Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2002Doktora

  Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1996Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1989 - 1993Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002Doktora

  Mangal Kömüründen Üretilen Aktif Karbon Kullanılarak Uranyum’un Selektif Adsorpsiyonunun ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler

 • 1996Yüksek Lisans

  Toryum Ekstraksiyonunda Mn-Fiber Yönteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • A1 BaşlangıçFransızca

 • A1 BaşlangıçAlmanca

 • C1 İleriİngilizce