Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Waste glass aggregate for cementitious and polymer concrete

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-CONSTRUCTION MATERIALS, cilt.169, sa.2, ss.106-116, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assessment of Damage Processes in Reinforced Reactive Powder Concrete (RPC) Beams by Acoustic Emission Procedure

International Symposium on Structural Health Monitoring and Nondestructive Testing (SHM-NDT-2018), Saarbrücken, Almanya, 04 Ekim 2018, ss.1-9

Effectiveness of binary and ternary cementitious systems in reducing alkali-silica reaction expansion

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.0-8

Effect of size and amount of glass aggregate on alkali-silica reaction

9th Int. Congress on Civil Engineering, Isfahan, İran, 08 Mayıs 2012, ss.0-8

Atık cam içerikli beton karışımların mekanik özellikleri

8. Ulusal Beton Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.0-8

Lityum Tuzlarının Çimento İçeren Karışımların Priz Süresi ve Dayanımına Etkisi

Uluslar arası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 3. Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2009

Effect of Aggregate Type on Compressive Strength of Concrete Exposed to High Temperatures

TÇMB 3rd International Symposium on Sustainability in Cement and Concrete, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2007