Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tavşan karotid arteri yaka modelinde vWF ekspresyonu değişimlerinin incelenmesi

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, cilt.8, ss.37-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tavşan karotis arteri yaka modelinde vWF ekspresyonu değişimlerinin incelenmesi

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, ss.37-42, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Antimicrobial and Cytotozic studies of new 2 substitue 1H benzimidazole derivatives

ACTA PHARMACEUTICA SCIENCIA, cilt.53, ss.381-392, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Epigenetic Regulation of Prostate Normal and Cancer Cell Lines

FASEB JOURNAL, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 26 Nisan 2017, cilt.31, ss.996

Six Transmembrane Protein of Prostate 1 STAMP1 Transfection to DU145 Cells and Flow Cytometer of Prostate Cancer Cell Lines

1st Cell Death Research Congress with International Participation, İzmir, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.61

Role of STAMP proteins in prostate cancer relation with survival genes

1st International Congress of the Molecular Biology association of turkey, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2012, ss.104

Cytotoxicity Study on Cationic Solid Lipid Nanoparticles as DNA Delivery System

8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Kasım 2012, ss.33

Hücre Ölümü Apoptozun STAMP Gen Ailesi İle Negatif Regülasyonu

XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.91

Perivascular Carotid Collar Placement Increases Vwf Expression In Rabbits

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, ss.64

Vascular Antiinflamatory Effects of Fluvastatin in Atherosclerosis

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, ss.40

Effect Of Tumor Necrosis Factor Induction On Apoptosis At LnCAP Cell Line is Shown By Annexin V Flow Cytometer

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, ss.63

Kitap & Kitap Bölümleri