Dr.Öğr.Üyesi

ÇİĞDEM DİRİK


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Eğitim Bilgileri

2000 - 2007

2000 - 2007

Doktora

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

1993 - 2000

1993 - 2000

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL MEDYA TÜRK MEDYASI İLİŞKİSİ

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik

2000

2000

Yüksek Lisans

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDEN SONRA TÜRK BASIN SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK YAPISI

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

1997 - 2018

1997 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

ETHICAL PROBLEMS FOR REPORTING OF KIRBAÇ HURRICANE: THE EXAMPLE OF DIGITAL NEWSPAPERS

ÇAMBAY S. , DİRİK Ç.

Turkish Studies, cilt.13, ss.329-339, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2016

2016

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ: GAZETE MARKALARI ÖRNEĞİ

YENİÇERİ ALEMDAR M. , DİRİK Ç.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.821-838, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

EKONOMİK KRİZLERİN BASIN İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİRİK Ç.

TürkBilim, ss.113-127, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

BASIN iŞLETMELERİNDE RİSK VE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

ARMAĞAN A., DİRİK Ç.

TÜRKBİLİM, ss.107-121, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

TÜRK BASIN SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KOŞULLARI VE İSTİHDAMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DİRİK Ç.

Yeni Düşünceler, ss.269-280, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

BASIN İŞLETMELERİNDE REKLAM OLGUSUNUN ÖNEMİ

DİRİK Ç. , ELGÜN A.

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, ss.125-133, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

KIRBAÇ KASIRGASININ HABERLEŞTİRİLMESİNDE ETİK SORUNLAR:DİGİTAL GAZETELER ÖRNEĞİ

ÇAMBAY S., DİRİK Ç.

ICOAEF’18 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLİED ECONOMİCS AND FİNANCE EXTENDED WIT, Aydın Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, ss.354-355
Link

2012

2012

BASIN İŞLETMELERİNDE UYGULANAN ÜCRET POLİTİKALARININ BASIN ÇALIŞANLARININ YAŞAM STANDARTLARINA ETKİSİ

DİRİK Ç.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İkinci Uluslararası İletişim Sempozyumu, Kırgızistan, 2 - 04 Mayıs 2012

2011

2011

NEVŞEHİR’iN BASINA YANSIYAN İMAJI VE MARKALAŞMA SÜRECİNDE NEVŞEHİR

DİRİK Ç. , ARMAĞAN A.

1.Uluslararası Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2011, cilt.2, ss.237-260

2011

2011

ERGEN MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL PSİKOLOJİK YAKLAŞIM

ARMAĞAN A., DİRİK Ç.

3.Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011

2011

2011

SOKAK ÇOCUKLARINDA MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOKAK ÇOCUKLARININ YAZILI BASINDA TEMSİLİ

DİRİK Ç. , ARMAĞAN A.

3.Risk Altında v e Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011, ss.39-60

2004

2004

İLİŞTİRİLMİŞ GAZETECİLİK KAVRAMININ GAZETECİLİK ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİRİK Ç.

İletişim Etiği:Toplum,Kimlik, İletişim Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Mayıs 2004

2002

2002

Haber Sitelerinde İçerik Kalitesine Yönelik Bir Analiz

GÜRCAN H. İ. , BATU Ç.

Türkiye’deİnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2002
Link

2001

2001

İnternet Haberciliğinde Sanal Yazı İşleri ve Gazetecilikte Değişen Roller

GÜRCAN H. İ. , BATU Ç.

Türkiye’deİnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2001
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences

DİRİK Ç.

Efficient Use Of Time in Press Enterprises, , Editör, IVPE, Cetinje, ss.189-195, 2019

2019

2019

Sosyal Bilimler

DİRİK Ç.

Basın İşletmelerinde İşletme Etiğinin Önemi, Yıldırım Münir, Sarıoğlan Mehmet, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.179-188, 2019

2019

2019

Social Sciences

DİRİK Ç.

Press Enterprises and Auditing, Cahit Aslan,Özlem Aydoğmuş Ördem, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.183-192, 2019

2019

2019

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

DİRİK Ç.

Basın İşletmeleri ve Planlama, , Editör, İVPE, Cetinje, ss.425-433, 2019

2019

2019

Sosyal Bilimler

DİRİK Ç.

Basın İşletmelerinde İşgücü Motivasyonu, Yıldırım Münir, Sarıoğlan Mehmet, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.189-198, 2019

2019

2019

SOSYAL,BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR CİLT3

DİRİK Ç.

Gümrük Birliği’nin Basın İşletmelerinin Üretim Sürecine Etkileri, Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir, Olcay Tire, İbrahim Sena Arves,Uğur Köksal Odabaş,İsmail Elagöz, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.585-589, 2019

2016

2016

İletişimde "Serbest" Yazılar

DİRİK Ç.

Küreselleşme Süreci ve Türkiye'de Medya Sektöründe Yarattığı Dönüşümler, Pira A., Editör, Literatürk Akademia, Konya, ss.168-178, 2016

2014

2014

Medya Planlama

DİRİK Ç.

Medya Genel Çerçeve, Pira A., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Konya, ss.1-10, 2014

2012

2012

Kalite Üzerine

DİRİK Ç.

Yazılı Basın İşletmelerinde Kalite Boyutuyla İnsan Kaynakları Yönetimi, Dündar P., Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.197-26, 2012

2012

2012

KALİTE ÜZERİNE...

DİRİK Ç.

Yazılı Basın İşletmelerinde Kalite Boyutuyla İnsan Kaynakları Yönetimi, DÜNDAR PELİN, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.197-217, 2012