Assoc. Prof.

ÇİĞDEM DİRİK


Rektörlük

Bağlı Bölümler

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

Education Information

2000 - 2007

2000 - 2007

Doctorate

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü, Turkey

1993 - 2000

1993 - 2000

Postgraduate

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL MEDYA TÜRK MEDYASI İLİŞKİSİ

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik

2000

2000

Postgraduate

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDEN SONRA TÜRK BASIN SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK YAPISI

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Journalism

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü

2008 - 2018

2008 - 2018

Assistant Professor

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü

1997 - 2008

1997 - 2008

Research Assistant

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Vice Dean

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü

2020 - 2021

2020 - 2021

Deputy Head of Department

Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik Bölümü

Non Academic Experience

1995 - 1997

1995 - 1997

SORUMLU YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ

Business Establishment Private, EKONOMİK ÇÖZÜM GAZETESİ, YAZIİŞLERİ

1994 - 1997

1994 - 1997

HABER MÜDÜRÜ

Business Establishment Private, EKONOMİK ÇÖZÜM GAZETESİ, HABER MERKEZİ

1992 - 1994

1992 - 1994

MUHABİR

Business Establishment Private, Dünya Gazetesi, HABER MERKEZİ

Articles Published in Other Journals

2018

2018

ETHICAL PROBLEMS FOR REPORTING OF KIRBAÇ HURRICANE: THE EXAMPLE OF DIGITAL NEWSPAPERS

ÇAMBAY S. , DİRİK Ç.

Turkish Studies, vol.13, pp.329-339, 2018 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ: GAZETE MARKALARI ÖRNEĞİ

YENİÇERİ ALEMDAR M., DİRİK Ç.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.821-838, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

EKONOMİK KRİZLERİN BASIN İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİRİK Ç.

TürkBilim, pp.113-127, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

BASIN iŞLETMELERİNDE RİSK VE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

ARMAĞAN A., DİRİK Ç.

TÜRKBİLİM, pp.107-121, 2011 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

TÜRK BASIN SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KOŞULLARI VE İSTİHDAMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DİRİK Ç.

Yeni Düşünceler, pp.269-280, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2008

2008

Importance of advertising phenomenon in Press Businesses

Dirik Ç. , Elgün A.

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, no.3, pp.125-133, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Basın işletmelerinde reklam olgusunun önemi

DİRİK Ç. , ELGÜN A.

Yeni Düşünceler, vol.3, no.3, pp.125-135, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

KIRBAÇ KASIRGASININ HABERLEŞTİRİLMESİNDE ETİK SORUNLAR:DİGİTAL GAZETELER ÖRNEĞİ

ÇAMBAY S. , DİRİK Ç.

ICOAEF’18 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLİED ECONOMİCS AND FİNANCE EXTENDED WIT, Aydın Kuşadası, Turkey, 28 - 30 November 2018, pp.354-355

2012

2012

BASIN İŞLETMELERİNDE UYGULANAN ÜCRET POLİTİKALARININ BASIN ÇALIŞANLARININ YAŞAM STANDARTLARINA ETKİSİ

DİRİK Ç.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İkinci Uluslararası İletişim Sempozyumu, Kyrgyzstan, 2 - 04 May 2012

2011

2011

NEVŞEHİR’iN BASINA YANSIYAN İMAJI VE MARKALAŞMA SÜRECİNDE NEVŞEHİR

DİRİK Ç. , ARMAĞAN A.

1.Uluslararası Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, vol.2, pp.237-260

2011

2011

ERGEN MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL PSİKOLOJİK YAKLAŞIM

ARMAĞAN A., DİRİK Ç.

3.Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 2011

2011

2011

SOKAK ÇOCUKLARINDA MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOKAK ÇOCUKLARININ YAZILI BASINDA TEMSİLİ

DİRİK Ç. , ARMAĞAN A.

3.Risk Altında v e Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 2011, pp.39-60 Sustainable Development

2004

2004

İLİŞTİRİLMİŞ GAZETECİLİK KAVRAMININ GAZETECİLİK ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİRİK Ç.

İletişim Etiği:Toplum,Kimlik, İletişim Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, Cyprus (Kktc), 5 - 07 May 2004

2002

2002

Haber Sitelerinde İçerik Kalitesine Yönelik Bir Analiz

GÜRCAN H. İ. , BATU Ç.

Türkiye’deİnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2002

2001

2001

İnternet Haberciliğinde Sanal Yazı İşleri ve Gazetecilikte Değişen Roller

GÜRCAN H. İ. , BATU Ç.

Türkiye’deİnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2001

Books & Book Chapters

2019

2019

Efficient Use Of Time in Press Enterprises

DİRİK Ç.

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, , Editor, IVPE, Cetinje, pp.189-195, 2019

2019

2019

Basın İşletmelerinde İşletme Etiğinin Önemi

DİRİK Ç.

in: Sosyal Bilimler, Yıldırım Münir, Sarıoğlan Mehmet, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.179-188, 2019

2019

2019

Press Enterprises and Auditing

DİRİK Ç.

in: Social Sciences, Cahit Aslan,Özlem Aydoğmuş Ördem, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.183-192, 2019

2019

2019

Basın İşletmeleri ve Planlama

DİRİK Ç.

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, , Editor, İVPE, Cetinje, pp.425-433, 2019

2019

2019

Basın İşletmelerinde İşgücü Motivasyonu

DİRİK Ç.

in: Sosyal Bilimler, Yıldırım Münir, Sarıoğlan Mehmet, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.189-198, 2019

2019

2019

Gümrük Birliği’nin Basın İşletmelerinin Üretim Sürecine Etkileri

DİRİK Ç.

in: SOSYAL,BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR CİLT3, Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir, Olcay Tire, İbrahim Sena Arves,Uğur Köksal Odabaş,İsmail Elagöz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.585-589, 2019

2016

2016

Küreselleşme Süreci ve Türkiye'de Medya Sektöründe Yarattığı Dönüşümler

DİRİK Ç.

in: İletişimde "Serbest" Yazılar, Pira A., Editor, Literatürk Akademia, Konya, pp.168-178, 2016

2016

2016

Yeni İletişim Teknolojileri ve Yazılı Basın İşletmelerinde Rekabetin Değişen Boyutları

DÜNDAR İ. P. , Dirik ç.

in: Değişen Dünyada Gazetecilik, Gülgün Erdoğan Tosun, Hanefi Kurt, Editor, Orion, Ankara, pp.201-232, 2016

2014

2014

Medya Genel Çerçeve

DİRİK Ç.

in: Medya Planlama, Pira A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Konya, pp.1-10, 2014

2012

2012

Yazılı Basın İşletmelerinde Kalite Boyutuyla İnsan Kaynakları Yönetimi

DİRİK Ç.

in: Kalite Üzerine, Dündar P., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.197-26, 2012

2012

2012

Yazılı Basın İşletmelerinde Kalite Boyutuyla İnsan Kaynakları Yönetimi

DİRİK Ç.

in: KALİTE ÜZERİNE..., DÜNDAR PELİN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.197-217, 2012