Lect.

CEYDA TUNAKAN DALGIÇ


Faculty of Medicine

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Education Information

2015 - Continues

2015 - Continues

Post Doctorate of Medicine

Ege University, Ege Tıp Fakültesi, Turkey

2009 - 2014

2009 - 2014

Expertise In Medicine

Ege University, Faculty Of Medicine, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

2009 - 2014

2009 - 2014

Expertise In Medicine

Ege University, Faculty Of Medicine, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Expert

Ege University, Faculty Of Medicine, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Research Assistant

Ege University, Faculty Of Medicine, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

EVRE3 BLOK1 Kapsamında Klinik Uygulama Eğitiminde Görev Alan Uzman Doktorlar

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Psychiatric and Clinical Characteristics of Hereditary Angioedema Patients Who Experienced Attacks during COVID-19.

Mete Gökmen N., Kuman Tunçel Ö. , Boğatekin G., Bulut G., Demir S., Gelincik A., et al.

Journal of investigational allergology & clinical immunology, vol.31, pp.356-357, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2015

2015

The Role of Body Mass Index in Triple Negative Breast Cancer.

Cakar B. , MUSLU U., ERDOĞAN A. , OZISIK M., OZISIK H. , DALGIC C. , et al.

Oncology research and treatment, vol.38, no.10, pp.518-22, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Immediate and Late Onset Forms of Insulin Hypersensitivity Presenting with Glucose Dysregulation

TUNAKAN DALGIÇ C. , GÜNSEN DÜŞÜNÜR F., YILDIRIM ŞİMŞİR I. , BULUT G. , SİN A. Z.

The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, vol.22, pp.264-268, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2014

2014

Survival Analysis of Triple Negative and Her2 Positive Breast Cancer Patients: Single Center Report

VAROL U., ÇAKAR B. , YILDIZ İ., TUNAKAN DALGIÇ C. , ÖZIŞIK H. , ÖZIŞIK M., et al.

Meme Sağlığı Dergisi / Journal of Breast Health, vol.10, no.1, pp.42-46, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2013

2013

Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi

Şahin S. , Tunakan Dalgıç C.

Ege Tıp Dergisi, vol.52, no.1, pp.27-31, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

COVID19 pandemisinin primer immün yetmezlik tanılı hastalar üzerinde etkisi

ÇEKİÇ Ş., KARALI Z., KÖSE H., GENEL F., GÜLEZ N., ÖZDEMİR Ö., et al.

28. ULUSLARARASI KATILIMLI ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 13 - 17 October 2021, vol.1, pp.136-137 Sustainable Development

2021

2021

COVID‐19 in patients with primary and secondary immunodeficiencies: a single‐center experience

DEMİR M., BOĞATEKİN G. , TUNAKAN DALGIÇ C. , İNAN S., ARDENİZ F. Ö.

EUROPEAN CONGRESS OF IMMUNOLOGY 2021-VIRTUAL, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2021, vol.51, pp.102-103

2021

2021

Primer İmmün Yetmezlikte İg Kullanımı

TUNAKAN DALGIÇ C.

MULTI-DISIPLINER AKILCIİMMUNGLOBULINKULLANIMI SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 09 June 2021

2019

2019

Ürtikerya Pigmentosa ile Ortaya Çıkan Erişkin İndolan Sistemik Mastositoz Olgusu

TUNAKAN DALGIÇ C. , BERKSOY HAYTA S., GÖZE Ö. F. , NALÇACI M.

XXVI. Ulusal Allerji ve İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 13 November 2019

2019

2019

Anti-inflamatuvar Bir iİlacın Yan Etkisi: İnfliksimab İlişkili Lökositoklastik Vaskülit. Olgu Sunumu.

TUNAKAN DALGIÇ C. , GÖZE Ö. F.

XXVI. Ulusal Allerji ve İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2019

2019

2019

Total Ige 1000 Kıu/L Üzeri İse Hangi Hastalıklar Akla Gelmeli?

DÜŞÜNÜR GÜNSEN F., TUNAKAN DALGIÇ C. , BULUT G., ÇAMYAR A. , AYTAÇ H. , ÖZIŞIK M., et al.

26.ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2019

2018

2018

Multiple Skleroz Ta nılı Olguda Ba şarılı Alemtuzumab Desensitizasyonu

TUNAKAN DALGIÇ C. , ALKAYA BALKAN M., YÜCEYAR A. N. , METE GÖKMEN E. N.

25. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

2018

2018

Acquired angioedema: The commonsymptom of four different diseases

TUNAKAN DALGIÇ C. , DÜŞÜNÜR GÜNSEN F., BULUT G., SİN A. Z.

EAACI 2018 (AVRUPA ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ AKADEMİSİ), Munich, Germany, 26 - 30 May 2018, vol.73, pp.370-702 Creative Commons License identifier

2018

2018

Behcet's disease mimicking drug hypersensitivity

Tunakan Dalgic C. , Dusunur Gunsen F. , Bulut G. , SİN A. Z.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Germany, 26 - 30 May 2018, vol.73, pp.591 identifier

2018

2018

Urticaria as a presenting symptom of a patient with carcinoid tumor

TUNAKAN DALGIÇ C. , ÇİLDAĞ S., ENGİN C. , KOKULUDAĞ A.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI) Location: Munich, GERMANY, 26 - 30 May 2018

2017

2017

Karsinoid Tümörün Başlangıç Bulgusu Olarak Ürtiker

TUNAKAN DALGIÇ C. , ÇİLDAĞ S., ENGİN C. , DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , BULUT G. , KOKULUDAĞ A.

24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

Homozigot herediter anjiyoödem vakaları.

DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , BULUT G. , TUNAKAN DALGIÇ C. , ÇAMYAR A. , AYTAÇ H. , ÖZIŞIK M., et al.

24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

Herediter Anjioödem Hastalarında C1q Düzeyleri

ÖZIŞIK M., DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , TUNAKAN DALGIÇ C. , BULUT G. , ÇAMYAR A. , AYTAÇ H. , et al.

24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

Antibiyotik Kullanımı İle Tetiklenen Eritema Nodosum: İlaç Alerjisi Mi?

TUNAKAN DALGIÇ C. , DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , BULUT G. , SİN A. Z.

24. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi., Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

Aynı Semptomla Prezente Olan Dört Farklı Hastalık: Kazanılmış Anjioödem

TUNAKAN DALGIÇ C. , DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , BULUT G. , ÇAMYAR A. , AYTAÇ H. , ÖZIŞIK M., et al.

24.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

2017

2017

Otoimmünite: Primer immün yetmezliklerin ilk bulgusu

TUNAKAN DALGIÇ C. , DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , BULUT G. , ÇAMYAR A. , AYTAÇ H. , ARDENİZ F. Ö. , et al.

24. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi., Antalya, Turkey, 18 November - 22 April 2017

2017

2017

Comparison of different methods using in detection of antidsDNA antibodies

TUNAKAN DALGIÇ C. , süner h., şen s., akar r., ayaz s., özbey a., et al.

13th Dresden Symposium on Autoantibodies, Dresden, Germany, 27 - 30 September 2017

2017

2017

The frequency of venom re-stings in field and protectiveness of venom immunotherapy : real life results

TUNAKAN DALGIÇ C. , DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , BULUT G. , ARDENİZ F. Ö. , GÜLBAHAR O. , METE GÖKMEN E. N. , et al.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2017, Helsinki, Finland, 17 - 21 June 2017

2017

2017

Do skin tests predict next perioperative allergic reaction after perioperative anaphylaxis?

TUNAKAN DALGIÇ C. , DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , BULUT G. , GÜLBAHAR O. , SİN A. Z. , KOKULUDAĞ A. , et al.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2017., Helsinki, Finland, 17 - 21 June 2017

2017

2017

Factors influencing compliance to specific subcutaneous immunotherapy(SCIT)

BULUT G. , DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , TUNAKAN DALGIÇ C. , ARDENİZ F. Ö. , GÜLBAHAR O. , KOKULUDAĞ A. , et al.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2017., Helsinki, Finland, 17 - 21 June 2017

2016

2016

Serum total ıge 1000 ıu ml tanı ne olabilir

DÜŞÜNÜR GÜNSEN F. , BULUT G. , TUNAKAN DALGIÇ C. , ARDENİZ F. Ö. , GÜLBAHAR O. , METE GÖKMEN E. N. , et al.

23. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 8 - 12 October 2016

2016

2016

An anusual multiple myeloma case presenting as laryngeal edema

Tunakan Dalgic C. , Dusunur Gunsen F. , Bulut G. , ARDENİZ F. Ö. , GÜLBAHAR O. , KOKULUDAĞ A. , et al.

Meeting of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Vienna, Austria, 11 - 15 June 2016, vol.71, pp.555 identifier

2015

2015

Alerjik Rinit Hastalarında Nazal Mukoza ve Alt Konkanın Sonoelastografi ile Değerlendirilmesi

TURHAL G. , GÖDE S. , TUNAKAN DALGIÇ C. , SİN A. Z. , ERKAN K., ÖZTÜRK K. , et al.

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

2013

2013

Investigating the Role of JAK STAT Pathway Upon Dasatinib Induced Apoptosis for CML Cell Model K562

TUNAKAN DALGIÇ C. , KAYMAZ B. , DALMIZRAK A., KOSOVA B. , ŞAHİN F. , SAYDAM G.

IV. International Eurasian Hematology Congress., Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2013, vol.3, pp.100

Books & Book Chapters

2021

2021

IVIG TEDAVİSİ VE GENEL PRENSİPLER

Tunakan Dalgıç C.

in: KLİNİK PRATİKTE IVIG TEDAVİSİ, BOZKURT,DEVRİM, Editor, PALME YAYINEVİ, Ankara, pp.3-11, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Biyolojik İlaç Alerjileri

Tunakan Dalgıç C. , Sin A. Z.

in: Drug Allergies - 2021, Doç. Dr. Papatya BAYRAK DEĞİRMENCİ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.77-83, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Biyolojik İlaç Alerjileri

TUNAKAN DALGIÇ C. , SİN A. Z.

in: İLAÇ ALERJİLERİ 2021 (drug allergies), BAYRAK DEĞİRMENCİ, PAPATYA, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.77-83, 2021

2020

2020

Maculopapular (Exanthematous)Drug Eruption and DRESS

TUNAKAN DALGIÇ C. , SİN A. Z.

in: Immunological and Allergic Skin Diseases - 2020, çildağ, songül, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.48-56, 2020

2020

2020

Makülopapüler ekzantem ve DRESS

TUNAKAN DALGIÇ C. , SİN A. Z.

in: Deri Allerjileri, Songül Çildağ, Editor, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, Ankara, pp.48-56, 2020

2019

2019

Allergen Immunotherapy

TUNAKAN DALGIÇ C.

in: Research Reviews in Health Sciences, Atik, Atilla, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.97-110, 2019

2018

2018

EOSINOPHIL BIOLOGY, CAUSES OF EOSINOPHILIA AND EOSINOPHILIC LUNG DISEASES

TUNAKAN DALGIÇ C.

in: INNOVATIVE APPROACHES IN HEALTH SCIENCES, KILIÇ BİROL, ATİK DİLEK, DOĞAN SERKAN, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.25-39, 2018

2018

2018

ANAPHYLAXIS

TUNAKAN DALGIÇ C.

in: ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFICRESEARCHES BOOK-2018HEALTH SCIENCES INTERNAL SCIENCES, ALİ KEMAL KADİROĞLU, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.41-58, 2018

2018

2018

CUMHURİYETİN GÖZÜNDEN ATATÜRK

TUNAKAN DALGIÇ C.

in: MUSTAFA KEMAL’xxİN GÖZÜNDEN CUMHURİYET, CUMHURİYET’xxİN GÖZÜNDEN ATATÜRK, YÜKSEL AHMET, ÇİFTÇİ TANER, Editor, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, Sivas, pp.48, 2018


Citations

Total Citations (WOS): 40

h-index (WOS): 3