Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2012 Batı Anadolu’da Zeybeklik

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2009 Dersaadet'te Dilencilik

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 İmparatorluktan Cumhuriyet’e Geçiş Süreci ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Günümüze Siyasal- Sosyal ve Ekonomik Durumu Üzerine Değerlendirmeler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet Birikimi ve Türkiye Konferansı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal- Sosyal ve Ekonomik Durumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye