Eğitim Bilgileri
1995 - 2001 Doktora, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye
1993 - 1995 Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye
1989 - 1993 Lisans, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Yabancı Diller
İngilizce, C1 İleri
Yaptığı Tezler
2001 Yazılım Etmeni Teknolojisinin İnternet Tabanlı Yazılım Yeniden Kullanımına Uygulanması., Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora
1995 Geniş Ölçekli Tekrar Kullanım Ortamlarında Bileşen Yönelikli Yazılım Geliştirme., Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
Araştırma Alanları
Bilgisayar Bilimleri, Veritabanı ve Veri Yapıları, Bilgi Depolaması ve Geri Kazanımı , Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, Bilgi Mühendisliği , Yazılım, Yazılım Mühendisliği , Mühendislik ve Teknoloji
Akademik Unvanlar / Görevler
2012 - Devam Ediyor Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2001 - 2012 Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
1994 - 2001 Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Mesleki Deneyim
2015 - 2018 Bölüm Başkan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2009 - 2012 Bölüm Başkan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Verdiği Dersler
Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yüksek Lisans
2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yüksek Lisans
2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 Algoritma ve Programlama II, Lisans
2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 Bitirme Tezi, Lisans
2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2018 - 2019 Bitirme Tezi, Lisans
2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 Nesneye Dayalı Programlama, Lisans
2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 Automata Theory, Lisans
2002 - 2003, 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016 Sunucu Yazılım Teknolojileri, Lisans
2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016 Introduction to Computer Science, Lisans
2013 - 2014 İstemci Sunucu Sistemleri, Lisans
2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009 Otomata Teorisi, Lisans
Yönetilen Tezler
2018 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, A.CAHİT(Öğrenci), Nesnelerin İnterneti İçin Bir Veri Gösterim Modeli Geliştirilmesi ve Bulut Platformunda Saklanması
2018 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, E.DENİZ(Öğrenci), Nesnelerin İnterneti Ortamındaki Veriler Kullanılarak Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahminleme ve Gerçek Zamanlı Veriler Üzerinde Karmaşık Olay İşleme
2015 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, U.ŞİMŞEK(Öğrenci), Semantic enrichment of content management systems: An application on Joomla! CMS
2015 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, E.BULUT(Öğrenci), Yapısal olmayan türkçe verilerin bağlı veri kaynaklarıyla etiketlenmesi
2015 Erdur R. C. , Doktora, Ö.ÖZGÖBEK(Öğrenci), Ontolojiler ve anlamsal çıkarsama kullanılarak bir öneri sistemi tasarlanması
2015 Erdur R. C. , Doktora, O.ALATLI(Öğrenci), Anlamsal Veb uyumlu etmenler için bir ontoloji yönetim sisteminin geliştirilmesi
2014 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, B.YÖNYÜL(Öğrenci), Dağıtık bağlı veri sorgulama motorlarında performans yönetimi
2013 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, İ.SEMİH(Öğrenci), Mobil araçlar için hedef yönelimli etmen geliştirmeye yönelik bir çerçevenin tasarımı ve gerçekleştirimi
2009 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, Ö.YILMAZ(Öğrenci), Mobil kullanıcılara bağlam farkında bilgi sunumu için bir etmen geliştirilmesi
2009 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, K.GÜNEY(Öğrenci), Anlamsal web ve etmen teknolojileri kullanarak sağlık bilgi sistemi geliştirme
2008 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, H.KÜÇÜKKELEŞ(Öğrenci), Mobil araçlarda çalışan etmenler için bir planlayıcı tasarımı ve gerçekleştirimi
2008 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, G.OKKALIOĞLU(Öğrenci), Mobil araçlar için etmen tabanlı bir anlamsal web servis sunum platformu geliştirme
2008 Erdur R. C. , Doktora, A.FEYZİ(Öğrenci), Anlamsal web ve etmen teknolojileri kullanarak katma değerli telekomünikasyon servisleri için bir çerçeve geliştirilmesi
2007 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, T.ERGİN(Öğrenci), Gömülü sistemler için platform bağımsız ve genişletilebilir bir yazılım geliştirme çerçevesi tasarımı
2007 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, İ.YURDAKUL(Öğrenci), Çokluortam verilerinin aranması ve aktarılması için bir çok-etmenli sistem geliştirme
2007 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, G.BAHAR(Öğrenci), Etmen teknolojisinin mobil araçlarda kullanımı
2006 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, İ.SEYLAN(Öğrenci), Etmen iletişimi için anlamsal web uyumlu bir içerik dili tasarımı
2005 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, S.ÖZTUNA(Öğrenci), Çok etmenli sistemlerde test yönelimli programlama için bir ortam tasarımı
2005 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, E.ÇETİN(Öğrenci), Etmen çerçevelerinin farklı açılardan karşılaştırılması
2004 Erdur R. C. , Yüksek Lisans, E.ÜNALIR(Öğrenci), Turizm alanında etmen tabanlı pazarlık stratejileri
Jüri Üyelikleri
Şubat 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi
Eylül 2018 Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunması (Emrah İnan), Ege Üniversitesi
Haziran 2018 Tez Savunma (Doktora), Doktora Tez Savunma Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Haziran 2018 Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Mayıs 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunması, Ege Üniversitesi
Ekim 2017 Akademik Kadroya Atama, Yrd.Doç.Dr. kadrosuna atama için değerlendirme jürisi., Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Şubat 2016 Akademik Kadroya Atama, Yrd.Doç.Dr. kadrosuna atama için değerlendirme jürisi., Ege Üniversitesi
Tasarladığı Dersler
2001 - 2002 Erdur R. C. , Sunucu Yazılım Teknolojileri, Lisans
2001 - 2002 Erdur R. C. , Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme, Yüksek Lisans
Verdiği Kurs ve Eğitimler
2003 - 2004 Erdur R. C. , Genelkurmay Başkanlığı B.S. Subay Eğitimi
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Desteklenen Projeler
2016 - 2019 SENSÖR TABANLI NESNELERİN İNTERNETİ VERİLERİNİNNOSQL VERİTABANLARINDA SAKLAMA VE SORGULANMAPERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2015 RDM2M Nesnelerin İnternet i İçin M2M Uygulama ve Uç Birim Etkinleştirme Platformu Geliştirme Projesi, Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
2011 - 2014 Etmenler İçin Anlamsal Ortam Tasarımı ve Gerçekleştirimi, TÜBİTAK Projesi
2010 - 2012 ANLAMSAL WEB UYUMLU ETMENLER İÇİN BİR ONTOLOJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2010 - 2012 Anlamsal Web Uyumlu Etmenler için Bir Ontoloji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2005 - 2006 MOBİL ARAÇLARIN ETMEN SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU İÇİN BİR ALTYAPI GELİŞTİRME., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2003 - 2004 IRS: İnternet Robot Sistemi, TÜBİTAK Projesi
2002 - 2004 Development of an Agent Mediated E-Commerce System for Tourism Domain (DAMES-T), AB Destekli Diğer Projeler
Bilimsel Hakemlikler
Ağustos 2019 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2019 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, SCI Kapsamındaki Dergi
Şubat 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Kasım 2018 EXPERT SYSTEMS, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2018 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2018 EXPERT SYSTEMS, SCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2018 JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2018 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2017 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2015 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2015 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2012 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi
Nisan 2012 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Kasım 2011 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler
23 Eylül 2019 Erdur R. C. , Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İzmir, Türkiye
10 Eylül 2018 Erdur R. C. , Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye
18 Ekim 2017 Erdur R. C. , Ulusal Yazılım Mühendisiği Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye
24 Ekim 2016 Erdur R. C. , Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Çanakkale, Türkiye
Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri
2019 - Devam Ediyor Sağlıkta Yapay Zeka, https://bilimplatformu.ege.edu.tr/viewforum.php?f=125&sid=a2104156c2a28122ecb510b94987d0d0, Ege Üniversitesi, Turkey
2018 - Devam Ediyor Mühendislikte Eğitim Teknolojileri, https://bilimplatformu.ege.edu.tr/viewforum.php?f=68&sid=a2104156c2a28122ecb510b94987d0d0, Ege Üniversitesi, Turkey
Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri
2017 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Oturum Başkanı, Antalya, Türkiye
2017 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Katılımcı, Antalya, Türkiye
2013 7. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Katılımcı, İzmir, Türkiye
2013 I-SEMANTICS 2013, Katılımcı, Graz, Avusturya
2012 COMPSAC 2012, Katılımcı, İzmir, Türkiye
2005 Engineering Societies in the Agents World VI (ESAW 2005), Katılımcı, Aydın, Türkiye
2004 Engineering Societies in the Agents World V (ESAW 2004), Katılımcı, Toulouse, Fransa
Atıflar
Ödüller
Haziran 2011 IBM Yazılım Akademisi 2011 Üçüncülük Ödülü, IBM