Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOCIETY AND ECONOMY ON THE ISLAND OF RHODES IN WESTERN TRAVEL JOURNALS IN THE 19TH CENTURY

Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt.34, ss.197-227, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Osmanlı Devleti'nin Son Zamanlarında Çocuk Dilenciler Sorunu

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.25-60, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şark Meselesinin Gölgesinde Düzen ve Değişim: XIX. Yüzyılda Balkanlar

Yeni Türkiye, cilt.68, ss.2666-2688, 2015 (Hakemsiz Dergi)

“Osmanlı Devleti’nde Teknik Bir Yenilik: Skafander Makinesi”

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.429-457, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı Devleti’nin Son Zamanlarında Sandıklı’nın Sosyal Düzenini Tehdit Eden Olaylar”

Türkbilim, cilt.0, ss.101-124, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı Ağaç Kültüründe Yeni ve Egzotik Bir Tür: Okaliptüs”

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI, ss.5-29, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı ve Verimlilik”

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.371-395, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Batı Anadolu’da Tarımsal İşgücü ve Ücretler"

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.319-331, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Olive Oil Export From The Port of Izmir (1869-1912)"

Tarih Okulu, ss.75-93, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Batı Anadolu'nun Yol Ağı Araştırmaları- III İzmir'in Artalanında Kervan Yolları"

TARIH INCELEMELERI DERGISI, ss.527-549, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Osmanlılarda Askeri Teşkilat Açısından Tımar Sisteminin İşleyişi

Tarih Okulu, ss.13-49, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Aydın Sancağı'nda Madencilik

Aydın Kültür ve Tarih Dergisi, ss.4-7, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Ekonomi Politiğine Kısa Bir Bakış (XVII- XIX. Yüzyıllar)

Tarih Okulu, ss.5-17, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rodos ve İstanköy Adalarından Anadolu'ya Türk Göçlerine İlişkin Bir Yöntembilim Çalışması

EGEISAH- İnternational Migration and Migrant Experience Throughout History, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019, ss.46-47

1919 Yılı Resmi Rapor ve Jandarma Tutanaklarında İzmir’in İşgali Üzerine Bir Değerlendirme

Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma Uluslararası Sempozyum From Public Order to the Front: Gendarmerie in the National Struggle International Symposium , Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.24-25

II. MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK BASININDA GİRİT DİPLOMASİSİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

2. Girit Araştırmaları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, cilt.2, ss.26-27

Osmanlı’nın Son Zamanlarından Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Gaziantep’te Toplum ve Ekonomi Üzerine Tespitler

ULUSLARARASI GAZİANTEP TARİHİ SEMPOZYUMU(MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE GAZİANTEP), Gaziantep, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2017, ss.49-50

Göç ve Kimlik Üzerine Tespitler: Rodos ve İstanköy’den Türkiye’ye Türk Göçleri

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017

Anadolu’ya Boşnak Göçleri ve İzmir Halilbeyli Köyü

Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017

Rodos ve İstanköy Adaları Üzerinden Mübadeleyi Yeniden Yorumlamak”

Uluslararası Mübadele Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.165-171

Kent Tarihi Araştırmalarına Bir Katkı: XIX. Yüzyılın Ortalarından XX. Yüzyılın ilk Yarısına Kadar İzmir- Tilkilik Semtinde Sosyal ve Kültürel Hayat

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, cilt.2, ss.1391-1431

Bir Göçün Ardından: İstanbul’da Mübadil Olmak

Uluslararası Mübadele Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 08 Mayıs 2014 - 09 Mayıs 2015, ss.45-65

Dünyanın İştahını Kabartan İki Renk, Bir Kent: Zeytin Yeşili, Zeytinyağı Sarısı ve İzmir

Zeytinin Akdenizdeki Yolculuğu, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2015, ss.57-96

19. Yüzyılın Sonlarında Tire'de Konut Varlığı Üzerine Tespitler

Tire Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 Mart 2015

Rodos Adasında Tanassur Hareketleri ve Namık Kemal

Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Bodrum, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, cilt.2, ss.302-315

"XIX. Yüzyıl Levant Dünyasında Deniz Fenerleri ve Bodrum Örneği"

3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 30 Ekim 2013, ss.751-784

“Bodrum ve İstanköy Açısından Adalar Türklüğü”

3. Uluslar arası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 30 Ekim 2013, ss.551-557

“Olive Oil Production in Western Anatolia”

Internatıonal Symposıum- Olive Oil Production Eastern Mediterranean During Antiquity, İzmir, Türkiye, 17 Kasım 2011

“XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Bodrum’da Sünger Avcılığı"

II. Uluslar arası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 09 Mayıs 2011, ss.479-489

W. Cuinet'in Eserinde Bozdoğan

Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 13 Mayıs 2010, ss.357-366

Aydın Vilayet Salnamelerinde Bozdoğan'ın Sosyal ve Ekonomik Hayatı

Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 13 Mayıs 2010, ss.367-385

Batı Anadolu’da Tarımsal Üretim ve Modernleşme (1850- 1914)

Eleventh International Congress Of Social And Economic History Of Turkey, Ankara, Türkiye, 17 Haziran 2008

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Aydın Sancağı’nda Eşkıyalık Hareketleri Üzerine Gözlemler

Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler, Samsun, Türkiye, 16 Mayıs 2008, ss.129-146

19. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir'in Aydın Sancağı İle Ticari İlişkileri

II. Ulusal İktisat Kongresi- Türkiye'nin İktisadi Dönüşüm Süreci, İzmir, Türkiye, 20 Şubat 2008

Muğla Sıhhıye Müdürü Dr. Esad’ın Türkiye’nin Sıhhi İctimai Coğrafyası: Muğla (Menteşe) Sancağı Adlı Eserinde Bodrum

I. Uluslararası Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu,, Muğla, Türkiye, 24 Ekim 2007, ss.793-801

Bedeni Tedavi- Sülük

Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu,, İstanbul, Türkiye, 04 Nisan 2007, ss.247-269

Son Dönem Osmanlı Dünyasında Jandarma Kuvvetlerinin Eşkıya ve Çeteleri Takip Etme Yöntemleri

Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye

Osmanlı Dünyasında Çocuk Dilenciler

Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, Samsun, Türkiye, cilt.1, ss.671

On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı- Avrupa Ticari İlişkilerinde Küçük Menderes Havzasının Önemi

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, İzmir, Türkiye

Kitap & Kitap Bölümleri

Yetiştiricilikten Kültüre Türklerde Keçi

Tiftik ve Sofçuluk , Mustafa Kaymakçı- Dilek Arsoy- Eren Akçiçek, Editör, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, ss.329-362, 2020

Sirke

Yakınçağ Osmanlı Dünyasında Sirke Üretimi ve Ticareti, Eren Akçiçek- Semih Ötleş- Hatice Kalkan Yıldırım, Editör, Gece, Ankara, ss.17-56, 2020

Ege Araştırmaları I- Batı Anadolu'da Giritliler

II. Meşrutiyet'in İlk Yıllarında Türk Basınında Girit Diplomasisi Üzerine Bazı Tespitler, Tuncay Ercan Sepetçioğlu- Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.161-190, 2019

BATI ANADOLU EŞKIYALIK TARİHİ

II. Abdülhamit Döneminde Eşkıyalıkla Mücadele Politikası ve İzmir, Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU,Cihan ÖZGÜN,Ali ÖZÇELİK, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.95-112, 2019
Link

BATI ANADOLU EŞKIYALIK TARİHİ

Avurstralya Basınında İzmir’de Eşkıyalık (1880-1890), Pullukçuoğlu Yapucu Olcay,Özgün Cihan,Özçelik Ali, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.137-156, 2019

Mübadele Göçmenleri ve Bursa

Mübadele Deneyimi ve Amerikan Basınında Türk- Yunan Nüfus Mübadelesine İlişkin Tespitler , Dr. Hacer Karabağ, Editör, Osmangazi Bel. Yay., Bursa, ss.52-77, 2019

RODOS ve İSTANKÖY TÜRK VAKIFLARI

RODOS ve İSTANKÖY’DE KİMLİK, MEKÂN ve VAKIF İLİŞKİSİ ÜZERİNE TESPİTLER, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı,Doç. Dr. Cihan Özgün,Doç. Dr. Fırat Yaldız, Editör, Eğitim, Konya, ss.59-70, 2019

Böcek Kitabı

Osmanlıların Korkulu Rüyası: Asma Biti - Filoksera, Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.373-422, 2019

TURKISH FOUNDATIONS in RHODES and KOS

ASSESSMENTS ON THE RELATIONSHIP AMONG IDENTITY, SPACE AND FOUNDATIONS IN RHODES AND KOS, Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI Assoc. Prof. Dr. Cihan ÖZGÜN Assoc. Prof. Dr. Fırat YALDIZ, Editör, Eğitim, Konya, ss.61-74, 2019

Ege Adalarının Unutulan Halkı: RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİ

AVRUPA VE OSMANLILARIN AKDENIZ SIYASETI: “EGE ADALARI VE IŞGALLER (1912)” , Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı- Doç. Dr. Cihan Özgün, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.223-234, 2019

The Forgotten Turkish Identity of the Agean Island: The Turkish Identity in Rhodes and Kos

An Orientalist Disillusionment: Turkish Sovereignty in Rhodes an Kos, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı- Doç. Dr. Cihan Özgün, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.266-278, 2018

Osmanlı Tarihi Araştırmaları -1- Nizam-ı Cedit'ten Meşrutiyet'e

Osmanlı Devletinde Tarım, Ahmet Oğuz, Editör, Kesit, İstanbul, ss.287-319, 2018

Tarihsel Süreçte Anadolu'da Kuduz

Bir Jön Türk'ün Kuduzla İmtihanı: Kuduz Hastalığı Üzerine Varaka-i İmtihaniyye, Ç. Büke- Ş. Köse- F: Çakmak- E. Akçiçek, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.225-253, 2018

Kültürümüzde Taş

Taş İşçiliği Bölümü: ”Mermer Taşı Osmanlı Anonim Şirketi’nin Kuruluşu”, Gürsoy Naskali- Murat B. Koçak, Editör, Dergâh Yayınları, İstanbul, ss.347-390, 2017

Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma

Anofeller, Şükran Köse, Çağrı Büke, Fevzi Çakmak, Eren Akçiçek, Editör, Gece Kitaplığı yayınları, Ankara, ss.1-78, 2017

Turkısh Identıty in Rhodes and Kos

Social, Economic and Cultural Life in Rhodes and Kos Turks, Mustafa Kaymakçı- Cihan Özgün, Editör, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, ss.175-213, 2014

Milli Mücadele’de Güney Aydın Cepheleri ve Efelerin Karargâhı Yenipazar

Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye’nin Lojistiği, Güneş G., Editör, Pia Çağdaş Yayınları, İstanbul, ss.159-217, 2014

Rodos ve İstanköy Türküğü

Rodos ve İstanköy Türklerinde Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yaşam, Mustafa Kaymakçı- Cihan Özgün, Editör, Meta Basım, İzmir, ss.153-183, 2014

Avare Kitabı

Devlet Nezdinde Serserilik- Osmanlı Devletinde Serserilik Algısı ve Sorunu Üzerine Tespitler, Gürsoy Naskali E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.5-58, 2013

Balkanlar II

Ege Üniversitesi, İzmir, 2012

Balkanlar I

Ege Üniversitesi, İzmir, 2012

Bozdoğan I

Lamineks Matb., İzmir, 2010

Bozdoğan II

Bozdoğan Belediyesi Kültür Yayını, Aydın, 2010

Bozdoğan I

W. Cuinet'in Eserinde Bozdoğan, Özgün C., Editör, Bozdoğan Belediyesi Kültür Yay., Aydın, ss.357-366, 2010

Bozdoğan I

Sosyal ve Ekonomik Hayatın Değişim Sürecinde Bozdoğan (XIX. ve XXI. Yüzyılların Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi), Özgün C., Editör, Bozdoğan Belediyesi Kültür Yay, Aydın, ss.218-228, 2010

Bozdoğan I

Aydın Vilayet Salnamelerinde Bozdoğan'ın Sosyal ve Ekonomik Hayatı, Özgün C., Editör, Bozdoğan Belediyesi Kültür Yayınları, Aydın, ss.367-385, 2010

İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı

Bedeni Tedavi- Sülük, Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.247-269, 2009

Prof.Dr. NEcmi Ülker'e Armağan

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Politikası Üzerine Bir Tetkik: Bataklıkların Islahı Sorunu, Turan Gökçe Mevlüt Çelebi Özer Küpeli, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.421-440, 2008