Doç.Dr.

CEREN KÜTAHYALI ASLANİ


Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Bilimler

Eğitim Bilgileri

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

1993 - 1996

1993 - 1996

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Mangal Kömüründen Üretilen Aktif Karbon Kullanılarak Uranyum’un Selektif Adsorpsiyonunun ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler

1996

1996

Yüksek Lisans

Toryum Ekstraksiyonunda Mn-Fiber Yönteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Fransızca

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Almanca

Araştırma Alanları

Kimya, Analitik Kimya, Ayırma Teknikleri, Radyokimyasal Yöntemler, Fizikokimya, Kompozitler, Nanokompozitler, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı

2004 - 2013

2004 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı

1998 - 2004

1998 - 2004

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü

Yönetilen Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Çok duvarlı karbon nanotüpler ile toryum adsorpsiyonunun incelenmesi

KÜTAHYALI ASLANİ C.

C.ENDES(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

AC/PAN kompozit adsorban kullanılarak uranyum adsorpsiyonunun incelenmesi

KÜTAHYALI ASLANİ C.

O.AMIK(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Uranyum adsorpsiyonunun çok duvarlı karbon nanotüp ile incelenmesi

KÜTAHYALI ASLANİ C.

N.ÇEVİRİM(Öğrenci)

2011

2011

Doktora

Stronsiyum'un selektif adsorpsiyonu'nun tekstil atık su arıtma çamurundan üretilen aktif karbon ile incelenmesi

KÜTAHYALI ASLANİ C.

E.KAÇAN(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Comparison of Modification Techniques of Carbon Nanotubes for Europium Adsorption

Kütahyali Aslani C. , Endes C., Gök M., Aslani M. A. A.

4th International Symposium on Composite Materials (KOMPEGE 2018), İzmir, Türkiye, 06 September 2018, ss.91

2018

2018

Samarium Adsorption onto Modified Carbon Nanotubes by Experimental Design Technique

Gök M., Endes Yılmaz C., Aslani M. A. A. , Kütahyali Aslani C.

4th International Symposium on Composite Materials (KOMPEGE 2018), İzmir, Türkiye, 06 September 2018, ss.160

2018

2018

Investigation of Thorium Adsorption onto MWCNT-MnO2 by Using Central Composite Design

ENDES C., ASLANİ M. A. A. , KÜTAHYALI ASLANİ C.

4th International Symposium on Composite Materials (KOMPEGE 2018), İzmir, Türkiye, 06 Eylül 2018, ss.130

2018

2018

Thorium Adsorption on MnO2-Impregnated Activated Carbon

Seçkiner Y., KÜTAHYALI ASLANİ C. , Özevci G., ERAL P. D. M.

4th International Symposium on Composite Materials (KOMPEGE 2018), İzmir, Türkiye, 06 Eylül 2018, ss.68

2017

2017

Cerium and Lanthanum Adsorption on Thermally Treated Modified Leaves

KÜTAHYALI ASLANİ C. , MUTLU G., İNAN S. , ASLANİ M. A. A.

7th International Symposium on IN SItu NUclear Metrology as a tool for radioecology-INSINUME, 24 - 28 Nisan 2017

2017

2017

Investigation of thorium adsorption with multi-walled carbon nanotubes

ENDES C., KÜTAHYALI ASLANİ C. , ASLANİ M. A. A.

7th International Symposium on IN SItu NUclear Metrology as a tool for radioecology-INSINUME, 24 - 28 Nisan 2017

2017

2017

Investigation of Rn-222 gas permeability parameters at clinoptilolite and application of Monte Carlo simulation technique

AKKUŞ ERZURUM N., KÜTAHYALI ASLANİ C. , ASLANİ M. A. A.

7th International Symposium on IN SItu NUclear Metrology as a tool for radioecology-INSINUME, 24 - 28 Nisan 2017

2017

2017

Fluorimetric determination of uranium in vegetables

AKKUŞ ERZURUM N., ÖZER Ç., KÜTAHYALI ASLANİ C. , ASLANİ M. A. A.

7th International Symposium on IN SItu NUclear Metrology as a tool for radioecology-INSINUME, 24 - 28 Nisan 2017

2016

2016

Isıl İşlem ile Modifiye Edilmiş Yapraklar Üzerine Lantan Biyosorpsiyonunun İncelenmesi

KÜTAHYALI ASLANİ C. , Gök M., İNAN S. , ASLANİ M. A. A.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.139

2016

2016

Modifiye Edilmiş Yapraklar Üzerine Seryum Biyosorpsiyonunun CCD Kullanılarak İncelenmesi

Gök M., KÜTAHYALI ASLANİ C. , İNAN S. , ASLANİ M. A. A.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.135

2016

2016

Helianthus Annuus Çekirdeği Kabuklarında Uranyum sorpsiyonu

ENDES C., ASLANİ M. A. A. , KÜTAHYALI ASLANİ C.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

2016

2016

Systhesis and thermoluminescence properties of thin film SiO4 Dy3

AKKUŞ ERZURUM N., ASLANİ M. A. A. , KÜTAHYALI ASLANİ C. , EKDAL KARALI E. , KARALI T.

10th international conference on luminescence and ESR dosimetry, 5 - 07 Eylül 2016
Link

2012

2012

Investigation of Uranium Adsorption on Carbon Nanotubes for Nuclear Waste Management Applications

KÜTAHYALI ASLANİ C. , Çevirim N., BELLONI F.

International Conference Ecology¦Interdisciplinary Science and Practice, Sofya, Bulgaristan, 25 Ekim 2012, ss.318-320

2012

2012

Adsorption of Uranium from Aqueous Solutions using Active Carbon/PAN Composite Adsorbents

Amik O., KÜTAHYALI ASLANİ C.

International Conference Ecology¦Interdisciplinary Science and Practice, Sofya, Bulgaristan, 25 Ekim 2012, ss.594

2012

2012

Radionuclide Sorption on Carbon Nanotubes

Çevirim N., KÜTAHYALI ASLANİ C.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), İzmir, Türkiye, 28 Haziran 2012, ss.1086-1091

2010

2010

Biosorption of uranium using modified leaf powder of Platanus Orientalis

YALCINTAS E., SERT Ş. , KÜTAHYALI ASLANİ C. , ÇETİNKAYA B. , ACAR M. B.

11th International Symposium on Environmental Radiochemical Analysis, Chester, İngiltere, 15 Eylül 2010, ss.66

2010

2010

Adsorption of Strontium by Activated Carbon prepared from Sewage Sludge

KAÇAN E., KÜTAHYALI ASLANİ C. , ÇETİNKAYA B.

5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Denizli, Türkiye, 27 Haziran 2010

2010

2010

Synthesize of Activated Carbon Supported Zirconium Based Mixed Metal Oxides to Use in Nuclear Waste Management

ACAR M. B. , BALCAN M. , KÜTAHYALI ASLANİ C. , ÇETİNKAYA B. , SERT Ş. , İNAN S.

The 4th International Student Conference On Advanced Science And Technology, İzmir, Türkiye, 25 Mayıs 2010, ss.91-92

2010

2010

Biosorption of Cerium by using Modified Leaf Powder of Pinus Brutia

YALCINTAS E., KÜTAHYALI ASLANİ C. , SERT Ş. , ÇETİNKAYA B. , ACAR M. B. , Eral M.

The 4th International Student Conference On Advanced Science And Technology, İzmir, Türkiye, 25 Mayıs 2010, ss.55

2009

2009

Aktif Karbon-(Zr-Ti-Si) Oksit Kompozit Sorbent Küreciklerinin Sol-Jel Yöntemi ile Sentezlenmesi

ACAR M. B. , KÜTAHYALI ASLANİ C. , ÇETİNKAYA B. , SERT Ş. , İNAN S.

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.531

2009

2009

Stronsiyumun HCl ile Muamele Edilmiş Kula Volkaniti Üzerine Sorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi

KÜTAHYALI ASLANİ C. , ÇETİNKAYA B. , Acar M. B. , ISIK N. O. , CIRELI I.

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.523-530

2009

2009

THE REDUCTIVE IMMOBILIZATION OF 237Np AND 239Pu ON IRON CANISTER UNDER REPOSITORY CONDITIONS

CUİ D., RONDINELLA V. V. , KÜTAHYALI ASLANİ C. , AMME M., WİSS T., GROLİMUND D., et al.

1st Annual Workshop Proceedings, 7th EC FP-Recosy CP, Barselona, İspanya, 10 Şubat 2009, ss.121-129

2008

2008

Carbon Nanotubes for Potential Applications in the Field of Nuclear Waste Management

KÜTAHYALI ASLANİ C. , BELLONI F., ÇETİNKAYA B. , COBOS J., RONDINELLA V. V.

5. Eurasian Conference on Nuclear Science and its Application, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2008, ss.159-160

2007

2007

Determination of the Th-MOX Inventory Leached Out in Contact with Water

COBOS J., Quiñones J., KÜTAHYALI ASLANİ C. , RONDINELLA V. V. , Somers J., Konings R.

11th International Conference on the Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and Fission Products in the Geosphere, MIGRATION'07, Münih, Almanya, 26 Ağustos 2007, ss.285-286

2004

2004

Adsorption of Uranium from Aqueous Solutions Using Activated Carbon Prepared from Olive Stones

KÜTAHYALI ASLANİ C. , Eral M., ALTAŞ Y. , TEL H.

The Third Eurasian Conference on Nuclear Science and its Application, Tashkent, Özbekistan, 05 Ekim 2004, ss.49-50

2004

2004

Separation of Thorium(IV) from Cerium(IV) and Lanthanum(III) in Aqueous Solutions by Extraction Chromatography Technique

Hiçsönmez Ü., Eral M., KÜTAHYALI ASLANİ C.

6th International Conference on Nuclear and Radiochemistry, Jülich, Almanya, 29 Ağustos 2004, ss.251-253

2002

2002

Investigation of Uranium Adsorption on TOA-Impregnated Activated Carbon from the Acidic Media

KÜTAHYALI ASLANİ C. , Eral M.

II. Eurasian Conference on Nuclear Science and its Application, Almati, Kazakistan, 16 Eylül 2002, ss.45-46

2002

2002

Distribution of radionuclides between fly and bottom ash of a coal-fired plant

ALTAŞ Y. , TEL H. , YAPRAK G. , KÜTAHYALI ASLANİ C. , ERAL P. D. M. , YENER P. D. G.

7th International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, Antalya, Türkiye, 16 Haziran 2002, ss.103

2000

2000

Preparing Activated Carbon from Charcoal and Investigation of Its Selective Uranium Adsorption

KÜTAHYALI ASLANİ C. , Eral M.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.633-637

2000

2000

Selective Uranium Adsorption on Activated Carbon

Karadeniz M., Eral M., KÜTAHYALI ASLANİ C.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.724-727

2000

2000

Extraction of thorium from dilute aqueous solutions by using Mn impregnated fiber

KÜTAHYALI ASLANİ C. , ERAL P. D. M. , ALTAŞ Y.

NRC5 5th international conference on nuclear and radiochemistry, Pontresina, İsviçre, 03 Eylül 2000, cilt.1, ss.336-337

1996

1996

Toryum Ekstraksiyonunda Mn-Fiber Yönteminin Kullanılması

KÜTAHYALI ASLANİ C. , Eral M., ALTAŞ Y.

VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 1996, ss.509-514

Kitap & Kitap Bölümleri

2011

2011

Environmental Radiochemical Analysis IV

Yalçıntaş E., SERT Ş. , KÜTAHYALI ASLANİ C. , ÇETİNKAYA B. , Acar M. B.

Biosorption of Uranium using Modified Leaf Powder of Platanus Orientalis, Peter Warwick, Editör, Royal Society Of Royal Society Of Chemistry, Londra, ss.61-79, 2011

2002

2002

Environmental Protection Against Radioactive Pollution, IV. Earth and Environmental Sciences

Yavuz M., KÜTAHYALI ASLANİ C. , Eral M.

Evaluation of Determined Uranium Concentrations of Natural Waters in Manisa-Demirci Region Using Laser Fluorimetric Uranium Analyser, Birsen N., Kadyrzhanov K.K., Editör, Kluwer Academic Publishers, Amsterdam, ss.155-158, 2002

Desteklenen Projeler

2016 - 2018

2016 - 2018

ZEYTİN PRİNASININ MODİFİKASYONU VE CE (III) İYONLARININ SULUÇÖZELTİLERDEN GİDERİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YUŞAN S. (Yürütücü) , Akbaş Y. A. , AYTAŞ Ş. , SERT Ş. , KÜTAHYALI ASLANİ C. , İNAN S. , et al.

2015 - 2018

2015 - 2018

NADİR TOPRAK KATKILI ORGANOMETALİK BAZLI İNCE FİLMLERİN HAZIRLANMASI, LÜMİNESANS ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZE EDİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ASLANİ M. A. A. (Yürütücü) , KARALI T. , KÜTAHYALI ASLANİ C. , YUŞAN S. , EKDAL KARALI E.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Eylül 2018

Eylül 2018

IV. International Ege Composite Materials Symposium

İzmir

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Toryum ve Nadir Toprak Elementlerinin Ayrılması Çalıştayı

--Seçiniz--

Nisan 2017

Nisan 2017

7th International Symposium on IN SItu NUclear MEtrology as a tool for radioecology – INSINUME

Ohrid

Ekim 2016

Ekim 2016

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi

--Seçiniz--

Ekim 2012

Ekim 2012

International Conference Ecology¦Interdisciplinary Science and Practice

Sofija

Haziran 2012

Haziran 2012

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5)

İzmir

Mayıs 2010

Mayıs 2010

The 4th International Student Conference On Advanced Science And Technology

Ekim 2009

Ekim 2009

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi

Muğla

Ekim 2008

Ekim 2008

XXII. Ulusal Kimya Kongresi

Gazimagusa

Ekim 2008

Ekim 2008

5. Eurasian Conference on Nuclear Science and its Application

Ankara

Eylül 2007

Eylül 2007

European Nuclear Conference

Brussels

Eylül 2005

Eylül 2005

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi

İzmir

Ekim 2000

Ekim 2000

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and its Application

İzmir

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2018

Aralık 2018

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Process Safety and Environmental Protection

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Chemosphere

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Journal of Environmental Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Journal of Environmental Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Journal of Environmental Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Journal of Environmental Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

International Journal of Environmental Analytical Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Nuclear Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Journal of Environmental Chemical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Journal of Nuclear Materials

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Journal of Environmental Management

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Applied Radiation and Isotopes

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Applied Radiation and Isotopes

SCI Kapsamındaki DergiBurslar

2006 - 2008

2006 - 2008

Post-doc

Avrupa Birliği Komisyonu

2003 - 2003

2003 - 2003

TUBITAK-NATO Science Fellowship Programme

NATO

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 357

h-indeksi (WOS): 7