Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Batı Anadolu’da Zeybeklik, Denizli, Nisan 2012
Dersaadet'te Dilencilik, , Mayıs 2009
İmparatorluktan Cumhuriyet’e Geçiş Süreci ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Günümüze Siyasal- Sosyal ve Ekonomik Durumu Üzerine Değerlendirmeler, , Mayıs 2007
19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal- Sosyal ve Ekonomik Durumu, İzmir, Nisan 2007
Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet Birikimi ve Türkiye Konferansı, , Mayıs 2007
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
History Studies, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,, Genel Sekreter, , TÜRKIYE, Ekim 2014
Uluslararası 90. Yılında Büyük Mübadele Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2014
Bozdoğan Çevre Ve Kültür Sempozyumu, Genel Sekreter, , TÜRKIYE, Mayıs 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi