Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Devleti'nin Son Zamanlarında Çocuk Dilenciler Sorunu

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.25-60, 2016

“Osmanlı Ağaç Kültüründe Yeni ve Egzotik Bir Tür: Okaliptüs”

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, ss.5-29, 2013

“XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı ve Verimlilik”

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.371-395, 2012

"Batı Anadolu’da Tarımsal İşgücü ve Ücretler"

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.319-331, 2012

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı’nın Son Zamanlarından Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Gaziantep’te Toplum ve Ekonomi Üzerine Tespitler

ULUSLARARASI GAZİANTEP TARİHİ SEMPOZYUMU(MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE GAZİANTEP), Gaziantep, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2017, ss.49-50

Göç ve Kimlik Üzerine Tespitler: Rodos ve İstanköy’den Türkiye’ye Türk Göçleri

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017

Anadolu’ya Boşnak Göçleri ve İzmir Halilbeyli Köyü

Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017

Rodos ve İstanköy Adaları Üzerinden Mübadeleyi Yeniden Yorumlamak”

Uluslararası Mübadele Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.165-171

Bir Göçün Ardından: İstanbul’da Mübadil Olmak

Uluslararası Mübadele Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 08 Mayıs 2014 - 09 Mayıs 2015, ss.45-65

Kent Tarihi Araştırmalarına Bir Katkı: XIX. Yüzyılın Ortalarından XX. Yüzyılın ilk Yarısına Kadar İzmir- Tilkilik Semtinde Sosyal ve Kültürel Hayat

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, cilt.2, ss.1391-1431

Dünyanın İştahını Kabartan İki Renk, Bir Kent: Zeytin Yeşili, Zeytinyağı Sarısı ve İzmir

Zeytinin Akdenizdeki Yolculuğu, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2015, ss.57-96

19. Yüzyılın Sonlarında Tire'de Konut Varlığı Üzerine Tespitler

Tire Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 Mart 2015

Rodos Adasında Tanassur Hareketleri ve Namık Kemal

Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Bodrum, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, cilt.2, ss.302-315

"XIX. Yüzyıl Levant Dünyasında Deniz Fenerleri ve Bodrum Örneği"

3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 30 Ekim 2013, ss.751-784

“Bodrum ve İstanköy Açısından Adalar Türklüğü”

3. Uluslar arası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 30 Ekim 2013, ss.551-557

“Olive Oil Production in Western Anatolia”

Internatıonal Symposıum- Olive Oil Production Eastern Mediterranean During Antiquity, İzmir, Türkiye, 17 Kasım 2011

“XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Bodrum’da Sünger Avcılığı"

II. Uluslar arası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 09 Mayıs 2011, ss.479-489

W. Cuinet'in Eserinde Bozdoğan

Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 13 Mayıs 2010, ss.357-366

Aydın Vilayet Salnamelerinde Bozdoğan'ın Sosyal ve Ekonomik Hayatı

Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 13 Mayıs 2010, ss.367-385

Batı Anadolu’da Tarımsal Üretim ve Modernleşme (1850- 1914)

Eleventh International Congress Of Social And Economic History Of Turkey, Ankara, Türkiye, 17 Haziran 2008

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Aydın Sancağı’nda Eşkıyalık Hareketleri Üzerine Gözlemler

Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler, Samsun, Türkiye, 16 Mayıs 2008, ss.129-146

19. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir'in Aydın Sancağı İle Ticari İlişkileri

II. Ulusal İktisat Kongresi- Türkiye'nin İktisadi Dönüşüm Süreci, İzmir, Türkiye, 20 Şubat 2008

Muğla Sıhhıye Müdürü Dr. Esad’ın Türkiye’nin Sıhhi İctimai Coğrafyası: Muğla (Menteşe) Sancağı Adlı Eserinde Bodrum

I. Uluslararası Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu,, Muğla, Türkiye, 24 Ekim 2007, ss.793-801

Bedeni Tedavi- Sülük

Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu,, İstanbul, Türkiye, 04 Nisan 2007, ss.247-269

Son Dönem Osmanlı Dünyasında Jandarma Kuvvetlerinin Eşkıya ve Çeteleri Takip Etme Yöntemleri

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye

Osmanlı Dünyasında Çocuk Dilenciler

Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, Samsun, Türkiye, cilt.1, ss.671

On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı- Avrupa Ticari İlişkilerinde Küçük Menderes Havzasının Önemi

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, İzmir, Türkiye

Kitap & Kitap Bölümleri

The Forgotten Turkish Identity of the Agean Island: The Turkish Identity in Rhodes and Kos

An Orientalist Disillusionment: Turkish Sovereignty in Rhodes an Kos, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı- Doç. Dr. Cihan Özgün, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.266-278, 2018

Osmanlı Tarihi Araştırmaları -1- Nizam-ı Cedit'ten Meşrutiyet'e

Osmanlı Devletinde Tarım, Ahmet Oğuz, Editör, Kesit, İstanbul, ss.287-319, 2018

Tarihsel Süreçte Anadolu'da Kuduz

Bir Jön Türk'ün Kuduzla İmtihanı: Kuduz Hastalığı Üzerine Varaka-i İmtihaniyye, Ç. Büke- Ş. Köse- F: Çakmak- E. Akçiçek, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.225-253, 2018

Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma

Anofeller, Şükran Köse, Çağrı Büke, Fevzi Çakmak, Eren Akçiçek, Editör, Gece Kitaplığı yayınları, Ankara, ss.1-78, 2017

Kültürümüzde Taş

Taş İşçiliği Bölümü: ”Mermer Taşı Osmanlı Anonim Şirketi’nin Kuruluşu”, Gürsoy Naskali- Murat B. Koçak, Editör, Dergâh Yayınları, İstanbul, ss.347-390, 2017

Turkısh Identıty in Rhodes and Kos

Social, Economic and Cultural Life in Rhodes and Kos Turks, Mustafa Kaymakçı- Cihan Özgün, Editör, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, ss.175-213, 2014

Milli Mücadele’de Güney Aydın Cepheleri ve Efelerin Karargâhı Yenipazar

Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye’nin Lojistiği, Güneş G., Editör, Pia Çağdaş Yayınları, İstanbul, ss.159-217, 2014

Rodos ve İstanköy Türküğü

Rodos ve İstanköy Türklerinde Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yaşam, Mustafa Kaymakçı- Cihan Özgün, Editör, Meta Basım, İzmir, ss.153-183, 2014

Avare Kitabı

Devlet Nezdinde Serserilik- Osmanlı Devletinde Serserilik Algısı ve Sorunu Üzerine Tespitler, Gürsoy Naskali E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.5-58, 2013

Balkanlar I

Ege Üniversitesi, İzmir, 2012

Bozdoğan II

Bozdoğan Belediyesi Kültür Yayını, Aydın, 2010

Bozdoğan I

W. Cuinet'in Eserinde Bozdoğan, Özgün C., Editör, Bozdoğan Belediyesi Kültür Yay., Aydın, ss.357-366, 2010

Bozdoğan I

Sosyal ve Ekonomik Hayatın Değişim Sürecinde Bozdoğan (XIX. ve XXI. Yüzyılların Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi), Özgün C., Editör, Bozdoğan Belediyesi Kültür Yay, Aydın, ss.218-228, 2010

Bozdoğan I

Aydın Vilayet Salnamelerinde Bozdoğan'ın Sosyal ve Ekonomik Hayatı, Özgün C., Editör, Bozdoğan Belediyesi Kültür Yayınları, Aydın, ss.367-385, 2010

İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı

Bedeni Tedavi- Sülük, Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.247-269, 2009

Prof.Dr. NEcmi Ülker'e Armağan

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Politikası Üzerine Bir Tetkik: Bataklıkların Islahı Sorunu, Turan Gökçe Mevlüt Çelebi Özer Küpeli, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.421-440, 2008