Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2002 Doktora

  Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Mangal Kömüründen Üretilen Aktif Karbon Kullanılarak Uranyum’un Selektif Adsorpsiyonunun ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler

 • 1996 Yüksek Lisans

  Toryum Ekstraksiyonunda Mn-Fiber Yönteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • A1 Başlangıç Fransızca

 • A1 Başlangıç Almanca

 • C1 İleri İngilizce