Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the relationship of apelin hormone response with some physiological parameters in Maedi-Visna infected sheep

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, cilt.71, sa.4, ss.2539-2548, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Race, Gender, Body Condition Score and Pregnancy on Serum Apelin Levels in Ewe

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.26, sa.3, ss.363-372, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bayesian Network Analysis for the Factors Affecting the 305-day Milk Productivity of Holstein Friesians

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.26, sa.2, ss.173-180, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of Parametric Single Index Ordered Logit Model on Milk Yields

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, sa.5, ss.597-602, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Estimates of Genetic Parameters for Body Weight in Turkish Holstein Bulls using Random Regression Model

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.25, sa.3, ss.328-333, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Fuzzy Logic Application to Predict Egg Production on Laying Hens

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, sa.1, ss.111-118, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Comparative Study for Egg Production in Layers by Decision Tree Analysis

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.50, sa.2, ss.437-444, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

BAYESIAN INFERENCE OF GENETIC PARAMETERS FOR 305 DAY MILK YIELD IN TURKISH HOLSTEINS VIA GIBBS SAMPLING

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.9, ss.6388-6393, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Estimation of Breeding Values with Heterogeneous Residual Variances by Random Regression Models

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, sa.1, ss.37-41, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy Logic-Based Decision Support System for Dairy Cattle

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, ss.13-19, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Different Residual Variances on Genetic Parameters of Test Day Milk Yields

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, sa.6, ss.899-906, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genetic Parameter Estimates for Growth Traits in Saanen Kids

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, sa.6, ss.799-804, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Siyah Alaca Sigirlarda 305 Gunluk Sut Verimini Etkileyen Faktorlerin Path (Iz) Analizi Ile Belirlenmesi

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, sa.2, ss.219-224, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Comparison of Multiple Linear Regression and Artificial Neural Network Models Goodness of Fit to Lactation Milk Yields

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.6, ss.941-944, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Koyunculuk Açısından Batı Anadolu İllerinin Sınıflandırılması

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.17, ss.755-760, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Classification of West Anatolian Cities for Sheep Production

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, sa.5, ss.755-760, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modeling Lactation Curves of Turkish Saanen and Bornova Goats

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.4, sa.3, ss.122-129, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Comparison of Fitting Performance of Random Regression Models to Test Day Milk Yields in Holstein Friesians

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.15, sa.2, ss.261-266, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heterogeneity of Residual Variances of Test Day Milk Yields Estimated by Random Regression Model in Turkish Holsteins

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, sa.4, ss.782-787, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Variance Components and Genetic Parameter Estimates Using Random Regression Models on Test Day Milk Yields of Holstein Friesians

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.15, sa.4, ss.547-551, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of growth curve models on average and individual body weights in chickens

ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, cilt.71, sa.1, ss.1-5, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimates of genetic parameters for test day milk yields of a Holstein Friesian herd in Turkey with random regression models

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.50, sa.4, ss.327-336, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Genetic parameters for quail body weights using a random regression model

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.34, sa.2, ss.104-109, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Sigmoid model for the evaluation of growth and production curves in laying hens

BIOSYSTEMS ENGINEERING, cilt.84, sa.3, ss.343-348, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perspective of Izmir province beekeepers on bee diseases and pests

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.56, sa.2, ss.187-193, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Neural Network Model to Predict of Egg Yield

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.147-151, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Organik e Konvansiyonel Üzüm Yetiştiriciliği Yöntemlerinin Asmadaki Bitki Besin Maddesi İçeriklerine Etkisi

Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, ss.464-470, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik ve Konvansiyonel Üzüm Yetiştiriciliği Yöntemlerinin AsmadakiBitki Besin Maddesi İçeriklerine Etkisi

Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.464-470, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Factors Effect on Weaning Weight of Hair Goats in West Anatolia

Hayvansal Üretim, sa.2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Canonical Correlation Analysis on Egg Production Traits of Quails

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.92-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumurta Verimi Üzerine Bazı Özelliklerin Etkisinin Regresyon Ağacı Analizi ile Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.459-463, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clustering of Holstein Friesians Using K Means Method

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.147-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Stillbirth Rate Using LogisticRegression Analysis in Holstein FriesianCalves

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.245-250, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal Vitamin D Eksikliği Yenidoğanın Geçici Takipnesi İçin Bir Risk Faktoru Olabilir

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, cilt.25, ss.231-236, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal Çiftleşen ve Yapay Tohumlanan Ana Arıların Bazı Özellikler Bakımından Performanslarının Karşılaştırılması

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.79-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Tarıma Geçiş Sürecinde C Ve N Mineralizayonu Üzerine Toprak Yönetim Şekillerinin Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.612-619, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 2 Güven Aralıkları Hipotez testi ve Regresyon Analizinde Boostrap Metodu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.63-72, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 1 Olasılık ve Bootstrap Metodu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.89-96, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 1 Olasılık ve Boostrap Metodu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.89-96, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Spermlerinin Kısa Süre Saklanması Üzerine Bir Araştırma

Ege üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.20, ss.537-542, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The physiologgic adaptation abilities of sheep and goats under excessive temperatures

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.79-86, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Growth Curve Models on Broilers I Parameters Estimation

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.680-681, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Growth Curve Models on Broilers II Comparison of Models

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.682-684, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetic Analysis for Milk Traits in Different Herds of Holstein Friesian Cattle in Turkey

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.737-741, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstatistiksel bir karar verme: ROC analizi üzerine bir uygulama

3. Uluslarası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.191-198

305 günlük süt veriminin modellenmesinde Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrilerinin (MARS) modellenmesi

3. Uluslarası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.184-190

Artificial Neural Networks and Their Use in Agriculture

6th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

Estimates of variance components for growth traits of Saanen Kids

International Animal Science Conference, Kapadokya-Niğde, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2019, cilt.1, ss.1-378

Estimation of mortality rates at different periods in Artificial Neural Networks in Saanen Kids

11. Uluslarası Zootekni Bilim Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2019, ss.11-12

Effects of Melissa as a Bee Plant on Health

5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition,Healthy Life Sport’, 2 - 06 Ekim 2019

Effects of Milk and Dairy Products on Mental Health

5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition,Healthy Life Sport’, 2 - 06 Ekim 2019

Estimation of egg yield by Narushin-Takma model

ICABGEH-19, Praha, Çek Cumhuriyeti, 11 - 13 Eylül 2019, ss.4-5

Yeni nesil DNA dizileme teknikleri. IMASES, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu

IMASES, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 19 - 20 Nisan 2019

Buzağılarda Yapay Sinir Ağları ile Farklı Vücut Ölçümlerine Göre Canlı Ağırlık Tahmini

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Erciyes University - Kayseri/Turkiye, 24 - 27 Nisan 2019

Saanen oğlaklarında ölüm oranlarının regresyon ağacı yöntemiyle ile incelenmesi

6th International Multidisciplinary Studies Congrees, Gaziantep, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.30-34

Yumurta veriminin yapay sinir ağları ile tahmini

6th International Multidisciplinary Studies Congrees , Gaziantep, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.37-42

Hayvancılıkta genom boyu ilişki analizi

IMASES, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, ss.15-18

Modeling of Lactation Milk Yield with Spline Regression Method

29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2018

An Important Parameter in the Discrimination of Pine Honeys: Turbidity

6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 15 Ekim 2018 - 19 Ekim 2019

Çam balının temel bileşenler yöntemi kullanılarak lokasyonlara göre gruplandırılması

6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 Ekim 2018

Chemometric Analysis of Phenolic Acid Homologues from Marmara Region Chestnut Honeys

6thInternatıonal Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2018

Goat breeding and aromatic plants

IV. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2 - 04 Ekim 2018

Aromatik yağların hayvancılıkta ve arıcılıkta kullanımı

Uluslararası 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2018

Varroa mücadelesinde bazı tıbbi bitkilerin etkisi üzerine bir araştırma.

Uluslararası 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2018

The factor affecting on weaning weights of Hair Goats.

29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2018

Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2018, ss.102

Kanser hastalıklarının tedavisinde arı zehiri

1. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Türkiye, 12 Temmuz 2018

Uçucu yağların ve bitki ekstraklarının varroa mücadelesinde kullanımı

1. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Türkiye, 12 Temmuz 2018

Romatolojik hastalıkların tedavisinde arı zehiri uygulamaları.

1. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Türkiye, 12 Temmuz 2018

Tıbbi bitkilerin arıcılık ve apiterapi açısından önemi

1. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Türkiye, 12 Temmuz 2018

Bal örneklerinde renk ve toplam fenolik madde içeriği arasındailişki var mıdır?

1.ULUSAL APİTERAPİ KONGRESİ, TÜRKİYE UKRAYNA APİTERAPİ ZİRVESİ, 16 - 17 Aralık 2017

Using of Microarray Technology in Ecological Studies

ISEEP-2017 VIIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 4 - 07 Ekim 2017 identifier identifier identifier

Vision of morphological studies in beekeeping.

45th International Beekeeping Congress, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2017

Organik ve Konvansiyonel Üzüm Yetiştiriciliği Yöntemlerinin Asmadaki Bitki Besin Maddesi İçer,iklerine Etkisi

I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu ve Çalıştayı, 27 - 29 Eylül 2017

FACTORS AFFECTING THE STILL BIRTH OF HAIR GOATS

XIII. CONGRESS OF ECOLOGY AND ENVİRONMENT WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, 12 - 15 Eylül 2017

Data eding and analysis-Veri düzenlenmesi ve Analizi- 3979108

XIII. Congress of ecology and environment with international participation, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.793

Veri Düzenlemesi ve Analizi

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.793

Data eding and analysis-Veri düzenlenmesi ve Analizi

XIII. Congress of ecology and environment with international participation, 12 - 15 Eylül 2017

Modeling of the Lactation Curve with Cubic Spline Regression Data from the Holstein Cows

III. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 3 - 07 Mayıs 2017

Canonical Correlation Analysis of Egg Production Traits on Quails

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.599

Classification of Honey Bee Apis mellifera L Ecotypes in Turkey by Morphological Characteristics

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Bursa, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016

The Physical Chemical Properties of Turkish Pine Honey andGeographical Differences

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1 - 05 Kasım 2016

Heritability Estimations of Partial Test Day Milk Records Using Random Regression Model

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2016

Clustering of Holstein Friesians Using Fuzzy C Means Method

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016

The effects of organic preparations on mineral substance of raisins in organic grape growing

International Congress on “Soil Science in International Year of Soils 2015, Sochi, Rusya, 19 - 23 Ekim 2015

Clusterig of Holstein Friesians using k means clustering method

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Eylül 2015

Destek Vektör Makinelerinin Kullanımı

8. Ulusal Zootekni Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 05 Eylül 2013, ss.541

Describing growth curve of turkey toms using Gompertz model

XXII World’s Poultry Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 14 Haziran 2004

Variation in Lactation Curves of Saanen and Bornova Goats

XXX. International R+D Conference on Agricultural Mechanization, Godöllo, Macaristan, 21 - 27 Ekim 2006

Comparison of Growth Curve Models on Average and Individual Body Weights in Chickens

International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE’xx05), 12 - 14 Ekim 2005

Breeding Value Estimation of Dairy Cattle Using Test Day Milk Yields

Verband deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.v., Deutsch-Türkische Agrarforschung-6. Symposium, Giessen, Almanya, 27 Eylül - 02 Ekim 1999, ss.283-288