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Etmen iletişimi için anlamsal web uyumlu bir içerik dili tasarımı

  Erdur R. C. (Danışman)

  İ.SEYLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Çok etmenli sistemlerde test yönelimli programlama için bir ortam tasarımı

  Erdur R. C. (Danışman)

  S.ÖZTUNA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Etmen çerçevelerinin farklı açılardan karşılaştırılması

  Erdur R. C. (Danışman)

  E.ÇETİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Turizm alanında etmen tabanlı pazarlık stratejileri

  Erdur R. C. (Danışman)

  E.ÜNALIR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

Tasarladığı Dersler

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2003 - 2004Genelkurmay Başkanlığı B.S. Subay Eğitimi

  Akademik Birimler - Eğitim

  Erdur R. C.